Kritiky.cz > Speciály > Angelika a král

Angelika a král

Angelika3
Angelika3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Angelika a král (ori­gi­nál­ní název: Angélique et le roy) je celo­ve­čer­ní film z roku 1966, kte­rý nato­čil reži­sér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské kopro­duk­ci. Film je tře­tím dílem fil­mo­vé série nato­če­né pod­le romá­nu Angélique od Anne Golon.

Stručný obsah filmu

Angelika žije se svým man­že­lem Philippem de Plessis-Bellieres na dvo­ře ve Versailles. Philippe se jí však sna­ží zkom­pli­ko­vat život, pro­to­že ho Angelika donu­ti­la, aby si ji vzal. Když koneč­ně zís­ká jeho lás­ku, Filip umí­rá ve flan­der­ské vál­ce.

Král si mla­dou vdo­vu oblí­bí a u dvo­ra se začí­ná pro­slý­chat, že by se Angelika moh­la stát krá­lo­vou novou favo­rit­kou. Ludvík XIV. pově­řu­je Angeliku, aby zpro­střed­ko­va­la kon­takt s per­ským vel­vy­slan­cem, a daru­je jí dvor­ské úřa­dy. To neu­nik­lo pozor­nos­ti krá­lov­ské paní de Montespan. Montespan, plný závis­ti, se sna­ží Angeliku odstra­nit z ces­ty s pomo­cí tra­vi­če Voisina. Protože má však Angelika stá­le kon­tak­ty v paříž­ském pod­svě­tí, doká­že se svý­mi spo­jen­ci zabrá­nit Montespanovým machi­na­cím.

Angelika se nechce krá­li podří­dit a vyčí­tá mu, že má na svě­do­mí smrt její­ho prv­ní­ho man­že­la Jeoffreye de Peyrac. Ludvík XIV. jí řek­ne, že hra­bě je stá­le naži­vu, a Angelika v něm najde novou nadě­ji. Jedné noci se Angelika pro­bu­dí ze spán­ku a uvi­dí Jeoffreyho stát před svou poste­lí. Prchá před ní a mizí ve tmě. Zanechává za sebou zou­fa­lou Angeliku , kte­rá se brzy vydá­vá po jeho sto­pách.

Zajímavosti

Na roz­díl od stej­no­jmen­né­ho romá­nu je ve fil­mu Angelika a král z vel­ké čás­ti vyne­chán boj o moc mezi Angelikou a Philippem de Plessis-Bellieres. Do děje fil­mu je zakom­po­no­vá­na řada auten­tic­kých his­to­ric­kých postav, včet­ně paní de Montespan, Ludvíka XIV, La Voisin, Clauda de Vin des Œillets a Jeana-Baptisty Colberta, a také Jedová afé­ra, série otrá­ve­ných vražd v době vlá­dy Ludvíka XIV.

Kostýmy navrh­la Rosine Delamare a scé­nu Robert Giordani. Film byl uve­den do fran­couz­ských kin 4. úno­ra 1966.

Po vydá­ní na VHS jsou fil­my ze série Angélique od roku 2007 k dis­po­zi­ci v ori­gi­nál­ním fran­couz­ském zně­ní.

V roce 2013 byla nato­če­na nová fil­mo­vá adap­ta­ce pod názvem Angélique, kte­rá vychá­zí z prv­ních čtyř dílů ree­di­ce z roku 2008.


Photo © S.N. Prodis

Zdroj: Francouzská Wikipedie

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy8. ledna 2024 Nostalgická Cesta do Světa Angeliky: Tajemství Natáčení Slavné Ságy Pokud jste někdy slyšeli o Angelice, markýze andělů, pravděpodobně jste se setkali s kouzlem francouzského filmového fenoménu, který se těší popularitě dodnes. Tato poutavá sága, která se […] Posted in Zajímavosti
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13289 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72545 KB. | 24.04.2024 - 15:07:31