Kritiky.cz > Recenze knih > ČAS PÍSKU

ČAS PÍSKU

392954691 10222748258647181 4089269388868247654 n
392954691 10222748258647181 4089269388868247654 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas od času si pře­čtu pří­běhy, jež jsou napsá­ny dle sku­teč­né­ho pří­bě­hu, a tak není divu, že jsem sáh­la i po kni­ze „Čas pís­ku“ od Edith Blaisové, kte­rá strá­vi­la 450 dní jako rukojmí na Sahaře. Tento vel­mi sil­ný a emo­tiv­ní pří­běh mě hod­ně zasáh­nul a doslo­va pohl­til. 

Hlavní hrdin­kou je mla­dič­ká Kanaďanka Edith a její ital­ský pří­tel Luco. Společně se v roce 2018 vydá­va­jí do Afriky, aby blí­že pozna­li její kul­tu­ru na vlast­ní kůži.

Vždycky jsem věři­la, že pros­tá exis­ten­ce by mi uká­za­la život z jiné­ho úhlu. Navíc jsem tou­ži­la po odstu­pu od způ­so­bu živo­ta, jež byl na můj vkus pří­liš mate­ri­a­lis­tic­ký. Chtěla jsem se dělit o věci, být blíz­ko půdě, jíst ruka­ma, cho­dit bosa a hltat poznatky. Žít bez židlí, beze sto­lu, bez pohov­ky, bez tele­vi­ze a bez poste­le, žád­ná stře­cha, žád­né dve­ře, žád­ná spr­cha. I když spr­cha by mi urči­tě schá­ze­la....

A to jsem ješ­tě netu­ši­la, jak blíz­ko jsem prav­dě, a co všech­no budu muset zažít tam, kde posta­ve­ní ženy a muže vyža­du­je pod­ří­ze­nost a posluš­nost. Čekala mě nut­nost se při­způ­so­bit tak, jak jsem si to neu­mě­la ani před­sta­vit!

Edith však byla s Lucou une­se­na v Burkině Faso a násled­ně zavle­če­na do Mali, kde byli oba drže­ni v zaje­tí nej­růz­něj­ších Džihádistických sku­pin, kte­ré je v pouš­ti neu­stá­le pře­mís­ťo­va­li z mís­ta na mís­to tak, aby nemoh­li uté­ci, a nao­pak aby je také nikdo nemohl najít.

Kdyby býva­li Edith s Lucou neu­dě­la­li onu osud­nou chy­bu a lépe se infor­mo­va­li o bez­peč­nost­ní situ­a­ci před pře­jez­dem z Burkiny Faso do Beninu, nemu­se­li se vůbec stát obě­tí úno­su a moh­li si dál uží­vat nespou­ta­né krá­sy Afriky.

Oba však pro­ti své vůli byli zavle­če­ni hlu­bo­ko do neko­neč­né pouš­tě, kde se vše ode­hrá­va­lo mimo jejich kon­t­ro­lu a byli vydá­ni napo­spas těm­to mužům - únoscům. Svým stráž­ným dáva­li „úsměv­né“ pře­zdív­ky a nej­růz­něj­ší při­lé­ha­vá jmé­na, pro­to­že jejich sku­teč­nou totož­nost nikdy nepo­zna­li.

Hlavní hrdin­ka Edith popi­su­je kaž­do­den­ní peri­pe­tie spo­je­né s jejich věz­ně­ním, s čím vším si muse­li pro­jít, jak se k nim únos­ci cho­va­li, co muse­li jíst či jak moc muse­li být vyna­lé­za­vá, aby všech­no to pří­ko­ří pře­ži­li, či jakým neu­stá­lým hroz­bám muse­li čelit.

Zároveň se doví­dá­me, že pro­ti své vůli a vlast­ní­mu pře­svěd­če­ní muse­li kon­ver­to­vat k Islámu, aby si vůbec u svých únosců vydo­by­li ale­spoň kapič­ku respek­tu a úcty, a mož­ná i to jim pomoh­lo nako­nec ze zaje­tí uprch­nout...

Kniha je napsá­na vel­mi čti­vou for­mou, kde všech­no vel­mi bar­vi­tě popi­su­je a líčí, tak­že si čte­nář může udě­lat doko­na­lou před­sta­vu o tom, jak moc si hlav­ní hrdi­no­vé muse­li sáh­nout až na samot­né dno.

Moc se mi líbí, že Edith i Luco nikdy nic nevzda­li a sna­ži­li se bojo­vat o své pře­ži­tí kaž­dou minu­tu, kaž­dý den, i když to mělo zna­me­nat i při malých pří­dě­lech vody a jíd­la zahá­jit pro­test­ní hla­dov­ku. 

Tento pří­běh je nejen o vel­ké síle, ale i odhod­lá­ní nic nevzdá­vat, věřit, dou­fat a hle­dat mož­nos­ti, jak se dostat z dané situ­a­ce co nejdří­ve ven. Je to o vel­ké sta­teč­nos­ti a síle pře­ži­tí, ale záro­veň i pro­zře­ní a váže­ní si vlast­ní­ho živo­ta....

Je šíle­né, jaký význam zís­ka­jí jin­dy oby­čej­né věci, když pocí­tí­te jejich nedo­sta­tek. Naučila jsem se, že nemám mít nic za samo­zřej­most. Člověk si uvě­do­mí, co měl, až když o to při­jde. Teprve teh­dy pocho­pí, že bohat­ství živo­ta se nachá­zí v těch nej­prost­ších věcech.

Kniha se mi moc líbi­la a dopo­ru­ču­ji si ji pře­číst, neboť pak uvi­dí­te život úpl­ně z jiné per­spek­ti­vy a začne­te si vážit kaž­do­den­ních malič­kos­tí, jež se nám v živo­tě ode­hrá­va­jí....

Navíc jako třeš­nič­ka na dor­tu je celá kni­ha pro­lo­že­na autor­či­ný­mi bás­ně­mi, jež psa­la ve svém zaje­tí, a jež zrca­dlí všech­ny její emo­ce.

ČAS PÍSKU

Autorka: Edith Blaisová

Přeložil: Tomáš Kybal

Vydala: Euromedia Group, a.s. - IKAR

Vydání prv­ní, Praha 2023

Počet stran 288 + 8 pří­loh

ISBN: 978-80-249-5092-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy16. května 2024 Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy Sand Land vás vtáhne do světa spáleného sluncem, kde války a přírodní katastrofy zanechaly za sebou jen poušť. V roli prince Belzebuba, rebela s ďábelským jménem a dobrým srdcem, se […] Posted in Recenze her
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • DO RÁJE23. října 2023 DO RÁJE Fascinující kniha s hlubokým emocionálním záběrem a poetickým názvem "Do ráje", kterou napsala Hanya Yanagihara, ve vás zanechá spoustu nahlas nevyřčených otázek ovšem však bez jakýkoliv […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Temné a kruté lži11. března 2023 Temné a kruté lži Kniha s příznačným názvem "Temné a kruté lži" od Ginny Myers Sainové, jež vydalo nakladatelství Fragment, v sobě ukrývá spoustu tajemství, drobných milosrdných lží, nespoutané magie a […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
  • Útok v Salisbury16. srpna 2022 Útok v Salisbury Čtyřdílný dramatický miniseriál “Útok v Salisbury” se bude určitě líbit všem příznivcům příběhů natočených dle skutečných událostí. I tento snímek není výjimkou!  Tato minisérie je […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91476 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71722 KB. | 14.06.2024 - 21:13:58