Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Colleen Cambridge: Vražda v Mallowan Hall

Colleen Cambridge: Vražda v Mallowan Hall

IMG 20230311 080643
IMG 20230311 080643
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak prý pro fanouš­ky Agathy Christie povin­ná čet­ba! Dobrá. Už jen obál­ka zaujme a vzbu­dí úžas. Nádherně mod­rá, tajem­ná a tako­vá kla­sic­ká. Barevné lis­ty kni­hy vzbu­zu­jí dojem, že nedr­ží­te kníž­ku, ale mod­rou kra­bič­ku s pokla­dem.

To jsem zpr­vu pova­žo­va­la na VELKOU VÝHODU kni­hy, ale ty dal­ší na sebe neda­ly dlou­ho čekat. Skutečně se od autor­ky Colleen Cambridge dočká­te pokla­du. Přesně tako­vé­ho, jaký sli­bu­je obál­ka.

Jedinečné čte­ní v sobě kom­bi­nu­je úžas­nou svě­žest a čti­vost a při­tom kla­sic­ký, sta­ro­by­lý nádech dob­rých detek­ti­vek sta­rých časů.

Mrtvola v knihov­ně v domě Agathy Christie je moti­vem, kte­rý je sám o sobě záru­kou dob­ré­ho pří­bě­hu. Roli tu dle ano­ta­ce hra­je ješ­tě hos­po­dy­ně, kte­rá má dob­rá tuše­ní.

Záhada, kte­rá se tu roze­hrá­vá je pros­tě lahůd­ko­vá a už po prv­ních stra­nách kni­hy víte, že se neod­trh­ne­te. Navíc tu je něko­lik dal­ších výhod.

HLAVNÍ POSTAVY jsou vesměs sym­pa­tic­ké, snad­no uvě­ři­tel­né a s kaž­dou se doká­že čte­nář doce­la dob­ře zto­tož­nit. Agatha Christie se svým man­že­lem tu vystu­pu­je, ale ne nijak výraz­ně. Je to pou­ze jejich dům a tak nějak tuší­te její více či méně nevy­ře­če­nou pří­tom­nost v celém pří­bě­hu, sem tam se tam i obje­ví. Ale hlav­ní posta­vy jsou zce­la jiné, řek­ně­me, že jejich počí­ná­ní i celý pří­běh je milou a důstoj­nou vzpo­mín­kou na krá­lov­nu detek­ti­vek. Krásná atmo­sfé­ra doslo­va okouz­lí a při­vo­dí čte­ná­ři myš­len­ky, jak by asi ten­to román vypa­dal zfil­mo­va­ný!

ČTIVÝ PŘÍBĚH A ZÁPLETKA se navzá­jem pro­lí­na­jí. Jednou je pro vás pozor­nost pou­ta­jí­cí pří­běh a linie kri­mi­nál­ní­ho pří­bě­hu, poslé­ze bys­te se nej­ra­dě­ji posa­di­li za záda někte­ré z postav a pro­ží­va­li s ní všed­ní den. Detaily ze živo­ta hos­tů a drob­ná uve­de­ní doslo­va pod opo­nu pří­bě­hu jsou milým a štipla­vým koře­ním.

Navíc je vše pod­bar­ve­no vti­pem, kla­sic­kým BRITSKÝM HUMOREM, kte­rý před­po­klá­dám, se bude linout vše­mi kni­ha­mi této autor­ky.

Výtečné zpra­co­vá­ní pří­bě­hu a ješ­tě hez­čí obál­ka.

Vydalo nakla­da­tel­ství Euromedia, https://www.euromedia.cz/vrazda-v-mallowan-hall/kniha/15161/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28434 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71919 KB. | 24.04.2024 - 02:46:14