Kritiky.cz > Recenze knih > Dobrá matka - nejtěžší rozhodnutí dokáže udělat pouze matka

Dobrá matka - nejtěžší rozhodnutí dokáže udělat pouze matka

dobra matka
dobra matka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Dobrá mat­ka. Vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2019. Zážitek z kni­hy je oprav­du veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Jak sil­né je vlast­ně mateř­ské pou­to? Může oprav­du nej­těž­ší roz­hod­nu­tí udě­lat mat­ka? 

Kate je mat­kou tří dětí, osm­nác­ti­le­té­ho Luka, dva­nác­ti­le­té Jess a sed­mi­le­té­ho Bobbyho. Po roz­vo­du se sna­ží vše zvlá­dat. Její býva­lý man­žel si našel o mno­ho let mlad­ší ženu a zalo­žil s  ní rodi­nu. Luk, Jess i Bobby se s tím těž­ko vyrov­ná­va­jí a chtě­jí své­ho otce pros­tě zpět. Pro Kate je to oprav­du slo­ži­té obdo­bí. Další rána na sebe nene­chá dlou­ho čekat. Jess je dia­gnos­ti­ko­vá­na leu­ké­mie. Život se jim obrá­tí vzhů­ru noha­ma a vše se točí kolem nemoc­né Jess. Zvládne celá rodi­na tako­vý obrov­ský nápor pomo­cí dědeč­ka George, kama­rád­ky Chloe, Piper a Maggie? Jak se ke vše­mu zacho­vá Nick, býva­lý man­žel Kate? Může správ­ná věc být i něco, co se zdá na prv­ní pohled nemys­li­tel­né? Více už vám nepro­zra­dím, jeli­kož děj toho­to romá­nu nabe­re vel­ké obrát­ky. Tomu věř­te.

Dobrá mat­ka je dechbe­rou­cí román o mateř­ské lás­ce, nesku­teč­ném vzta­hu mat­ky a dce­ry, o hle­dá­ní smys­lu živo­ta, o obrov­ské odva­ze jed­né mat­ky.

Tuto kni­hu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Přečetla jsem si ano­ta­ci a dal­ší ohla­sy na ní. Byly tak nějak smí­še­né. Zajímalo mě, jak na mě ten­to román zapů­so­bí. Pocity mám ješ­tě dnes smut­né a vím, že jí budu dlou­ho vstře­bá­vat. Z této kni­hy oprav­du mra­zí, pro­to­že rako­vi­na je zlá, nevy­lé­či­tel­ná nemoc, kte­rá vás doká­že zni­čit v někdy krát­ké době. Mám zku­še­nost v rodi­ně. Můj otec zemřel ve svých nedo­ži­tých 43 letech. Byla jsem malá hol­ka a dodnes na to mám špat­né vzpo­mín­ky. Při čte­ní kni­hy Dobrá mat­ka se mě čas­to vra­ce­ly vzpo­mín­ky na mého otce a tak nějak se mě nechtě­lo dál číst. Touha, jak to vše dopad­ne byla ale sil­něj­ší a doká­za­la jsem i toto pře­ko­nat.

Dohromady má kni­ha 52 kapi­tol, cel­kem 464 stran a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Grafické zpra­co­vá­ní kni­hy se mě líbi­lo.

Děj měl spád, autor­ka sáhodlou­ze nepo­pi­so­va­la růz­né dějo­vé linie, ale veli­ce věc­ně a struč­ně se věno­va­la jed­not­li­vých posta­vám, což vůbec neby­lo na ško­du.

Titulní strán­ka kni­hy je nesku­teč­ně krás­ná. Je na ní mat­ka s dce­rou, kte­ré se vzá­jem­ně objí­ma­jí. Vyjadřuje to oprav­do­vý cit a nesku­teč­nou mateř­skou lás­ku.

„Mateřství: Tam začí­ná i kon­čí veš­ke­rá lás­ka.“

                                                                       Robert Browning

Sinéad Moriarty se naro­di­la a vyrost­la v Dublinu. Její mat­ka je autor­kou dět­ských kní­žek, a tak malá Sinéad vyrost­la mezi kni­ha­mi. Sama říká, že jako malá pozo­ro­va­la svo­ji mat­ku, jak píše u kuchyň­ské­ho sto­lu kni­hy, a už teh­dy se roz­hod­la, že napí­še román. Po uni­ver­zi­tě žila v Paříži a poté v Londýně, kde pra­co­va­la jako novi­nář­ka. V té době zača­la svůj vol­ný čas trá­vit tvůr­čím psa­ním a po něko­li­ka letech, kdy si pohrá­va­la s něko­li­ka námě­ty na kni­hy, vyda­la svou prv­ní kni­hu The Baby Trail. Ta zazna­me­na­la obrov­ský úspěch a sta­la se svě­to­vým best­selle­rem.

Autor: Sinéad Moriarty

Žánr: román

Vydáno: 2019, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 464

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3854-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hra čísel-román o velkém odhodlání, jít za svým cílem21. ledna 2024 Hra čísel-román o velkém odhodlání, jít za svým cílem Milujete silné příběhy? Máte rádi romány Danielle Steel? Hra čísel je báječnou novinkou, která se vám bude líbit. Vydal jej Ikar ve společnosti Euromedia Group.  Eileen Jacksonová měla […] Posted in Recenze knih
  • Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas13. listopadu 2023 Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas Máte rádi silné romány? Milujete Chorvatsko? Chcete se dozvědět, jaké tajemství Anna celý život v sobě ukrývala? Román s názvem Ani ne pět minut vydalo NAKLADATELSTVÍ XYZ ve společnosti […] Posted in Recenze knih
  • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
  • Zvěrolékařka -Velké naděje - 2.díl11. června 2023 Zvěrolékařka -Velké naděje - 2.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké naděje, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
  • Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka26. března 2023 Vesničanka-život není vypucovaná pěšinka Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Milujete romány Mirky Skočílkové? Tak právě vám je určena novinka, jenž vydala Euromedia Group, a.s. a jmenuje se Vesničanka. Čeká na vás opět […] Posted in Recenze knih
  • Zimní slib-rodinu nic nerozdělí21. ledna 2023 Zimní slib-rodinu nic nerozdělí Chcete prožít emotivní příběh o naději, rodinném poutu, lásce i neskutečné touze jít dál? Tak právě vám je určen román Zimní slib, jehož autorkou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
  • Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce28. prosince 2022 Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce Milujete romány o lásce, citu a obrovském odhodlání? Chcete si přečíst novinku Alexandry Soldánové? Tak už se nenechte pobízet a pusťte se do čtení. Chci se s vámi podělit o čtenářský […] Posted in Recenze knih
  • TAJEMSTVÍ11. prosince 2022 TAJEMSTVÍ Všichni ve svém životě máme nějaká tajemství, která si neseme ve svém vlastním srdci a ne vždycky chceme, aby jej někdo cizí odhalil. A právě o tajemství je i  se stejnojmenným názvem […] Posted in Recenze knih
  • Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost24. září 2022 Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost Máte rádi romány Barbory Šťastné? Chcete si přečíst zajímavý román z devadesátých let?  Pojďte se na to společně se mnou podívat. Čeká vás opravdu zajímavé čtení.  Ludmila, Amálie, Věra, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42687 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71803 KB. | 29.02.2024 - 00:13:13