Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Henry Cavill kdysi zařadil Prahu mezi svá oblíbená místa natáčení

Henry Cavill kdysi zařadil Prahu mezi svá oblíbená místa natáčení

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Henry Cavill byl v posled­ní době vyřa­zen ze dvou vel­kých fran­šíz - ten­to víkend se napo­sle­dy obje­vil jako Geralt z Rivie v Zaklínači na Netflixu a James Gunn pře­ob­sa­dil jeho Supermana v obno­ve­ném DC Extended Universe.

A i když se o Cavillovi mlu­ví jako o poten­ci­ál­ním Jamesi Bondovi poté, co Daniel Craig tuto roli opus­til, mož­ná bude mít čas věno­vat se jiným pro­jek­tům - a mož­ná se vrá­tí do Prahy.

Dříve než se stal Supermanem z Muže z oce­li nebo Geraltem z Rivie ze Zaklínače, byl Cavill vychá­ze­jí­cí hvězdou, kte­rá ces­to­va­la po svě­tě kvů­li ved­lej­ším rolím ve fil­mech a seri­á­lech, jako jsou Tudorovci sta­ni­ce Showtime, v nichž hrál po boku Jonathana Rhyse Meyerse krá­le Jindřicha VIII.

Při pro­pa­ga­ci Tudorovců v roce 2009 Cavill nato­čil pro časo­pis Entertainment Weekly seg­ment Take Five, v němž pro­šel svá oblí­be­ná mís­ta natá­če­ní. Česká met­ro­po­le se umís­ti­la na čtvr­tém mís­tě.

„Čtvrté mís­to by byla Praha, kde jsem natá­čel Tristana Isoldu,“ říká Cavill během seg­men­tu.

„Byl jsem tam v zimě, asi na začát­ku až upro­střed zimy [...] Praha sama o sobě byla tak dra­ma­tic­ká, s gotic­kou archi­tek­tu­rou a všu­de se vále­ly mlhy.“

„Také skvě­lý noč­ní život,“ dodá­vá s odka­zem na klu­bo­vou scé­nu čes­ké met­ro­po­le.

Mezi dal­ší Cavillovy oblí­be­né natá­če­cí loka­ce, ale­spoň v roce 2009, pat­ři­ly Benátky, kde po boku Joea Mantegny natá­čel svůj dosud nezve­řej­ně­ný (ofi­ci­ál­ně) debu­to­vý film Vendeta (zná­mý také jako Hotel Laguna), Dublin, kde natá­čel pro film Tudorovci, a Řím, kde rov­něž natá­čel pro film Vendeta.

Nejlépe si však herec vedl na Maltě, kde v létě 2001 natá­čel film Hrabě Monte Christo.

„Pokaždé, když jsme měli vol­no, tak jsme leže­li na plá­ži nebo se tou­la­li po růz­ných his­to­ric­kých památ­kách,“ řekl o stře­do­moř­ské loka­li­tě.

Už je to více než 15 let, co Cavill v Praze natá­čel Tristana Isoldu, a herec v čes­ké met­ro­po­li nena­to­čil žád­ný dal­ší film, přes­to­že se v ní ode­hrá­va­jí svě­to­běž­nic­ká dob­ro­druž­ství jako The Man from U.N.C.L.E. nebo  Mission: Impossible – Fallout.

Části dru­hé série Zaklínače se však natá­če­ly ve ven­kov­ských loka­cích na Moravě, neda­le­ko čes­kých hra­nic se Slovenskem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24074 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71927 KB. | 20.07.2024 - 18:35:46