Kritiky.cz > Speciály > Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích

Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GENNDY TARTAKOVSKY (režie)je vizi­o­nář­ský ani­má­tor, kte­rý v sou­čas­né době pra­cu­je na sním­ku Can You Imagine?, původ­ním celo­ve­čer­ním pro­jek­tu o fan­tas­tic­ké ces­tě před­sta­vi­vos­tí jed­no­ho chlap­ce.

            Tartakovsky debu­to­val na plát­nech kin v roce 2012 kasov­ním trhá­kem Hotel Transylvánie, vytvo­ře­ným pro spo­leč­nost Sony Pictures Animation, kte­rý byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. Režíroval a ani­mo­val také krát­ký film Goodnight Mr. Foot, kte­rý tak­též vychá­zel ze svě­ta fil­mu Hotel Transylvánie. Tento krát­ký sní­mek měl ve vybra­ných ame­ric­kých kinech pre­mi­é­ru v říj­nu 2012 a na Blu-ray dis­cích se obje­vil v led­nu 2013.

            V oblas­ti ani­ma­ce je zku­še­ným vete­rá­nem a půso­bí v ní již dva­cet let, během kte­rých zís­kal pozo­ru­hod­ných 12 nomi­na­cí na cenu Primetime Emmy a tři z nich pro­mě­nil, kon­krét­ně za seri­á­ly Star Wars: Klonové vál­ky a Samuraj Jack, oba pro sta­ni­ci Cartoon Network. Magazín Variety ho uve­dl v žeb­říč­ku pade­sá­ti budou­cích veli­ká­nů zábav­ní­ho prů­mys­lu a maga­zín People ho ozna­čil za „jed­nu z vychá­ze­jí­cích hvězd“. Současně se také oci­tl v žeb­říč­ku Entertainment Weekly jako jed­na z nej­kre­a­tiv­něj­ších osob­nos­tí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Je také drži­te­lem pres­tiž­ní ceny Winsor McCay Award za výji­meč­né pří­no­sy obo­ru ani­ma­ce.

            Tartakovskyho tvůr­čí vede­ní pomoh­lo defi­no­vat a pro­sla­vit sta­ni­ci Cartoon Network, pro kte­rou v prů­bě­hu let 1994 až 2010 vytvo­řil čty­ři ani­mo­va­né seri­á­lo­vé hity: Dexterova labo­ra­toř, Samuraj Jack, Star Wars: Klonové vál­ky a Sym-bionic Titan. Seriálem Samuraj Jack navá­zal na obrov­ský úspěch své­ho před­cho­zí­ho seri­á­lu Dexterova labo­ra­toř, jeho prv­ní­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho ani­mač­ní­ho poči­nu, na kte­rém se podí­lel jako tvůr­ce, sce­náris­ta a reži­sér. Samuraj Jack vzni­kl díky jeho tou­ze po vytvo­ře­ní nej­lep­ší akčně-dobrodružný ani­mo­va­ný seri­ál všech dob – a výsled­kem byl tele­viz­ní ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý svým roz­sa­hem půso­bí veli­ce výprav­ně a před­klá­dá divá­ko­vi akč­ní scé­ny, humor a pozo­ru­hod­ný umě­lec­ký styl. I pro­to byl ten­to seri­ál dva­krát oce­něn cenou Primetime Emmy a je divác­ky vel­mi vyhle­dá­va­ný.

Více na Kritiky.cz
Major Josef (Pepa) Strouhal Major Strouhal je sebevědomý, má vysoké IQ a brilantní analytické myšlení. Na první dojem o...
Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě U mnoha seriálů může člověk říct, že na nich vyrůstal. U dalších, že na nich dospíval....
Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapiv...
Jiří Štrébl   O postavě „Má postava se jmenuje Zdeněk Poláček a je to muž, který když byl mladší,...
Game of Thrones | The Great Funko Pop! War Is Here ...

            V roce 2003 si Tartakovskyho vybral osob­ně George Lucas, aby pro něj vytvo­řil seri­ál Star Wars: Klonové vál­ky, oje­di­ně­lý dva­ce­ti­díl­ný pro­jekt, kte­rý nava­zo­val dějem na konec sním­ku Star Wars: Epizoda II – Klony úto­čí. Jeho ani­mo­va­ný výtvor – prv­ní ani­mo­va­né dílo ze svě­ta Star Wars vůbec – roz­krý­val počát­ky Klonových válek, vel­ko­le­pé občan­ské vál­ky, v níž pro­ti sobě stá­li zástup­ci sta­ré Republiky a roz­sáh­lé sepa­ra­tis­tic­ké hnu­tí, vede­né sila­mi zla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hotel Transylvánie 2


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • GENNDY TARTAKOVSKY26. září 2012 GENNDY TARTAKOVSKY GENNDY TARTAKOVSKY je vizionářský animátor, který tímto snímkem natáčí svůj celovečerní animovaný debut. V oblasti animace je zkušeným veteránem a působí v ní již dvacet let, […] Posted in Profily osob
  • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných […] Posted in Recenze knih
  • Přelet nad kukaččím hnízdem20. února 2022 Přelet nad kukaččím hnízdem Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) je americký psychologický komediálně-dramatický film režiséra Miloše Formana z roku 1975, natočený podle stejnojmenného románu […] Posted in Speciály
  • Tři bratři18. května 2023 Tři bratři Posted in Videa
  • X-Men OriginsWolverine3. července 2007 X-Men OriginsWolverine // // Včera vyšla nedokončená verze (tzv. workprint) filmu X-Men Origins: Wolverine, který záhadným způsobem unikl […] Posted in Recenze
  • Titulky k Station Eleven S01E07 - Goodbye My Damaged Home25. ledna 2022 Titulky k Station Eleven S01E07 - Goodbye My Damaged Home V této epizodě se vracíme opět do jiné časové osy, do doby, kdy Kirsten, Jeevan a jeho bratr Frank přežívali po začátku epidemie u Franka v bytě. Strávili tu mnoho dní, Frank pracoval, […] Posted in Titulky

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,25024 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69744 KB. | 05.12.2023 - 06:58:06