Kritiky.cz > Horory > Hypnotic (2021)

Hypnotic (2021)

word image 367125 1
word image 367125 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Raději se nikdy nene­chej­te zhyp­no­ti­zo­vat! Nikdy neví­te, jaké má kdo s vámi plá­ny…

Jenn neza­ží­vá zrov­na nej­šťast­něj­ší obdo­bí. Rozešla se s pří­te­lem, přes­to­že k němu pořád něco cítí, nemá prá­ci a „lep­ší zítř­ky“ hle­dá v pití alko­ho­lu. Vše se však změ­ní ve chví­li, kdy jí její kama­rád­ka Gina sezná­mí s tajem­ným hyp­no­te­ra­pe­u­tem dok­to­rem Meadem. Otázkou však je, jest­li k lep­ší­mu. Jenn se nechá zhyp­no­ti­zo­vat a od toho oka­mži­ku se roz­to­čí koloběh podiv­ných udá­los­tí, nad kte­rý­mi začne ztrá­cet kon­t­ro­lu. Stále čas­tě­ji trpí výpad­ky pamě­ti, lidi oko­lo ní se oci­ta­jí v nebez­pe­čí a to nej­hor­ší tepr­ve při­jde…

 

Režie: Matt Angel, Suzanne Coote

Rok výro­by: 2021

Délka: 88 min

Země: USA

 

Hrají:

Kate Siegel...(Jenn Tompson)

Jason O’Mara...(Dr. Collin Meade)

Dulé Hill...(detektiv Wade Rollins)

Lucie Guest...(Gina Kelman)

Jaime M. Callica...(Brian Rawley)

...a dal­ší

To jsem se takhle nechal uke­cat svý­mi přá­te­li na kon­ci roku, abychom si udě­la­li zase po del­ší době „pěk­ný“ fil­mo­vý večer s tro­chou toho alko­ho­lu. Výběr fil­mů nebyl zrov­na moc opti­mál­ní, tak­že situ­a­ci zachra­ňo­val prá­vě ten alko­hol, ale v tom­to pří­pa­dě ani on moc nepo­mohl. Netflix a jeho dal­ší mys­te­ri­óz­ní thriller a rádo­by horor při­tom neza­čal vůbec špat­ně. Úvodní scén­ka z výta­hu nevy­pa­da­la zas až tak špat­ně a hlav­ní hrdin­ka mi byla rov­něž doce­la sym­pa­tic­ká. Jenomže dal­ší dlou­há pasáž moc záživ­né podí­va­né nena­bíd­la.

 

Dost se tu mlu­vi­lo, spe­ku­lo­va­lo, obvi­ňo­va­lo, ale kro­mě nevhod­né­ho jíd­la atmo­sfé­ra dost stag­no­va­la. Teprve když se zno­vu při­tvr­di­lo (scé­na s pavou­kem v autě, útok šíle­né žen­ské s nožem v detek­ti­vo­vě bytu), se kva­li­ta zase posu­nu­la o pomy­sl­né patro výše a já se začal opět bavit. Ona cel­ko­vá tvůr­čí myš­len­ka neby­la špat­ná, ale chtě­lo to při­dat více ponu­ré atmo­sfé­ry, více akč­něj­ších pasá­ží – ono všu­dypří­tom­né keca­ní totiž neby­lo žád­né ter­no. Zvláště když tak nějak tuší­te, co nebo spíš kdo za tím vším sto­jí, už sko­ro od začát­ku.

 

Závěr už byl tak nějak z říše fan­tasma­go­rie, ale vylo­že­ně špat­ný nebyl. I zde se dočká­me sluš­né atmo­sfé­ry i por­ce nási­lí, odha­lí­me ne zas tak šoku­jí­cí poin­tu fil­mu a utvr­dí­me se v tom, že se nikdy nene­chá­me zhyp­no­ti­zo­vat. Herecké výko­ny byli uchá­ze­jí­cí – po této strán­ce jsem pro­blém neměl. Každopádně aby se z toho sta­la ale­spoň prů­měr­ná podí­va­ná, tak to mi tu pořád něco chy­bě­lo. Zvláště pak ne pří­liš záživ­ná pro­střed­ní pasáž chtě­la roz­hod­ně vylep­šit. Film neu­ra­zí, ale ani moc nena­dchne.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Haunting of the Tower of London, The (2022)12. dubna 2024 Haunting of the Tower of London, The (2022) Co se skutečně odehrálo v Toweru? K odhalení tajemství je potřeba komunikace s mrtvými a zároveň přežít bolestivé mučení pod taktovkou tyrana… Král Edward […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16163 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72200 KB. | 18.05.2024 - 09:31:19