Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Iron Man

Iron Man

Photo © Bonton
Photo © Bonton
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Z pohle­du posled­ních více než 10 fil­mo­vých let je prv­ní Iron Man jed­no­znač­ně nej­vý­znam­něj­ším sním­kem. Minimálně s ohle­dem na tren­dy v kinech a kasov­ní úspě­chy. Právě kvů­li muži v oce­lo­vém oble­ku vlád­nou mul­tiplexům komik­so­vé posta­vy stu­dia Marvel. Nechybělo však mno­ho a his­to­rie moh­la psát úpl­ně jiný pří­běh.

JAKO BÁJNÝ FÉNIX
Z dneš­ní­ho pohle­du to zní neu­vě­ři­tel­ně, ale komik­so­vé vyda­va­tel­ství Marvel bylo na kon­ci 20. sto­le­tí v ban­kro­tu. Společnost muse­la pro­jít restruk­tu­ra­li­za­cí a díky ris­kant­ní­mu plá­nu na vlast­ní fil­mo­vé stu­dio nako­nec došlo k záchra­ně celé­ho bran­du.

SÁZKA NA DVĚ KARTY
Marvel vsa­dil v roce 2008 vše na dvě kar­ty. První byl prá­vě Iron Man a tou dru­hou Neuvěřitelný Hulk. Sázka sice vyšla jen napůl, pro­to­že kasov­ním trhá­kem se stal “jen” Tony Stark, nicmé­ně trž­by a ambi­ci­óz­ní plán s roz­vo­jem fil­mo­vé­ho uni­ver­sa Avengers byly tak láka­vé, že Disney neo­do­lal a Marvel v roce 2009 za 4 mili­ar­dy ame­ric­kých dola­rů kou­pil, čímž ho prak­tic­ky zachrá­nil.

PROČ PRÁVĚ IRON MAN?
Možná jste si někdy polo­ži­li otáz­ku, proč se ten­krát Marvel vytasil prá­vě s posta­vou Iron Mana, kte­rá roz­hod­ně nepa­t­ři­la mezi jeho nej­zná­měj­ší super­hr­di­ny. Jednoduše pro­to, že byl k mání. Marvel totiž v prů­bě­hu let pro­dá­val prá­va na své komik­so­vé posta­vy nej­růz­něj­ším fil­mo­vým stu­di­ím a excen­t­ric­ký mili­ar­dář Tony Stark byl v té době jed­ním z mála, kdo byl ješ­tě “doma”.

NAPRAVENÝ HŘÍŠNÍK
Dalším odváž­ným (nebo spí­še ris­kant­ním) kro­kem byo obsa­ze­ní Roberta Downeyho Jr. do hlav­ní role. Tmavovlasý sym­paťák měl totiž pověst nespo­leh­li­vé­ho her­ce, kte­rý si pro­šel pro­blémy s dro­ga­mi a kvů­li tomu ho nechtěl sko­ro nikdo pojis­tit, což je pro fil­ma­ře pro­blém. Naštěstí pro divá­ky vše dopadlo jako v pohád­ce o polep­še­ném hříš­ní­ko­vi. Downey Jr. chy­til svo­jí šan­ci za pače­sy a od dob prv­ní­ho Iron Mana pat­ří k nej­lé­pe vydě­lá­va­jí­cím her­cům Hollywoodu.

Filmfanatic pochy­bu­je, že tyto řád­ky čte někdo, kdo Iron Mana nevi­děl. Jde totiž o základ­ní kámen aktu­ál­ně nej­ú­spěš­něj­ší fil­mo­vé fran­ší­zy. Doufám, že těmi něko­li­ka detai­ly z poza­dí jsem vám ote­vřel nové pohle­dy, ze kte­rých si tuhle kla­si­ku vychut­ná­te zase o něco víc. Protože bez ohle­du na to, jest­li se vám zamlou­vá, kam se Disney s Marvelovským uni­ver­sem vydal, Iron Man je skvě­lým a pře­de­vším zábav­ným fil­mem.


Podívejte se na hodnocení Iron Man na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […] Posted in Filmové recenze
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník1. ledna 2024 Zohan: Krycí jméno Kadeřník Herec Adam Sander poměrně často rozděluje diváckou obec, někteří ho nemohou vystát pro mírně ujetý humor jednoduššího rázu, jiní jeho postavy milují. Faktem je, že Sander svou kariéru […] Posted in Retro filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka21. května 2020 Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Shane Black je v tomto akčním filmu nový režisér, na akci není až tak dobrý. Ale jako jeden z nejúspěšnějších […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […] Posted in Speciály
  • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […] Posted in Články
  • REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL17. února 2012 REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL První, čeho si při vstupu do ateliéru v Albuquerque v Novém Mexiku, kde se natáčí film Avengers společnosti Marvel všimnete, je úžasná atmosféra. Všichni se zdají být uvolnění, šťastní a […] Posted in Články
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35557 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71725 KB. | 25.06.2024 - 17:05:46