Kritiky.cz > Recenze knih > Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan?

Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan?

pGpct1hWiq9bp7QnNhgdZ55H 1
pGpct1hWiq9bp7QnNhgdZ55H 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvě­řit tomu, co se to děje. Byl zvo­len nový veli­tel Stínového kla­nu, jehož byl sou­čás­tí a ten, kdo se jím stal se jme­no­val Dráp. Ten stál na Obří ská­le a vyhlí­žel majestát­ně na všech­ny stra­ny. Nebylo by na tom, že se Dráp stal novým veli­te­lem nic až tak div­né­ho, kdy­by v minu­los­ti nebyl úhlav­ním nepří­te­lem Ohnivouse. Navíc se Ohnivouse pokou­šel Dráp něko­li­krát spro­vo­dit ze svě­ta. Ohnivous v tom nebyl sám, ved­le něj stál Proužek a zlos­tí sko­ro prskal. Nikdo z celé­ho kla­nu nepřed­po­klá­da­la, že se novým vůd­cem sta­ne Dráp, kte­rý byl býva­lý zástup­ce veli­tel­ky Hromového kla­nu.

Proužek měl s Drápem také nevy­ří­ze­né věci - když se totiž Dráp stal vyvr­žen­cem z Hromového kla­nu, vyzval staré­ho pří­te­le Proužka, aby šel s ním, ale ten to odmí­tl. Najednou Ohnivous zahlé­dl, jak se k němu pro­plé­tá mezi davem ostat­ních koček Bouřka. Světle zrza­vá kočka byla zlos­tí nepří­čet­ná a prska­la vzte­ky, že to není mož­né, aby se vůd­cem Stínového kla­nu stal zrád­ce. Ohnivou na vte­ři­nu zavá­hal. Dozvěděl se totiž, že krát­ce potom, co se při­dal k Hromovému kla­nu, zabil Dráp Rudocha, zástup­ce veli­tel­ky. Když se pak sám stal zástup­cem, při­ve­dl tou­la­vé koč­ky, kte­ré Hromový klan napadly. Dráp chtěl na mís­to veli­tel­ky Modré hvězdy a poku­sil se ji zabít, ovšem nevy­šlo mu to a byl z kla­nu vyká­zán.

Ohnivous řekl Bouřce, že o tom nikdo ve Stínovém kla­nu neví, tak pro­ti logic­ky nikdo nevy­stou­pí. Bouřka ho však ponou­ka­la, aby jim o tom řekl. Ohnivous mělo svým způ­so­bem pocit úle­vy, pro­to­že Dráp si zajis­til spo­ko­je­nost v podo­bě toho, že velí, tudíž by Stínovému kla­nu nemě­lo hro­zit žád­né nebez­pe­čí. K Ohnivousovi se při­blí­žil Mrak, jeho učed­ník, kocour s dlou­hou bílou srs­tí. Ten se vel­mi zlo­bil a také popi­cho­val své­ho uči­te­le, aby něco udě­lal. V tu chví­li šel Dráp na před­ní okraj Obří ská­ly pronést pro­jev.

Další díl, kon­krét­ně pátý, ze série od Erin Hunterové, opět vyni­ka­jí­cí jako vždyc­ky. Já tomu říkám koči­čí fan­ta­sy. Kdo má rád zví­řa­ta, tak se mu to bude líbit urči­tě. Obálka výbor­ná, krás­ná čiči­na. Doporučuju ke čte­ní. Má 304 stran.

  • Autor: Erin Hunterová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Albatros
  • Datum vydá­ní: 17. 09. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40997 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69476 KB. | 06.12.2023 - 09:41:03