Kritiky.cz > Speciály > Králova zahradnice

Králova zahradnice

KralovaZahradnice
KralovaZahradnice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), uma­nu­tá a talen­to­va­ná tvůr­ky­ně zahrad, pra­cu­je na fran­couz­ském ven­ko­vě. Jednoho dne při­jde neo­če­ká­va­né pozvá­ní: Sabine se má dosta­vit ke dvo­ru krá­le Ludvíka XIV. (Alan Rickman). Králův uzná­va­ný zahrad­ní archi­tekt André Le Notre (Matthias Schoenaerts) zpo­čát­ku těž­ko sná­ší Sabinino oso­bi­té vidě­ní a její pokro­ko­vou pova­hu, ale nako­nec si ji vybe­re, aby uved­la v život jed­nu z hlav­ních zahrad v novém palá­ci Krále Slunce – ve Versailles. Času není nazbyt, Sabine si razí svou vlast­ní ces­tu, a Le Notre postup­ně začí­ná chá­pat, že zne­po­ko­ji­vý prvek naho­di­los­ti a cha­o­su v jejím tvůr­čím pro­ce­su má svou zvlášt­ní hod­no­tu.

Sabine se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky pře­tvá­ří Lasturový háj (Bosquet des Rocailles ) ve ven­kov­ní taneč­ní sál a záro­veň se sezna­mu­je s nebez­peč­ný­mi vzta­hy a sple­ti­tou eti­ke­tou krá­lov­ské­ho dvo­ra. Porušuje nej­růz­něj­ší spo­le­čen­ská i tříd­ní tabu, ale mož­ná prá­vě pro­to navá­že pře­kva­pu­jí­cí vztah se samot­ným krá­lem a zís­ká důvě­ru jeho bra­t­ra, prin­ce Filipa (Stanley Tucci). Smiřuje se s tragé­dií ve své minu­los­ti a její pra­cov­ní i osob­ní souzně­ní s Andrém pro­bou­zí v kaž­dém z nich smy­sl pro čest, sou­cit i tvo­ři­vost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37308 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72383 KB. | 29.05.2024 - 07:32:32