Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Maryam d’Abo: Cesta od odmítnutí v „Vyhlídce na vraždu“ k ikoně Bond girl ve „Dechu života

Maryam d’Abo: Cesta od odmítnutí v „Vyhlídce na vraždu“ k ikoně Bond girl ve „Dechu života

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Maryam d’Abo byla odmít­nu­ta pro roli Polky Ivanovové ve fil­mu „Vyhlídka na vraž­du“ (1985), pro­to­že vypa­da­la pří­liš mla­dě. Získala ji Fiona Fullertonová. Ta nako­nec pora­zi­la Virginii Heyovou v boji o roli hlav­ní Bond girl Kary Milovy ve fil­mu o Jamesi Bondovi „Dech živo­ta“ (1987), ale Heyová ve fil­mu zís­ka­la malou roli.

D’abo si na plát­ně vyzkou­še­la roli her­ce, kte­rý se uchá­zel o roli Bonda ve fil­mu „Dech živo­ta“, kte­rou však nedo­sta­la. O něko­lik měsí­ců poz­dě­ji nara­zi­la na spo­lu­pra­cov­ni­ci pro­du­cen­ta fil­mu Barbaru Broccoli, kte­rá jí navrh­la, aby se vrá­ti­la na opa­ko­va­ný test. Když tak uči­ni­la, všich­ni řek­li, že ano, že je pro roli Kary ta pra­vá. Hraní na vio­lon­cello jí však děla­lo pro­blémy, pro­to­že měla jen pět týd­nů před začát­kem natá­če­ní na to, aby se dosta­la na úro­veň, kdy by to vypa­da­lo, že hra­je pro­fe­si­o­nál­ně. V pod­sta­tě se nau­či­la slo­ži­tý prs­to­klad papouš­kov­ským způ­so­bem.

Když d’Abo hrá­la roli Bond girl, dáva­la si zále­žet na tom, aby nepů­so­bi­la jako diblík. Její nad­še­ní pro žen­ská prá­va pokra­čo­va­lo až do roku 2011, kdy se při­po­ji­la k pocho­du za žen­ská prá­va, kte­rý vyvr­cho­lil v lon­dýn­ském umě­lec­kém a kul­tur­ním kom­ple­xu Southbank Centre, kde se konal fes­ti­val „Women of the World“, kte­rý před­sta­vo­val úspě­chy žen.

D’Abo lito­va­la své­ho nahé­ho lay­ou­tu v časo­pi­se „Playboy“ při pro­pa­ga­ci fil­mu „Dech živo­ta“. Řekla, že se jí fot­ky oprav­du nelí­bi­ly, pro­to­že byly tak pří­zem­ní. „Teď už bych ty fot­ky neu­dě­la­la... Od té doby jsem se hod­ně nau­či­la.“

D’Abo a John Cork napsa­li kni­hu „Bond Girls Are Forever“, kte­rá vyšla v roce 2002 a je poctou ženám, kte­ré si zahrá­ly roli Bond girl.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Maryam d’Abo!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11162 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72062 KB. | 20.07.2024 - 14:07:07