Kritiky.cz > Speciály > Méďa 2

Méďa 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2012 vzal svět zte­čí jeden roz­to­mi­lý, i když neu­vě­ři­tel­ně spros­tý med­ví­dek. Svým kla­sic­kým chlu­pa­tým zje­vem, nepře­ko­na­tel­ným napa­ro­vá­ním a sla­bos­tí pro humor a šaš­kár­ny se sexu­ál­ním nábo­jem, kata­pul­to­va­la tahle posta­vič­ka, do kte­ré by to nikdo neřekl, malou kome­dii Universal Pictures a Media Rights Capital o hulič­ském týp­ko­vi a jeho hrom­ském kámo­šo­vi na pozi­ci nej­vý­dě­leč­něj­ší původ­ní nepří­stup­né kome­die všech dob.

Toto léto se SETH MACFARLANE vra­cí coby sce­náris­ta, reži­sér a hlav­ní hlas v Méďovi 2, kome­dii nava­zu­jí­cí nava­zu­je na bloc­kbus­ter, kte­rý odstar­to­val kari­é­ru nej­ví­ce pobu­řu­jí­cí­ho med­víd­ka svě­ta. Opět ho dopro­vá­zí MARK WAHLBERG (Transformers: Zánik, Benga v zálo­ze) jako John Bennett, s kte­rým jako hrom­ský kámo­ši na život a na smrt vstu­pu­jí na nepro­bá­da­né úze­mí.

Teď je na čase Teda lega­li­zo­vat.

Od doby, kdy jsme Johna a Teda vidě­li napo­sled, žijí ti dva stá­le v Bostonu svůj sen. John je teď svo­bod­ný sta­rý mlá­de­nec a Ted se usa­dil s Tami-Lynn, ženou svých snů. Novomanžele ale začí­na­jí dohá­nět man­žel­ské pro­blémy a tak se Ted s Tami-Lynn roz­hod­nou poří­dit si dítě, kte­ré má jejich man­žel­ství zachrá­nit. Jejich nadě­je pad­nou v oka­mži­ku, kdy stát Massachusetts pro­hlá­sí Teda za maje­tek, niko­liv za oso­bu, a tedy za nezpů­so­bi­lé­ho adop­ce. Vyhodí ho z prá­ce v obcho­du s potra­vi­na­mi a dosta­ne ozná­me­ní, že jeho man­žel­ství bylo ve zkrá­ce­ném říze­ní anu­lo­vá­no.

Rozzlobený a skles­lý Ted pře­ko­ná svou frustra­ci a požá­dá své­ho nej­lep­ší­ho kámo­še, aby mu pomohl se žalo­bou na stát a vysou­dil mu prá­va, kte­rá mu nále­že­jí. Najmou si mla­dou práv­nič­ku Samanthu L. Jackson (AMANDA SEYFRIED z Mamma Mia!, Les Misérables), kte­rá je nad­še­nou pří­z­niv­ky­ní pou­ží­vá­ní mari­hu­a­ny pro lékař­ské úče­ly, a hurá na soud. Když ale Ted svůj pří­pad pro­hra­je, muse­jí se ti tři vydat do New Yorku, a jako svou posled­ní nadě­ji pře­svěd­čit legen­dár­ní­ho advo­ká­ta spe­ci­a­li­zo­va­né­ho na občan­ská prá­va Patricka Meighana (drži­tel Oscara® MORGAN FREEMAN z Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, Wanted), aby se ujal jejich odvo­lá­ní. Když vyhra­jí, doká­ží, že Ted není jen násoska a věč­ně zhu­le­ný ply­šo­vý med­ví­dek, ale sku­teč­ná oso­ba, kte­rá si zaslou­ží ty samé svo­bo­dy jako kte­rý­ko­liv jiný násoska a věč­ně zhu­le­ný Američan.

MacFarlane kome­dii reží­ro­val pod­le scé­ná­ře, kte­rý napsal spo­lu se svý­mi čas­tý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky a výkon­ný­mi pro­du­cen­ty Médi 2 ALECEM SULKINEM a WELLESLEYM WILDEM (Méďa, Všechny ces­ty vedou do hro­bu, tele­viz­ní seri­ál Griffinovi).

V dal­ší Méďovské kome­dii se vra­ce­jí JESSICA BARTH (Griffinovi, tele­viz­ní seri­ál Parks and Recreation) jako Tami-Lynn, Tedova kole­gy­ně poklad­ní a nyní čer­ve­na­jí­cí se nevěs­ta; GIOVANNI RIBISI (Selma, Avatar) jako Donny, nej­ob­lí­be­něj­ší bos­ton­ský psy­cho­pat, kte­rý zos­no­val nový plán na únos Teda; PATRICK WARBURTON (Griffinovi, tele­viz­ní seri­ál Pravidla zasnou­be­ní) jako Guy, Johnův pří­tel z bojo­vé­ho klu­bu a spo­lu­pra­cov­ník; BILL SMITROVICH (Iron Man, tele­viz­ní seri­ál Beze sto­py) jako Frank, Tedův podi­vín­ský nad­ří­ze­ný a Flash Gordon, kte­ré­ho hra­je jako sám sebe SAM J. JONES, v roli hrdi­ny Johnových a Tedových dět­ských let. Diváci uvi­dí také slav­né­ho fil­mo­vé­ho a diva­del­ní­ho her­ce PATRICKA STEWARTA (série X-Men, tele­viz­ní seri­ál Star Trek: Nová gene­ra­ce), kte­rý se vra­cí jako vypra­věč.

Novými tvá­ře­mi jsou JOHN SLATTERY (tele­viz­ní seri­ál Mad Men, Iron Man 2) jako Shep Wild, práv­nic­ké eso, kte­ré má vést pří­pad pro­ti Tedovi; MICHAEL DORN (TV seri­ál Castle na zabi­tí, Star Trek: Nová gene­ra­ce) jako Rick, Guyův nový pří­tel a JOHN CARROLL LYNCH (Prokletý ost­rov, Gran Torino) jako Tom Jessup, gene­rál­ní ředi­tel továr­ny na hrač­ky, kte­rý se spol­čí s Donnym, aby unes­li Teda.

V čele počet­ných came­os je zadák New England Patriotů a vítěz pohá­ru Super Bowl TOM BRADY jako Tedův poten­ci­ál­ní dár­ce sper­ma­tu a DENNIS HAYSBERT (Mysli taky jako chlap, TV seri­ál 24 hodin) jako lékař, kte­rý má pro­vést Tami-Lynn umě­lé oplod­ně­ní. Spolu s nimi divá­ci uvi­dí pře­hlíd­ku slav­ných kome­di­ál­ních hvězd, jejichž účast ale nebu­de­me pro­zra­zo­vat….

K MacFarlanemu se dále opět při­po­ji­li Méďovi pro­du­cen­ti SCOTT STUBER (Z cizí­ho krev nete­če, Nepřítel pod ochra­nou), JASON CLARK (Všechny ces­ty vedou do hro­bu, TV seri­ál Kosmos: Časoprostorová ody­sea) a JOHN JACOBS (Griffinovi, Čivava z Beverly Hills).

Kreativní tým Médi 2 vede kame­ra­man MICHAEL BARRETT (Ted, Zohan: Krycí jmé­no Kadeřník), výtvar­ník STEPHEN LINEWEAVER (Ted, Ledově ostří), stři­hač JEFF FREEMAN (Ted, Policajt ze sámoš­ky), kos­tým­ní výtvar­ni­ce CINDY EVANS (Všechny ces­ty vedou do hro­bu, Blízko od sebe), tri­ko­vý spe­ci­a­lis­ta BLAIR CLARK (Méďa, Šmoulové) a skla­da­tel hud­by WALTER MURPHY (Méďa, Griffinovi).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas18. prosince 2023 Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas Brad Pitt upadl při natáčení scény ve filmu Sedm (1995), v níž jeho postava Mills pronásleduje v dešti Johna Doea. Pittova ruka proletěla čelním sklem auta a musela být operována. Nehoda […] Posted in Zajímavosti
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28500 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72221 KB. | 16.04.2024 - 15:29:52