Kritiky.cz > Profily osob > MICHAEL B. JORDAN

MICHAEL B. JORDAN

Jordan
Jordan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

MICHAEL B. JORDAN (Erik Killmonger) vlo­ni na pod­zim dokon­čil natá­če­ní adap­ta­ce 451 stup­ňů Fahrenheita spo­leč­nos­ti HBO Films. Jordan, kte­rý se na fil­mu podí­lel také jako vedou­cí výro­by, si v něm zahrál po boku Michaela Shannona. Snímek reží­ro­val Ramin Bahrani a pre­mi­é­ry by se měl dočkat letos na jaře.

            Před nedáv­nem jsme Jordana měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Ryana Cooglera Creed se Sylvesterem StallonemTessou Thompson pro spo­leč­nos­ti MGM a Warner Brothers Pictures. Kromě celé řady oce­ně­ní, kte­rých se ten­to sní­mek dočkal, obdr­žel Jordan také cenu NAACP Image Award v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon v celo­ve­čer­ním fil­mu a také cenu NAACP v kate­go­rii Bavič roku. Ke své roli by se měl vrá­tit v již ozná­me­ném pokra­čo­vá­ní, na kte­rém se bude podí­let také jako vedou­cí výro­by. Snímek Creed 2 by měl mít pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du 2018.

            V prů­bě­hu toho­to roku ho bude­me moci spat­řit také ve fil­mu Just Mercy spo­leč­nos­ti Broad Green Pictures, kte­rý se inspi­ru­je kni­hou Bryana Stevensona. Tuto adap­ta­ci reží­ru­je Destin Crettin a pro­du­cen­tem je Gil Netter. Bude pojed­ná­vat o Stevensonově sku­teč­ném pří­bě­hu mla­dé­ho práv­ní­ka, kte­rý zalo­žil orga­ni­za­ci Equal Justice Initiative.

            Před nedáv­nem bylo ozná­me­no, že se Jordan bude podí­let také na sním­ku A Bittersweet Love spo­leč­nos­ti Twentieth Century Fox. Film bude reží­ro­vat Jennifer Yuh Nelson a bude se jed­nat o akč­ní thriller, jenž je sou­čas­ně rema­kem kul­tov­ní­ho korej­ské­ho sním­ku z roku 2005. Pod režij­ní vede­ní Ryana Cooglera by se měl Jordan vrá­tit také ve fil­mu Wrong Answer, kte­rý by měl vyprá­vět sku­teč­ný pří­běh toho, jak se sku­pi­na stře­do­škol­ských vyu­ču­jí­cích z Atlanty podí­le­la na pro­myš­le­ném pod­vo­du s matu­rit­ní­mi zkouš­ka­mi v roce 2013. Snímek by měly do kin uvést spo­leč­nos­ti New Regency a Plan B.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54229 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72249 KB. | 24.05.2024 - 02:35:11