Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem?

Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem?

V2
V2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poručík Elen Rypleiová se po udá­los­ti s vetřel­cem na náklad­ní lodi Nostromo dala do hyber­na­ce a o tři­cet let poz­dě­ji ve vesmí­ru našla loď spo­leč­nos­ti Wayland-Yutani Sulaco a pro­bu­dí Rypleiovou k životu.A však věc kte­rá se sta­la během uply­nu­lých tři­ce­ti let je pro ní šokující.Planeta Fiorina 16(mám dojem že je to 16) na kte­ré byl Kane napa­den face-hugerem byla upra­ve­na tak že je na ni teď ta mož­nost žít,byla na ní zalo­že­na kolo­nie vytvo­ře­na opět sta­rou zná­mou Wayland-Yutani.

Rypleiová všem vyprá­ví „báchor­ku“ o vraž­dí­cích stvůrách kte­ré udáj­ně žijí na Fiorině.Rypleyová a ban­da vesmír­ných mari­ňá­ků se na pla­ne­tu vyda­jí v čele veli­te­le Hickse(Michael Biehn-Námořní pěchota),v poza­dí s Vasquezovou(jenette Goldstein- Vampíři),Hudsonem(Bill Paxton-Twister,Lotři),Bishopem(Lance Henriksen-Živý terč,Vampíři) a ješ­tě něko­li­ka mari­ňá­ky kte­ří sice zemřou(v jak kte­rém pří­pa­dě) význam­nou cestou,například Vasquezová.Ale dál.Báchorka se potvr­dí hned ze začátku,kdy se již na prázd­né Fiorině jed­no­mu žijí­cí­mu týp­ko­vi z hrud­ní­ku vytrh­ne malí „rozkoš­ný“ váleč­ník. Mariňáci to začnou žha­vit plamenometi,ale marně,několik jich pojde a tak Rypleiová use­dá do obr­ně­né­ho trans­por­tu a jde zachrá­nit ale­spoň zbitek(Hudson,Vasquezová a její kámoš + jeden mari­ňák) a cel­ko­vě to je jen Vasquezová a Hudson. Jednotka pro­ži­la kru­tou poráž­ku a Rypliová to jen tak nene­ne­chá a jak se pěk­ně pat­ří de to dosta­teč­ně pro„killingovat“ svo­ji kom­bi­no­va­nou zbra­ní.

Ano,skalní fan­do­vé „ali­e­nov­ské ságy“ vědí že do slib­né­ho kon­ce to dotáh­ne už jen „vetřelco-biečka“ Rypleiová kte­rá je dosta­teč­ně zku­še­ná aby o tom moh­la refe­ro­var napří­klad na před­náš­kách v mari­ňác­kých školách,Hicks,který to po tro­še zkla­má­ní nako­nec přežije,Bishop kte­rý se sice nachá­zí ve finá­le tak tro­chu na půl,Newt kte­rá se do kon­ce živo­ta bude řídit hes­lem “ doma líp než ve vesmí­ru“ a mám ten dojem že i kočka Rypleiové. Všichni co ješ­te Vetřelce nevi­dě­li už asi ví že se jed­ná o sci-fi horror kom­bi­no­va­ný dost dobrou akcí,který nato­čil reži­sér James Cameron po té co návrh bra­trů Thomasů odmí­tl John McTiernan.Cameron však původ­ní námět o hod­ně změnil,respektive z horro­ru udě­lal uchá­ze­jí­cí se akč­ní hit na kte­rý se jen tak nezapomene.Perfektní je atmosféra,herecké výkony,hudba Jamese Hornera(s Cameronem Titanic), nebo napě­tí a kupa scén kte­ré byjste nečaka­li.

Nejlepší scé­ny:

1.Rypleiová jede zachrá­nit jed­not­ku napa­de­nou vetřel­ci v obr­něn­ci.

2.Otce Newt při prů­zku­mu Fioriny napad­ne face-huger(opravdu vype­če­ná scé­na).

3.Vasquezová a jeden týpek zachrá­ní jed­not­ku při úni­ku šach­ta­mi tím že se obětují,odjistí gra­nát a spo­leč­ně ho pev­ně stisk­nou v dlaních-opravdu půso­bi­vé.

Nečekáná či šoku­jí­cí scé­na:

1.V závě­ru již na Sulacu Bishopa pro­bod­ne krá­lov­na ocasem(ano,ta co udáj­ně zůsta­la na Fiorině)-(ta scé­na s divá­kem úpl­ně škub­ne) a roz­škub­ne ho vejpůl.Rypleiová si vle­ze do robo­ta ne pře­ná­še­ní nákla­du a de na krá­lov­nu na férov­ku.

Hláška(dost „guto­vá“):

Hudson:Hej, Vasquezová,nespletli si tě někdy s chla­pem.

Vysquezová:Ne a tebe?


Photo © 1986 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Vetřelci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50225 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72088 KB. | 25.06.2024 - 18:08:50