Kritiky.cz > Krátké recenze > Pętla (2020)

Pętla (2020)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Patryk Vega is back!
Nejšílenější Polský řez­ník zná­mý z Pitbula, Kobiety Mafii a Mory Wratislawi při­ná­ší tak tro­chu poli­cej­ní gan­gs­ter­ku, kte­rá fanouš­ky jeho pře­de­šlé tvor­by nezkla­me.
Příběh dle sku­teč­ných udá­los­tí se zamě­řu­je na poli­cis­tu, kte­rý má v plá­nu zba­vit se všech pasá­ků širo­ko dale­ko a posta­vit si vlast­ní bor­del s ukra­jin­ský­mi sleč­na­mi a roz­jet to ve vel­kém.
Vega je opět utr­že­ný z řetězů, vět­ši­na zná­mých postav je zpět ( Policista s kata­nou na zádech nazý­va­ný Ninja je Magor všech mago­rů) a hlav­ní hrdi­na pro­jde abso­lut­ní fyzic­kou a psy­chic­kou pro­mě­nou, doslo­va roz­pad člo­vě­ka v tom nej­hor­ším mož­ném svět­le.
Nechybí buran­ský humor, WTF scé­ny, dro­gy, nesku­teč­ná dáv­ka sexu, spous­ta krás­ných nahých žen­ských a s gore se ten­to­krát kro­til, ale mini­mál­ně vypad­lé sili­ko­ny v pamě­tí utkví.
První polo­vi­na je adre­na­li­no­vý mazec, kde se jde z jed­né scé­ny do dru­hé a divá­ka téměř nene­chá vydech­nout, avšak ke kon­ci fil­mu tro­chu dochá­zí dech, přes­to sluš­né.
Plusy:
Spousta nahých žen.
Šílený absurd­ní humor.
Dynamické tem­po.
Zajímavý pří­běh.
Mínusy:
Nejlepší posta­va Ninja v dru­hé půl­ce absen­tu­je.
Pomalejší dojezd do finá­le.
Né tak bru­tál­ní jak je u Vegy zvy­kem. 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73548 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71936 KB. | 19.04.2024 - 17:30:46