Kritiky.cz > Speciály > Poklad na Stříbrném jezeře - Westernové město Tulsa a kostelík v El Doru

Poklad na Stříbrném jezeře - Westernové město Tulsa a kostelík v El Doru

Poklad
Poklad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V oblas­ti Starigradu-Paklenice, neda­le­ko hote­lu Alan, kde byl uby­to­ván fil­mo­vý štáb spo­lu s her­ci, posta­vil archi­tekt Jeričević wes­ter­no­vé měs­teč­ko Tulsa. Při sle­do­vá­ní fil­mu málo­ko­ho napad­ne, že Tulsa sto­jí pří­mo na plá­ži, a že vět­ši­na domů se sklá­dá pou­ze z prů­če­lí. Kdybychom odhr­nu­li záclo­ny na oknech, nasky­tl by se nám nád­her­ný pohled na Jaderské moře. Na vol­ném pro­stran­ství ved­le hote­lu se natá­če­la scé­na, v níž se Fred setká­vá s Old Shatterhandem a pode­zí­rá ho z vraž­dy své­ho otce, v oblas­ti Veliké Paklenice se nachá­zel skal­ní pře­vis, kde Vinnetou a Old Shatterhand našli těla zavraž­dě­ných z dostav­ní­ku. Pro motiv El Dora, kde tram­po­vé věz­ni­li Ellen a Freda, vyu­žil Duško Jeričević tam­ní sta­rou kamen­nou stav­bu s polo­vál­co­vou stře­chou. Vedle ní posta­vil věž a všech­no natřel bílým váp­nem, aby stav­bě dodal podo­bu mexic­ké­ho kos­te­la upro­střed zarost­lé kra­so­vé kra­ji­ny. Přímo v Národním par­ku Paklenica se nachá­zel Kaňon duchů. Jednou z posled­ních loka­lit, kde se natá­čel Poklad na Stříbrném jeze­ře, byl kaňon řeky Zrmanji, nád­her­ný motiv, kte­rý našel uplat­ně­ní v mno­ha may­ov­kách. V Pokladu na Stříbrném jeze­ře byl vyu­žit pro jízdu tram­pů, smě­řu­jí­cích se svý­mi zajat­ci k vytou­že­né­mu pokla­du (při­po­meň­me scé­nu, v níž Fred žádá o krát­kou pře­stáv­ku pro zdán­li­vě una­ve­nou Ellen). Natáčení bylo bez zvlášt­ních potí­ží u kon­ce. Kromě kame­ra­ma­na Kalinkeho se zra­nil ješ­tě Lex Barker při zpět­ném trh­nu­tí med­vě­do­bij­ky, Karin Dor spadla z koně, Götze Georga kou­sl kůň a něko­lik jugo­sláv­ských akté­rů si při­vo­di­lo drob­ná či váž­něj­ší zra­ně­ní po nebez­peč­ných pádech z koní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29279 s | počet dotazů: 225 | paměť: 69772 KB. | 30.11.2023 - 15:21:43