Kritiky.cz > Speciály > Šimon a Matouš

Šimon a Matouš

Photo © Producciones Cinematográficas D.I.A.
Photo © Producciones Cinematográficas D.I.A.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (14 hlasů, průměr: 3,86 z 5)
Loading...

Šimon a Matouš je film z roku 1976, kte­rý reží­ro­val Giuliano Carnimeo, ale v titul­cích je uve­den jako Arthur Pitt. Jedná se o pátý a posled­ní film dvo­ji­ce Paul L. Smith a Michael Coby (vzni­kl jako napo­do­be­ni­na dvo­ji­ce Bud Spencer a Terence Hill) a je pokra­čo­vá­ním fil­mu Šimon a Matouš jedou na Riviéru .

Zápletka

Šimon a Matouš se po pří­jez­du do Dakaru set­ka­jí s Robinsonem, míst­ním gan­gs­ter­ským bos­sem, a roz­hod­nou se pro­dat v zasta­vár­ně zbraň, ale jakmi­le se ocit­nou před pro­da­va­čem, ten je vydě­šen, že jde o lou­pež. Aby unik­li poli­cii, uchý­lí se do kláš­te­ra, kde na sebe vez­mou identi­tu dvou kně­ží, na kte­ré mni­ši čeka­jí z Evropy. Robinson má však s nimi jiné úmys­ly a pošle do kláš­te­ra faleš­ný dopis papež­ské kurie, v němž žádá o jejich pře­voz do Nizozemska, a poté jim svě­ří pře­voz sochy Madony, v níž ukryl dia­man­ty.

Po pří­jez­du do Amsterdamu však cel­ník poj­me pode­zře­ní a oba se soš­kou prcha­jí, dokud ji neza­mě­ní za jinou, kte­rou pou­ží­va­jí věří­cí, kte­ří se shro­máž­di­li na své osla­vy, a Šimon a Matouš jsou zatče­ni poli­cií, kte­rá jim po kon­t­ro­le dra­ho­ka­mů a zjiš­tě­ní, že jde jen o skle­ně­ná sklíč­ka, nabíd­ne mož­nost vykou­pit se nale­ze­ním správ­né soš­ky a zatče­ním zlo­čin­ců.

Mezitím se do pát­rá­ní zapo­jí míst­ní mafie, kte­rá se dozvě­dě­la o zásil­ce dia­man­tů a hod­lá je zís­kat zpět, a donu­tí Šimona a Matouše , aby se uchý­li­li do kos­te­la, kde najdou správ­nou soš­ku a boju­jí o její vlast­nic­tví. Gangsteři zví­tě­zí, ale jsou pro­ná­sle­do­vá­ni obě­ma dob­ro­dru­hy, kte­ří odha­lí jejich úkryt, a jsou pora­že­ni po pěst­ním sou­bo­ji, kte­rý Šimonovi a Matoušovi umož­ní vzít si taš­ku, v níž byly dia­man­ty před pří­jez­dem poli­cie pře­ne­se­ny. Při útě­ku s dia­man­ty se však Matouš chy­tí háku a v domně­ní, že ho poli­cie dostih­la, hodí dia­man­ty po Šimonovi, kte­rý je nestih­ne chy­tit, a tak skon­čí na chod­ní­ku, kde je roz­dr­tí par­ní válec, kte­rý je pro­mě­ní v prach. Zklamaní Šimon a Matouš ute­čou a naplá­nu­jí si výlet do Amazonie.

Reference

V ame­ric­kém fil­mu Non sia­mo ange­li (Nejsme andě­lé) z roku 1989 s Robertem de Nirem a Seanem Pennem v hlav­ních rolích hra­jí oba hlav­ní hrdi­no­vé dva uprch­lé trestan­ce, kte­ří před­stí­ra­jí, že jsou věří­cí, aby se moh­li ukrýt v kláš­te­ře, a znač­nou část fil­mu se musí potý­kat se sochou mado­ny. Stejný film, kte­rý se v ang­lič­ti­ně jme­nu­je We’re No Angels, má stej­ný název jako dří­věj­ší film s dvo­ji­cí Smith-Coby (We’re Not Angels).

Zahraniční distribuce

Ve Francii byl film uve­den pod názvem Trinity, nous voi­là (Trojice, tady jsme my), aby se vyu­ži­la slá­va fil­mů They Called It Trinity... (Říkali tomu Trojice). a ...stá­le mu říka­li Trinity (hrá­li je Bud Spencer a Terence Hill), přes­to­že s nimi neměl žád­nou spo­ji­tost.

Soundtrack

Skladbu On my way napsa­la Emma de Angelis, hra­je ji Juniper (Maurizio De Angelis a Guido De Angelis) a dis­tri­bu­u­je ji spo­leč­nost Bixio Music Group LTD zná­má také jako Cinevox Record.

Film byl ve Francii vydán pod názvem Trinità, nous voi­là (Trinity při­chá­zí).

Český dabing

1. dabing:

V čes­kém zně­ní: Rudolf Jelínek - Paul L. Smith (Šimon), Ladislav Mrkvička - Michael Coby (Matouš), Jan Přeučil - Dominic Barto (Morgan), František Filipovský - Jacques Herlin (inspek­tor Nelson), Zdeněk Ornest - Claudio Gora (Robinson), Stanislav Fišer - Riccardo Petrazzi (Max), Jiří Bruder - Emilio Messina (Perkins), Dalimil Klapka - Enrico Chiappafredo (Kalven), Oldřich Musil - Giuseppe Mafiolli (otec pře­vor), Miroslav Moravec - Nello Pazzafini (vyso­ký vězeň), Vladimír Hrubý - Roberto Dell’Acqua (malý vězeň), Karel Urbánek - Claudio Ruffini (tlus­tý vězeň), Miroslav Nohýnek - Artemio Antonini (4. vězeň), Miroslav Saic (lis­to­noš, muž u zpo­vě­di), Mirko Musil (zasta­vár­ník), Miloš Vávra (poli­cis­ta na letiš­ti, uva­děč v restau­ra­ci), Ferdinand Krůta - Franco Pesce (otec Mansueto), Václav Kaňkovský (brý­la­tý řehol­ník), Karel Chromík (letišt­ní cel­ník), Miloš Hlavica (Nelsonův asi­s­tent), Oldřich Janovský (hlas z poli­cej­ní vysí­lač­ky - hlíd­ka č. 1), Ladislav Kazda (lod­ník), Jaroslav Vágner (otec Agostini), Jiří Havel (otec Compagnoni) a dal­ší

Překlad: Zdeněk Nerušil
Zvuk: Josef Hubka
Střih: Karel Kohout
Vedoucí výrob­ní­ho štá­bu: Ladislav Dražan
České dia­lo­gy: Jaromíra Kryslová, Zdeněk Nerušil
Režie čes­ké­ho zně­ní: Zdeněk Hruška st.
Vyrobilo: Hlavní redak­ce pořa­dů ze zahra­ni­čí ČST Praha, 1979

2. dabing:

V čes­kém zně­ní: Rudolf Jelínek - Paul L. Smith (Šimon), Petr Štěpánek - Michael Coby (Matouš), Ladislav Potměšil, Ladislav Županič, Bohumil Švarc

Režie: Petr Tichý
Vyrobilo: Studio Auvit pro Intersonic, 1994


Zdroj: Italská Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Šimon a Matouš


Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Šimon a Matouš jedou na Riviéru10. srpna 2022 Šimon a Matouš jedou na Riviéru Šimon a Matouš jedou na Riviéru (originální název: Simone e Matteo: Un gioco da ragazzi) je italská filmová komedie z roku 1975, kterou režíroval Giuliano Carnimeo pod pseudonymem Arthur […] Posted in Speciály
  • Pepek námořník22. října 2023 Pepek námořník Pepek námořník je americká hudební komedie z roku 1980, kterou režíroval Robert Altman a produkovaly společnosti Paramount Pictures a Walt Disney Productions. Film je založen na komiksové […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Dolarová trilogie Sergia Leoneho, aneb kovbojové po italsku24. června 2024 Dolarová trilogie Sergia Leoneho, aneb kovbojové po italsku Do slavného žižkovského kina Aero chodím poměrně často a rád. V jejich programu se v poslední době objevili dvojprojekce filmů na pokraji braku a kultovna, čehož jsem samozřejmě nemohl […] Posted in Filmová klasika
  • Trójská válka18. června 2024 Trójská válka Italská kinematografie, to není jen Paolo Villaggio, Bud Spencer a Terrence Hill. Italové v šedesátých letech točili monumentální filmy, které se odehrávaly v antickém světě. Dnes takovým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
  • Kauza Kramný míří na Voyo19. července 2024 Kauza Kramný míří na Voyo Voyo je česká VOD platforma, která funguje pod hlavičkou TV Nova. A ačkoliv zprvu sloužila jen jako záložní odkladiště běžné produkce této stanice, před pár lety se mateřská společnost […] Posted in Filmové recenze
  • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
  • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37092 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72129 KB. | 20.07.2024 - 15:45:29