Kritiky.cz > Horory > Menu, The (2022)

Menu, The (2022)

rp Menu The 2022.jpg
rp Menu The 2022.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Menu o něko­li­ka cho­dech, v němž důle­ži­tou roli hra­jí i samot­ní kon­zu­men­ti…

Milovník jíd­la a vel­ký fanou­šek svě­tozná­mé­ho šéf­ku­cha­ře Slowika Tyler, se koneč­ně dočkal pozvá­ní na sou­kro­mý ost­rov, na kte­rém se nachá­zí vyhlá­še­ná restau­ra­ce Hawthorn. Jeho pří­tel­ky­ně se s ním však nedáv­no roze­šla a tak na ten­to kuli­nář­ský a degustač­ní záži­tek vez­me mla­dou dív­ku Margot, se kte­rou se nedáv­no sezná­mil. Společně s něko­li­ka dal­ší­mi pozva­ný­mi hos­ty (mezi kte­rý­mi nechy­bí fil­mo­vá hvězda, bohá­či, zná­má kri­tič­ka nebo obchod­ní part­ne­ři) se nemů­že dočkat tajem­né­ho menu o něko­li­ka cho­dech. Šéfkuchař a jeho tým si ten­to­krát při­pra­vi­li oprav­do­vé deli­ka­te­sy, ale záro­veň i nejed­no nemi­lé pře­kva­pe­ní pro své hos­ty. Jedinou vadou na krá­se je totiž Margot, s jejíž pří­tom­nos­tí se nepo­čí­ta­lo a tak nějak neza­pa­dá do dneš­ní­ho pro­gra­mu…Český název: Menu

Režie: Mark Mylod

Rok výro­by: 2022

Délka: 107 min

Země: USA

 

Hrají:

Ralph Fiennes…(šéfkuchař Julian Slowik)

Anya Taylor-Joy...(Margot)

Nicholas Hoult...(Tyler)

Hong Chau...(Elsa)

Reed Birney...(Richard)

Judith Light...(Anne)

Janet McTeer...(Lillian)

...a dal­ší


Nebudu nějak mlžit, ale od toho­to fil­mu jsem oče­ká­val pře­ce jenom něco troš­ku jiné­ho, než se mi nako­nec dosta­lo. Tím však nechci říct, že by si reži­sér Mylod vedl nějak špat­ně. Shlédl jsem trai­ler, ale jinak jsem si dopře­du nezjiš­ťo­val žád­né infor­ma­ce, abych se nepři­pra­vil o neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, kte­rý se ovšem dosta­vil v poně­kud odliš­né for­mě, než jsem plá­no­val. Samotná poin­ta fil­mu neby­la špat­ná, ale jako milov­ník horo­ro­vé­ho žán­ru jsem musel v prv­ní řadě pře­kous­nout, že se to o horor otí­rá jen vel­mi ale vel­mi okra­jo­vě a spíš jde o spo­le­čen­skou a kuli­nář­skou saty­ru – čer­nou „kome­dii“ jak byl ora­zít­ko­ván ten­to film na inter­ne­tu.

 

Jako mě ke štěs­tí sta­čí i dob­rá svíč­ko­vá nebo gulá­šek s šes­ti kned­lí­ky, ale rád se někdy podí­vám i na něja­ký ten pořad o vaře­ní či sám oku­sím něja­kou tu exo­tic­kou či evrop­skou kuchy­ni. Žabaři typu Babica, Hruška a spol se můžou jít zahra­bat a zřej­mě i Pohlreich či Forejt můžou bled­nout závis­tí, jaký je fil­mo­vý Julian Slowik kabr­ňák a jak umí kaž­dý chod oko­men­to­vat. Z nabí­ze­ných pokr­mů bych se sice asi ani já moc nena­je­dl (stej­ně jako hlav­ní hrdin­ka), ale tak nevy­pa­da­lo to žrádlo zas až tak špat­ně.

 

Jiná kávič­ka už bylo samot­né dus­né pro­stře­dí a postup­ný nátlak, kte­rý šéf­ku­chař naser­ví­ro­val pro své hos­ty spo­leč­ně s jíd­lem. Místy měl ten­to pří­běh doce­la sluš­nou atmo­sfé­ru a kdy­by se pořád­ně při­tvr­di­lo, byl bych spo­ko­je­ný i já. Nějaký ten uříz­nu­tý prs­tík, pro­stře­le­ná hla­va, nebo uto­pe­ný cápek – to je však jen sla­bá náplast. Alespoň že ty herec­ké výko­ny byli až na pár výji­mek doce­la solid­ní. Ralph Fiennes si neve­dl vůbec špat­ně, jeho šik­mo­o­ká kole­gy­ně rov­něž tak, ale nej­víc se mi líbi­la samo­zřej­mě před­sta­vi­tel­ka hlav­ní hrdin­ky Anya Taylor-Joy. Začínám mít pro tuhle žen­skou doce­la sla­bost. Během pár dní je to už tře­tí film, ve kte­rém se obje­vi­la a je pořád lep­ší a lep­ší.

 

Mé chu­ťo­vé i kon­zum­ní pohár­ky byli uspo­ko­je­ny tak napůl. Menu není špat­ný film, jen je pros­tě jiný – nabíd­ne pár vel­mi sluš­ných momen­tů, ale jako celek v mých očích neob­stál. Něco tomu pros­tě chy­bě­lo. Takže odchá­zím roz­la­děn jako Margot, ako­rát nemám che­e­se­bur­ger v ruce.


Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Medvěd - Není to dokument! Je to opravdu hraný film!28. června 2020 Medvěd - Není to dokument! Je to opravdu hraný film! Britská Columbie, 1885. Na velkou medvědici při vybírání medu z hnízda horských včel spadne velký kámen a zabije ji. Její mládě York tak musí samo začít objevovat život. Když medvídě potká […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars Povstalci7. května 2015 Star Wars Povstalci Musim uznat, že jsem čekal něco... horšího! Ačkoli je to nejspíš pro mladší publikum, než jsem já, a ačkoli nejsem fanoušek Disney, tohle na mě zapůsobilo. Animace není tak detailní jako v […] Posted in Krátké recenze
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […] Posted in Filmové recenze
  • Tell-Tale (2009)25. června 2021 Tell-Tale (2009) Když vám srdce poručí zabíjet…Terry Bernard je milující otec malé Angely, která trpí vzácnou degenerativní chorobou a především slušný člověk, jenž sám nedávno podstoupil důležitou […] Posted in Horory
  • Červencové premiéry1. července 2016 Červencové premiéry V červenci nás čeká 12 nových filmů. V první půlce prázdnin budete mít na co koukat. Mezi vyvolenými jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mnoho dalších kvalitních (i méně) […] Posted in Filmové premiéry
  • Tlusťoch (2020)20. listopadu 2020 Tlusťoch (2020) Mel Gibson jako drsný Santa Claus, po kterém jde sériový vrah Walton Goggins.Žánrově nevím kam bych Fatmana zařadil, akce je zde až na konci, hlášek je zde na komedii málo a na Thriller je […] Posted in Krátké recenze
  • Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví13. srpna 2018 Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví Česká komerční televize ukončila vysílání Vinnetouovek a nahradila dalším Westernem z Itálie. Očekávejte ale dalšího Funèse, Bažanty a třetí pokračování Mission: Impossible  a Jurské […] Posted in TV Tipy
  • Kde v létě odpočívat? Pořiďte si bioklimatickou pergolu – nebudete litovat!30. června 2021 Kde v létě odpočívat? Pořiďte si bioklimatickou pergolu – nebudete litovat! Česko zasáhla další vlna tropických veder a nezbývá, než nechat fyzicky náročnou práci na později a naladit se na karibskou vlnu. Horké letní počasí brzy pomine, a byť si na něj teď […] Posted in Ze života
  • Čarodějův učeň [55%]13. listopadu 2010 Čarodějův učeň [55%] http://www.csfd.cz/film/248883-carodejuv-ucen/ Jon Turteltaub, pro mě asi největším jeho přínosem buď vcelku vydařená, dnes již klasická komedie Kokosy na sněhu, se rozhodl znovu […] Posted in Filmové recenze
  • Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout13. prosince 2016 Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout Pokud tedy přemýšlíte nad tím, co byste mohli udělat pro úspěch Vašich stránek, je vždy dobré vědět, že tu pro Vás jsou možnosti, které by se Vám mohly líbit. Ono dosáhnout vyšší […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58065 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72251 KB. | 22.05.2024 - 12:48:28