Kritiky.cz > Horory > 5 Headed Shark Attack (2017)

5 Headed Shark Attack (2017)

rp 5 Headed Shark Attack 2017.jpg
rp 5 Headed Shark Attack 2017.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Více hlav, vět­ší hlad a dal­ší ptá­ko­vi­na od Asylum…  


Portoriko: Majitel tam­ní­ho moř­ské­ho akvá­ria, dosta­ne šíle­ný nápad. U pobře­ží se totiž vyskyt­lo něko­lik úto­ků na člo­vě­ka, kte­ré má mít na svě­do­mí oje­di­ně­lý exem­plář – pětihla­vý žra­lok, jenž byl zachy­cen na foto­a­pa­rát jed­né ze svých obě­tí. Chtěl by ho zís­kat za kaž­dou cenu do „své sbír­ky“ a tak při­ká­že dok­tor­ce Angie a sku­pi­ně stá­žis­tů, aby toho­to tvo­ra chyt­li. To samo­zřej­mě nevy­jde a vše skon­čí tragé­dií. Marshall se však nevzdá­vá a najme lovce/rybáře Reda, aby se spo­leč­ně s Angie a zbyt­kem stá­žis­tů vydal nebez­peč­né­ho žra­lo­ka chy­tit a on tak shrá­bl tuč­ný balík peněz. Pětihlavý žra­lok je však nejen nesmír­ně hla­do­vý, ale i maza­ný a tam­ní vody se brzy zbar­ví do ruda…


Český název: Útok pětihla­vé­ho žra­lo­ka

Režie: Nico De Leon
Rok výro­by: 2017
Délka: 89 min
Země: USA
Hrají:
Nikki Howard...(Dr. Angie Yost)
Chris Bruno...(Red)
Jeffrey Holsman...(Thaddeus Marshall)
Lindsay Sawyer...(Cait)
Nicholas Nene...(Sterling)
...a dal­ší


Doba kdy jsem ujíž­děl na céč­ko­vé a hlav­ně bra­ko­vé tvor­bě spo­leč­nos­ti Asylum a jí podob­né je už poma­lu pryč. Líbili se mi ty uje­té scé­náris­tic­ké záplet­ky, bitvy gigan­tic­kých a růz­ně zmu­to­va­ných mon­ster, ale postu­pem času jsem se toho jak­si „pře­je­dl“. A hlav­ně již nehod­lám nad­hod­no­co­vat fil­my, kte­ré si to ani neza­slou­ží. Jasně, díváte-li se na podob­né kous­ky, musí­te počí­tat s debil­ním scé­ná­řem, laci­ný­mi efek­ty i herec­kým obsa­ze­ním, kdy se tu a tam mezi nimi obje­ví i něja­ká ta poma­lu vyha­sí­na­jí­cí hvězda (zná­má tvář). Pokud na to nehod­lá­te při­stou­pit, radě­ji se na podob­né srajdy ani nedí­vej­te!
Nejen Sharknado se dočka­lo něko­li­ka pokra­čo­vá­ní, ale po dvou a tříhla­vém žra­lo­ko­vi tu ten­to­krát máme rov­nou pětihla­vé­ho. Ne neboj­te se, na čtyřhla­vé­ho tvůr­ci neza­po­mně­li. ON totiž zdej­ší kra­sa­vec nej­pr­ve brázdí vody Karibiku se čtyř­mi hla­va­mi, ale zhru­ba v půl­ce nám pood­ha­lí i tu pátou (no hádej­te kde jí má…). Zápletka se drží již toli­krát obe­hra­né­ho tématu…v oblas­ti se ztrá­cí lidi, poli­cie a pobřež­ní stráž jsou bez­rad­ní, máme tu cham­ti­vé­ho chla­pí­ka (ten­to­krát to není sta­ros­ta ale ředi­tel moř­ské­ho akvá­ria), prá­vě pro­bí­há turis­tic­ká sezo­na a tak by bylo dob­ré vše ututlat, žra­lok je chytřej­ší než lidi i sona­ry, opět se tu opa­ku­je množ­ství zábě­rů a samo­zřej­mě nesmí chy­bět ani stáh­nu­tí vrtu­l­ní­ku pod vodu…Prostě vše, co jsme měli šan­ci vidět již někde jin­de. 
Takže něja­ká zají­ma­vá poin­ta nebo zábav­né momen­ty tu moc nehro­zí. Dialogy jsou otřes­né, děv­ča­ta pohled­né ale žád­ná se neod­ha­lí, posta­vy i žra­lok se cho­va­jí nere­ál­ně, inu dal­ší kla­sic­ká asy­lác­ká podí­va­ná. Na roz­díl od pře­de­šlých dílů se jim však ale­spoň mís­ty poda­ři­lo vytvo­řit jakž­takž sne­si­tel­nou atmo­sfé­ru (asi ve dvou pří­pa­dech). A jak vid­no tato série asi hned tak neskon­čí, pro­to­že už se na nás řítí dal­ší více­hla­vé mon­strum z hlu­bin…
5 Headed Shark Attack tak snad doká­že potě­šit milov­ní­ky této bra­ko­vé podí­va­né, ale pokud se vám výrob­ky spo­leč­nos­ti Asylum pří­čí, radě­ji ten­to film obe­plav­te vel­kým oblou­kem. Nicméně se mi to líbi­lo o fous více, než před­cho­zí dva díly.


Hodnocení:
30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Farma SK – 9. série – 4. díl14. září 2017 Farma SK – 9. série – 4. díl https://youtu.be/eU-GRhJ7BS0 Posted in Reality show
  • Cults - Host (2020)29. prosince 2020 Cults - Host (2020) Osobně jsem vůbec netušil, že indie popová formace Cults chystá další album. O to pozitivněji jsem byl ale překvapen. Jedná se v pořadí o čtvrté album této newyorské dvojice, první dvě mě […] Posted in Hudební recenze
  • Sleepy Hollow (1999)24. února 2017 Sleepy Hollow (1999) Mysteriozní detektivka, Johnny Depp vs. Bezhlavý jezdec, co víc si může divák přát… Konstábl Crane patří sice mezi nejlepší vyšetřovatele, ale svým nadřízeným je již dlouho […] Posted in Horory
  • Ubisoft ujistil, že Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine budou...11. února 2021 Ubisoft ujistil, že Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine budou... Ubisoft ujistil, že Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine budou uvedeny do 30. 9. letošního roku. Posted in Krátké herní aktuality
  • A Christmas Horror Story (2015)25. prosince 2016 A Christmas Horror Story (2015)  Čtyři navzájem propojené příběhy, nám kromě ducha Vánoc nabídnou i průměrnou hororovou atmosféru.   Moderátora rádia Bailey Downs Dana dnes čeká dlouhá a hlavně náročná […] Posted in Horory
  • Město bohů27. srpna 2004 Město bohů Brazilský film se do našich kin dostává jen velmi zřídka. Co já si pamatuju, tak v poslední době jsme mohli vidět snad už jen Hlavní nádraží. Sliboval jsem si od filmu minimálně atraktivní […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Blindspot S04E09 - Check Your Ed8. dubna 2019 Titulky k Blindspot S04E09 - Check Your Ed Pamatujete, jak se proti sobě na konci osmého dílu rozběhli Weller a Jane? No věřte, že si zadarmo nic nedali. Epizoda bude hlavně o vzpomínkách Jane, Remi a ještě někoho... Titulky pro […] Posted in Titulky
  • Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021)25. července 2021 Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) Sympatická martial arts jízda v atraktivním Japonském prostředí. Ok nebudu tvrdit, že Snake Eyes je výborný film, né není, a není to film, kde si po skončení divák řekne, chci to vidět […] Posted in Krátké recenze
  • Indián - 712. května 2023 Indián - 7 Posted in Videa
  • Outing, The (1987)15. září 2016 Outing, The (1987)  Tento džin vám sice taky splní vaše přání, ale poněkud morbidnějším způsobem, než jak by jste chtěli… Místní policie je přivolána k zapeklitému případu, který se […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54109 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71988 KB. | 19.04.2024 - 17:34:30