Kritiky.cz > Horory > Forbidden World (1982)

Forbidden World (1982)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Měli najít způ­sob jak obno­vit záso­bu potra­vin pro celé lid­stvo, mís­to toho se sta­nou víta­ným zpes­t­ře­ním jídel­níč­ku své­ho výtvo­ru…

Mike Colby vesmír­ný spe­ci­a­lis­ta je pro­bu­zen svým asi­s­ten­tem (robo­tem) z hyber­na­ce, aby se spo­leč­ně vyda­li na vzdá­le­nou píseč­nou pla­ne­tu Xarbia, kde se nalé­zá výzkum­né stře­dis­ko. Zde se sku­pi­na věd­ců sna­ží vyře­šit potra­vi­nou kri­zi, kří­že­ním syn­te­tic­ké DNA, ale to se jim vymklo kon­t­ro­le. Subjekt 20 se zdá být až moc agre­siv­ní a po labo­ra­tor­ních zví­řa­tech se pus­tí do likvi­do­vá­ní lidí. Neohrožený hrdi­na brzy pozná na vlast­ní kůži, že zni­čit vychyt­ra­lé mon­strum, nebu­de nic leh­ké­ho…

Režie: Allan Holzman
Rok výro­by: 1982
Délka: 77. min
Země: USA
Alternativní název: Mutant
Hrají:
Jesse Vint ……………..(Mike Colby)
Dawn Dunlap             …………(Tracy Baxter)
June Chadwick ………..(Dr. Barbara Glaser)
Linden Chiles …………(Dr. Gordon Hauser)
Fox Harris……………...(Dr. Cal Timbergen)
…a dal­ší

Roger Corman ve spo­lu­prá­ci s Jimem Wynorskim a něko­li­ka dal­ší­mi dal šan­ci vznik­nout béč­ko­vé­mu scifi-hororu, kte­rý i přes nevel­kou oblí­be­nost u divá­ků zís­kal tři nomi­na­ce SATURN v roce 1983 a to pře­de­vším díky solid­ním spe­ci­ál­ním efek­tům. Přestože samot­ný scé­nář není nikterak ori­gi­nál­ní a dá se v něm nalézt hned něko­lik sla­bin, tak já se u sle­do­vá­ní toho­to fil­mu doce­la bavil. Určitě tomu dopo­moh­ly i dvě pohled­né hereč­ky, kte­ré se nebá­ly uká­zat své před­nos­ti, ale pře­de­vším již zmí­ně­né efek­ty (ehm pokud nepo­čí­tá­me ten trap­ný začá­tek).
Vzhled mon­stra sice pat­ří do slab­ší­ho soud­ku a poprav­dě na mne moc vel­ký dojem neu­dě­la­lo, ale i to se dá pře­kous­nout. Jeho spe­ci­fic­ké zabí­je­ní (a to nejen přes lid­ské otvo­ry) doká­za­lo z jeho obě­tí dělat oprav­do­vý humus a roz­pad buněk pat­ří do kate­go­rie deli­ka­tes. V tom­to fil­mu nešlo ani tak o množ­ství krve, jako spí­še o míru „hnu­su“, kte­rá byla mís­ty v dosti hoj­ném počtu.  Právě v těch­to oka­mži­cích se mas­ké­ři cel­kem vyřá­di­li a zaslou­ží si můj obdiv. Nic pro slab­ší pova­hy.
Po atmo­sfé­ric­ké strán­ce má film hod­ně vel­ké výky­vy. Zatímco někte­ré scé­ny jsou doslo­va našla­pa­né napě­tím k prask­nu­tí, tak u jiných pasá­ží divák zívá nudou. Je to dáno i nepří­liš zají­ma­vou cha­rak­te­ris­ti­kou jed­not­li­vých postav, kdy kro­mě hlav­ní­ho hrdi­ny a obou sle­či­nek jsou tu ostat­ní jen tak dopoč­tu. Holky se ale­spoň tu a tam vysvlék­li a pře­de­vším díky nadr­že­né­mu kame­ra­ma­no­vi se nám dosta­ne doce­la zají­ma­vých zábě­rů, ale jinak ani ony ničím jiným neo­kouz­li­ly. Pokud tedy nepo­čí­tám otrav­ný křik, kte­rý mi brn­kal na ner­vy. Zajímavým doplň­kem byl hudeb­ní dopro­vod. Zatímco někte­ří jej kri­ti­zu­jí a pova­žu­jí ho za otrav­ný, tak mě se doce­la líbil a mys­lím si, že byl vhod­ně zvo­le­ný.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Recenze: Cosmopolis - 55%12. srpna 2012 Recenze: Cosmopolis - 55% Snímek Cosmopolis, který soutěžil v Cannes a nyní vstupuje do české distribuce, provázejí od jeho letošní premiéry v Karlových Varech rozporuplné ohlasy, z nichž soudím, že tentokrát […] Posted in Filmové recenze
  • Orphan (2009)18. dubna 2017 Orphan (2009) Dřív než se rozhodnete pro adopci, zjistěte si o novém dítěti všechny informace…! John a především jeho manželka se jen těžko vyrovnávají se ztrátou dítěte, které zemřelo […] Posted in Horory
  • Ghost In The Shell - natáčení24. března 2017 Ghost In The Shell - natáčení Sedmi minutové video o tom, jak se natáčel film Ghost In The Shell. https://youtu.be/A5U_xvnfQEY Posted in Videa
  • Bouřka31. května 2010 Bouřka Jako malá jsem se vždycky bála bouřek. Myslela jsem si, že ten nepříjemný „rachot“ dělají nějací démoni nebo strašidla, kteří se zlobí. Byla jsem schoulená v posteli a přála jsem si, aby […] Posted in Domácí rady
  • DAVID SPROXTON29. dubna 2012 DAVID SPROXTON DAVID SPROXTON (producent) je spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti Aardman. Se svým společníkem Peterem Lordem byli svědkem proměny své přátelské spolupráce dvou […] Posted in Profily osob
  • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […] Posted in Recenze knih
  • Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ2. července 2015 Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ Během týdnů před začátkem natáčení snímku Terminator Genisys všichni herci započali intenzivní trénink, aby se na své role fyzicky připravili - velmi náročný natáčecí plán zahrnoval […] Posted in Speciály
  • Into the Badlands (2015) (seriál)16. listopadu 2015 Into the Badlands (2015) (seriál) Tohle má zatím hodně našlapaný rozjezd. Největším lákadlem je hvězda Daniel Wu, který v soubojích dává ze sebe maximum. Choreografie je špičková ( úžasná kamera,vizuál,střih) lámou se zde […] Posted in Krátké recenze
  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska15. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Máte rádi záhady, text bez zbytečných kliček, který dokáže podnítit vaši fantazii a pozvat na výlet?  Chcete nejen procestovat republiku, ale také se o ní něco dozvědět? Čeká vás dovolená […] Posted in Recenze knih
  • Temný rytíř povstal | The Dark Knight Rises [85%]30. července 2012 Temný rytíř povstal | The Dark Knight Rises [85%] Temný rytíř povstal http://www.csfd.cz/film/252669-temny-rytir-povstal/ http://www.imdb.com/title/tt1345836/ Alternativní názvy: The Dark Knight Rises, Návrat Temného rytíera   […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63162 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71802 KB. | 22.07.2024 - 23:06:33