Kritiky.cz >

Kouzelná Beruška a Černý kocour S6: Nový školní rok plný tajemství a emocí

Fanoušci seri­á­lu Miraculous Ladybug  (Kouzelná Beruška a Černý kocour) se mohou těšit na dal­ší vzru­šu­jí­cí sezó­nu, neboť ofi­ci­ál­ní synop­se šes­té série byla koneč­ně odha­le­na. Beruška a Černý Kocour se vra­ce­jí, a ten­to­krát... Read more »

Mystický léčitel

Pokud vás někdy napadlo, že by neby­lo vůbec špat­né poznat tajem­ství někte­rých chro­nic­kých nemo­cí a jejich léčbu, jste na správ­ně adre­se!  Kniha  Mystický léči­tel od Anthonyho Williama (auto­ra best­selle­ro­vé řady... Read more »

Magazín Edge láká na odhalení velkého titulu. Dost možná...

Magazín Edge láká na odha­le­ní vel­ké­ho titu­lu. Dost mož­ná jde o pokra­čo­vá­ní 2D akč­ní adven­tu­ry Hollow Knight z roku 2017. Read more »

Sony nás zve na další prezentaci PlayStation 5. Čekat...

Sony nás zve na dal­ší pre­zen­ta­ci PlayStation 5. Čekat může­me nové infor­ma­ce o hrách a prav­dě­po­dob­ně odha­le­ní ceny a datum spuš­tě­ní pro­de­je PlayStation 5. Čtyřicetiminutový event začne 16. 9. ve 22:00 naše­ho času. Read more »

Skleněný les od Cynthie Swanson

Milujete-li skvě­lé thrille­ry s roz­plé­tá­ním tajem­né minu­los­ti hlav­ních hrdi­nů, jež mají dopad na jejich dal­ší život, je prá­vě “Skleněný les” to pra­vé čte­ní. A na co se v kni­ze může­te těšit? Příběh... Read more »

Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

Před čte­ná­řem se roz­pro­stí­rá doko­na­le pro­myš­le­ný svět, ve kte­rém je jas­né fun­go­vá­ní svě­ta z pohle­du vyš­ších bytos­tí a s nad­hle­dem, kte­rý chví­li trvá, než pojme­te. Ale sto­jí to za to, pro­to­že pono­ře­ním... Read more »
Stránka načtena za 2,34052 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47052 KB. | 22.06.2024 - 17:51:12