Kritiky.cz >

GTA 6 by mělo mít inteligentnější NPC. Potvrzuje to patent,...

GTA 6 by mělo mít inte­li­gent­něj­ší NPC. Potvrzuje to patent, kte­rý si Take-Two v říj­nu loň­ské­ho roku dalo regis­tro­vat pro stu­dio Rockstar North. Pobočka se síd­lem v Edinburghu by měla pra­co­vat... Read more »

Pracuje se na Titanfall 3? Podle oficiální zprávy ze strany...

Pracuje se na Titanfall 3? Podle ofi­ci­ál­ní zprá­vy ze stra­ny stu­dia Respawn Entertainment (Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, Titanfall) před něko­li­ka měsí­ci ne, ale bra­zil­ský stre­a­mer TheNeon_Beas... Read more »

THQ Nordic skrze nadřazenou organizaci Embracer Group otevře v...

THQ Nordic skr­ze nad­řa­ze­nou orga­ni­za­ci Embracer Group ote­vře v Brně nové stu­dio, kte­ré bude pra­co­vat na blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ném RPG stra­te­gic­kém titu­lu Read more »

Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří...

Tým The Initiative nabí­rá 16 nových zaměst­nan­ců, kte­ří mají zku­še­nos­ti z Respawn, Crystal Dynamics, Naughty Dog, Bungie a Activision. Studio, jen­že je sou­čás­tí Xbox Game Studios má prý pra­co­vat na něja­ké... Read more »
Stránka načtena za 2,74368 s | počet dotazů: 183 | paměť: 46942 KB. | 18.07.2024 - 15:50:12