Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Svěrákovi natáčejí novou komedii

Svěrákovi natáčejí novou komedii

word image 8
word image 8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Den po svých naro­ze­ni­nách začal Zdeněk Svěrák natá­čet film Betlémské svět­lo, ve kte­rém si zahra­je hlav­ní roli. Režisér Jan Svěrák obsa­dil do dal­ších rolí Danielu Kolářovou, Terezu Rambu, Vojtěcha Kotka a Vladimíra Javorského.

„Film bude o hle­dá­ní život­ní har­mo­nie, o hra­ni­ci mezi vyrov­na­nos­tí a rezig­na­cí, a tohle těž­ké téma roz­pty­lu­je­me humo­rem, sty­li­za­cí a vel­kou nad­sáz­kou,“ vysvět­lu­je reži­sér Jan Svěrák. Scénář vychá­zí z kniž­ních best­selle­rů Povídky a Nové Povídky Zdeňka Svěráka a je vyprá­vě­ný jako pří­běh o spi­so­va­te­li, jemuž do běž­né­ho živo­ta vstu­pu­jí posta­vy z vlast­ních poví­dek.

„Hraju spi­so­va­te­le Šejnohu“, pro­zra­dil autor před­lo­hy Zdeněk Svěrák. „Ten člo­věk jako by mi vypa­dl z oka. Je jen o něco komič­těj­ší, než jsem já.“

O spe­ci­fic­kou vizu­a­li­tu fil­mu se posta­rá drži­tel osmi Českých lvů a dal­ších pěti nomi­na­cí – feno­me­nál­ní kame­ra­man Vladimír Smutný, kte­rý spo­lu­pra­co­val se Svěráky už na Koljovi před 25 lety a stej­ně tak oce­ňo­va­ný archi­tekt Jan Vlasák a kos­tým­ní návr­hář­ka Simona Rybáková. Střihu celé­ho fil­mu se popr­vé ujme pokra­čo­va­tel rodin­né tra­di­ce, syn reži­sé­ra a vnuk hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le, stři­hač František Svěrák.

Hlavní posta­vy ztvár­ní kro­mě Zdeňka Svěráka Daniela Kolářová, Vojta KotekTereza Ramba. V dal­ších rolích se divá­ci mohou těšit na Ondřeje Vetchého, dán­skou hereč­ku Patricii Schumann či Jitku Čvančarovou. Snímek Betlémské svět­lo se bude natá­čet od kon­ce břez­na do květ­na pře­de­vším v Praze. Premiéru tvůr­ci plá­nu­jí v dub­nu roku 2022 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop. Koproducentem fil­mu je Česká tele­vi­ze.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44915 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72023 KB. | 20.07.2024 - 15:27:15