Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia

Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia

Terapie01
Terapie01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máme za sebou 70 epi­zod seri­á­lu. A co pak nám tvůr­ci mohou při­nést v nové sezó­ně? Nové pří­běhy a nové posta­vy, kte­ré se nám v násle­du­jí­cích dílech odha­lí až na kost.

Úplně prv­ní díl se věnu­je slo­ven­ské zpě­vač­ce Lucii, kte­rá ve svých šede­sá­ti a více letech při­šla na kri­zi, kte­rou muse­la řešit zru­še­ním kon­cer­tu.

Karla Rodena zná­te, už víte co od něj čekat. Ten si v kli­du sedí během tera­pie ve svém křes­le a mimo svůj „tera­pe­u­tic­ký“ pokoj má své­ho syna a svo­ji milu­jí­cí man­žel­ku. Jeho prv­ní pří­pad po 6 letech jej zasko­čil. Lucia nechce tera­pii, ale chce vše vyře­šit pou­ze během jed­no­ho seze­ní.

Moc se v ihned prv­ním díle o celém pro­blé­mu Lucii (proč ztra­ti­la hlas) nedo­zví­me, spí­še se pono­ří­me do toho, že je její život napros­to jed­no­du­chý, o její pro­blémy se sta­rá její man­žel a že mož­ná bude zako­pa­ný pes v tom že měla otce „tyra­na“

Režisér Petr Zelenka umí nato­čit zají­ma­vé věci, od Roku ďáb­la už je to dlou­há doba. Tím, že se vrhl na režii pro HBO je dob­rá věc. Evropští pro­du­cen­ti si umí vybrat reži­sé­ry, kte­ří umí vybrat to nej­lep­ší ze své­ho reži­sér­ské­ho umu. Zelenka pat­ří mezi ty dob­ré, kte­ří umí i během krát­ké epi­zo­dy zaujmout.

Scénárista Robert Geisler zase umí při­pra­vit dob­ré dia­lo­gy, kte­ré lze her­cům dosta­teč­ně věřit.

První díl je čes­kým pří­no­sem do HBO, a tak se může­me v dob­ré míře dívat na to, jak dob­rý reži­sér umí vést dob­ré her­ce, kte­ré sice nemu­sí­me tolik znát (Studénková, Dyk… jsou vyjím­kou), ale svo­jí posta­vou dob­ře zna­jí a hra­jí svůj pří­běh reál­ně, jak by se asi mohl stát.

První epi­zo­da: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38946 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71936 KB. | 29.02.2024 - 15:49:33