Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům

Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům

Maigret2
Maigret2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud chce­te dělat dobrou detek­tiv­ku, tak si na ní musí­te dát zále­žet. Mnoho Prima seri­á­lu je neko­neč­ných a natá­čí se straš­ně rych­le. Druhou alter­na­ti­vou jsou seri­á­ly, kde se nato­čí pár dílů za rok.

Mezi ně pat­ří Sherlock a Maigret. Oba dva jsou z Velké Británie, kte­rá si se svo­jí tvor­bou dává hod­ně zále­žet. Možná, že tam někte­ré seri­á­ly během roku mají stov­ky dílů, ale ty kva­lit­ní mají epi­zod v roce vel­mi málo.

Maigret má nato­če­ny pou­ze dva díly a oba dva jsou vel­mi kva­lit­ní. V prv­ním díle, šel v tele­vi­zi minu­lý týden, jsem vychva­lo­val Rowana Atkinsona, kte­rý se od dob Mr. Beana doká­zal začle­nit do cha­rak­ter­ních rolí. I dru­hý díl mu sedí, a tak dru­hý pří­pad v Paříži je stá­le kva­lit­ní.

Natáčený vel­mi poma­lu s dlou­hý­mi zábě­ry a samo­zřej­mě s odha­le­ním vra­hů až na kon­ci dílu. Příběh zapa­dá do svě­ta Francouzské detek­tiv­ky bez žád­ných kazů, maďar­ská Budapešť doká­za­la zdár­ně nahra­dit natá­če­ní ve v Paříži, je lev­ná a má šikov­né tvůr­ce. Všiml jsem si, že pár minut pochá­ze­lo pří­mo z Paříže kolem Notre-Dame.

Příběh o sku­pin­ce čes­ko­slo­ven­ských emi­gran­tů, kte­ří se živí vraž­da­mi, je v čes­kém dabin­gu změ­něn na rus­ké emi­gran­ty. Tvůrci si muse­li pora­dit s tím, že ve fil­mu je pasáž s před­kla­da­te­lem, a vypa­da­lo by špat­ně, kdy­by pře­klá­da­li česko-česky. Nápad dabin­go­vých tvůr­ců sice tro­cha mění poin­tu pří­bě­hu, ale jiné řeše­ní není, pokud nechtě­li z lidí dělat bláz­ny. Knižní i titul­ko­va­ná ver­ze může nechat česko-slovenské zlo­čin­ce, tam to neva­dí, ale dabo­va­ná ver­ze se musí změ­nit, aby lidi pocho­pi­li poin­tu pří­pa­du.

I dru­hý díl Maigreta s Rowanem Atkinsonem se vel­mi pove­dl, pří­pad z 50. let 20. Století přes­ně vysti­hu­je Paříž té doby a uká­že fanouškům kri­mi seri­á­lů, jak by měl vypa­dat správ­ný dobo­vý seri­ál.

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Maigret


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33115 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71794 KB. | 14.06.2024 - 20:47:13