Kritiky.cz > Digitální kino > Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu

Tipy na chutné, rychlé a levné občerstvení k filmu

Popcorn
Popcorn
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Umocnit si fil­mo­vý záži­tek pomů­že chut­né občer­stve­ní. Kromě pop­cor­nu či bram­bůr­ků vyzkou­šej­te i dal­ší chut­né recep­ty, jak docí­lit toho, aby byly chut­né i ceno­vě pří­z­ni­vé?

Využijte slevových akcích

Základem ceno­vě pří­z­ni­vých recep­tů je vyu­ži­tí akč­ních nabí­dek uve­de­ných v letá­cích. Jakmile bude­te mít před­sta­vu, jaké sle­vy nabí­zí oblí­be­ný Kaufland leták PDF nebo Globus leták, vrh­ně­te se do zjiš­ťo­vá­ní recep­tů. Skvělé jsou v tom­to pří­pa­dě weby, kte­ré vyhle­dá­va­jí kon­krét­ní pokr­my na zákla­dě vypl­ně­ných ingre­di­en­cí. Nabídne-li tak Kaufland leták PDF sle­vu na ovo­ce, vyu­žij­te ji a při­prav­te si napří­klad oblí­be­nou bubla­ni­nu ane­bo ovoc­nou bowle.

Tipy na recepty

Skvělé a rych­lé pokr­my, kte­ré si může­te k fil­mo­vé­mu mara­to­nu při­pra­vit, před­sta­vu­jí domá­cí bram­bůr­ky, muf­fi­ny, a to ve sla­né i slad­ké ver­zi, nebo tře­ba jed­no­hub­ky dopl­ně­né tuňá­ko­vou poma­zán­kou. Vše zále­ží jen na pre­fe­ren­cích stráv­ní­ků, pří­pad­ně na tom, jaké akč­ní nabíd­ky zpro­střed­ko­vá­vá vyhle­dá­va­ný Globus leták. Všechny letá­ky se nachá­zí na jed­nom mís­tě, a to na sle­vo­vém por­tá­lu Kaufino.com.

Recept na sýrové hranolky

Jedním z chut­ných recep­tů, kte­rý není nároč­ný na pří­pra­vu, jsou sýro­vé hra­nol­ky. Pro dosa­že­ní co nej­niž­ší ceny neza­po­meň­te zkon­t­ro­lo­vat sle­vo­vé pro­spek­ty na Kaufino.com.

Ingredience:

  • 2 vel­ké olou­pa­né a nakrá­je­né bram­bo­ry
  • 1 PL oli­vo­vé­ho ole­je
  • 1 ČL chil­li
  • 1⁄4 ČL uze­né papri­ky
  • sůl a čer­ný pepř
  • 1 šálek strou­ha­né­ho sýra
  • 4 plát­ky uva­ře­né a roz­dro­be­né sla­ni­ny
  • 5 kusů nakrá­je­né jar­ní cibul­ky

Postup:

Předehřejte si trou­bu na 215 °C, pak bram­bo­ry pro­mí­chej­te s ole­jem, chil­li, papri­kou, solí a pepřem. Rozložte hra­nol­ky na peči­cí papír a pečte asi 20 minut, dokud nebu­dou zven­ku hně­dé a křu­pa­vé. Poté dej­te navrch sýr, sla­ni­nu, cibul­ku a vrať­te do trou­by. Pečte, dokud se sýr úpl­ně neroz­pus­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49857 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72115 KB. | 22.04.2024 - 09:27:32