Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Žraloci na s(o)uši – skvělá pohádka, která vám vyrazí dech!

Žraloci na s(o)uši – skvělá pohádka, která vám vyrazí dech!

zraloci na sousi skvela pohadka ktera vam vyrazi dech
zraloci na sousi skvela pohadka ktera vam vyrazi dech
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zvířecí ani­mo­va­né pohád­ky pat­ří k jed­něm z nej­lep­ších. Jen okra­jo­vě mohu zmí­nit někte­ré vel­mi dob­ré titu­ly, kte­rý­mi jsou napří­klad Nemo, Shrek, nebo Madagaskar. Žraloci na s(o)uši mohou vypa­dat jako dal­ší tuc­to­vou pohád­kou, kte­rá tyto titu­ly pou­ze kopí­ru­je, ale oprav­du tomu tak není! Žraloci na s(o)uši při­ná­še­jí do svě­ta ani­mo­va­ných fil­mů úpl­ně nový styl humo­ru, vyspě­lej­ší posta­vy, ale také pře­krás­ný svět, kte­rý díky HD digi­tál­ní kva­li­tě je oprav­du pře­krás­ný.

O čem tato animovaná pohádka vůbec je?

Animovaná pohád­ka Žraloci na s(o)uši pojed­ná­vá o žra­lo­ku, kte­ré­mu pře­sta­lo sta­čit moře, a tak se vydá­vá za dopro­vo­du svých kama­rá­dů ve spe­ci­ál­ním ska­fan­d­ru do tajem­né země na sou­ši. Hned zeza­čát­ku moř­ští přá­te­lé zjis­tí, že tato návště­va bude vel­mi kruš­ná.

Animovanou pohád­ku Žraloci na s(o)uši reží­ru­je zbru­su nový reži­sér Aun Hoe Gou. Jeho nový a nezka­že­ný pohled dává fil­mu oprav­do­vý šmrnc, kte­rý je zapo­tře­bí na to, aby upou­tal lidi.

Ponořte se do jedi­neč­né­ho pří­bě­hu malé­ho žra­lo­ka, kte­rý chce ochut­nat sucho­zem­ské kuře a to vše díky jedi­neč­né HD kva­li­tě, kte­rá vám bude dlou­hou dobu po zhléd­nu­tí pohád­ky vyrá­žet dech. Kochejte se pře­krás­ný­mi loka­ce­mi, ale také se směj­te jedi­neč­ným vti­pům, kte­rých film obsa­hu­je oprav­do­vou spous­tu. Žraloci na s(o)uši při­chá­ze­jí do čes­kých kin 17. 11. 2011, a pro­to nevá­hej­te a objed­ná­vej­te mís­ta k seze­ní už dnes! Bude o co stát!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Podívejte se na hodnocení Žraloci na s(o)uši na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54423 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71538 KB. | 24.06.2024 - 06:13:00