Kritiky.cz > Recenze knih > Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha

Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha

9788025239629
9788025239629
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Blesk McQueen zno­vu vyjel závo­dit, ten­to­krát to bylo však spe­ci­ál­ní. Pohár za prv­ní mís­to chtěl věno­vat své­mu dáv­né­mu šéf­me­cha­ni­ko­vi a uči­te­li Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem pro­je­de jako prv­ní a tak se i sta­lo. Za pár dní vedl pole závod­ní­ků po okru­hu, avšak ten­to­krát se sta­lo něco zvlášt­ní­ho. Byl už při­pra­ve­ný na dal­ší vítěz­ství, když kde se vzal, tu se vzal, jis­tý tajem­ný vůz. Ten pro­jel oko­lo Bleska a zví­tě­zil, jme­no­val se Jackson Hrom. Byl poměr­ně drzý, dokon­ce pro­hlá­sil, že mu udě­la­lo straš­nou radost, že Bleska koneč­ně pora­zil. Hrom pat­řil k autům tzv. nové gene­ra­ce a všich­ni o této sku­pi­ně všu­de mlu­vi­li.

Dokonce i zprá­vy to řeši­li, že tyto auta způ­so­bi­li to, že závod­ní svět se mění. Blesk a Hrom se potká­va­li na všech závo­dech, ale Blesk vždyc­ky pro­hrál. S kaž­dou pro­hrou se mu víc a víc nabou­rá­va­lo sebe­vě­do­mí, pro­to­že se Hromovi nedo­ká­zal ani při­blí­žit. Navíc se jeho kama­rád Cal roz­ho­dl, že ukon­čí svo­ji kari­é­ru. V jed­nom závo­dě dokon­ce Blesk Hroma sko­ro pora­zil, ale bohu­žel měl neho­du a musel se násled­ně léčit ze zra­ně­ní, kte­rá utr­pěl. Když už se zota­vil, tak začal pře­mýš­let nad tím, jest­li má vůbec jeho závo­dě­ní cenu. Nakonec se roz­ho­dl, že to ješ­tě nevzdá.

Se svý­mi kama­rá­dy se pora­dil, co dělat dál a ti mu ozná­mi­li, že na něj už čeka­jí ve zbru­su novém závod­ním cen­t­ru. Tak tam tedy Blesk odjel, osví­cen novou nadě­jí. Jeho kama­rá­di se s ním brzy roz­lou­či­li a pře­da­li ho nové­mu spon­zo­ro­vi – Sterling. Když pro­chá­zel cen­t­rem, uvi­děl žlu­té auto, kte­ré cvi­či­lo na zdej­ším simu­lá­to­ru. Blesk byl ohro­men a hned se vyptá­val, kdo je ten závod­ník. Nebyl to žád­ný závod­ník, ale tre­nér­ka Cruz Ramirezová, jenž byla nej­lep­ším autem v obo­ru. Cruz sesta­vi­la pro Bleska tré­nin­ko­vý plán, ale tomu se to dva­krát neza­mlou­va­lo. Chtěl jít hned na simu­lá­tor jako auta nové gene­ra­ce, ale Cruz ten­to názor zatím nesdí­le­la, pro­to­že mys­le­la, že Blesk ješ­tě není při­pra­ve­ný.

Cruz mu nabíd­la oddech, než začnou pra­co­vat ve vyš­ších rych­los­tech, ale Blesk to odmí­tl uznat a hnal se na simu­lá­tor. Začal tedy cvi­čit jízdu a Sterling s hrů­zou sle­do­val, jak mu Blesk dělá digi­tál­ní pohro­mu. Pak však povo­li­ly zaráž­ky a Blesk pro­lé­tl obra­zov­kou simu­lá­to­ru. Sterling mu hned nato ozná­mil, že ho na zákla­dě této zku­še­nos­ti odhla­šu­je ze závo­du na Floridě. Blesk ho požá­dal o dru­hou šan­ci. Sterling tedy sou­hla­sil, ale pod pod­mín­kou, že sebou vez­me Cruz. Šli spo­lu tedy na Plamennou pláž. Blesk se nemohl dočkat, až si všech­no vyzkou­ší, co ješ­tě doká­že.

Cruz však na tenhle typ jízdy neby­la zvyk­lá a Bleskovi nesta­či­la. Jednoho veče­ra jel Blesk na závo­dy a Cruz spo­lu s ním. Nedopadlo to úpl­ně pod­le jeho před­stav, pro­to­že Cruz skon­či­la jako posled­ní a Blesk jí udě­lal vel­kou scé­nu. Ona mu na oplát­ku řek­la, že kdy­si chtě­la závo­dit, kvů­li němu, ale pozna­la, že se mezi závod­ní auta neho­dí a tak odje­la. Bleskovi bylo trap­ně a tak se o něco poz­dě­ji Cruz omlu­vil. Závod, kte­rý měl Blesk odjet sám, se konal v Thomasville. Blesk však chtěl Cruz dopřát poci­ty závod­ní­ka a tak odje­li závod spo­leč­ně.

Tahle kni­ha je kopie ani­mo­va­né­ho fil­mu z díl­ny Disney, vlast­ně je to tako­vý kniž­ní pře­pis. Je tam straš­ně moc obráz­ků a málo písma, ale to vůbec neva­dí, dětem se tato kni­ha bude zce­la jis­tě líbit, a to i kdy­by se jim nepoz­dá­va­la ani­mo­va­ná ver­ze, tak­že roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 64 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 197 Kč zde.

 • Autor: Disney
 • Žánr: pohád­ka
 • Nakladatelství: Egmont
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
 • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […] Posted in Recenze knih
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […] Posted in Recenze knih
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […] Posted in Recenze knih
 • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […] Posted in Recenze knih
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
 • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […] Posted in Recenze knih
 • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
 • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
 • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43906 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71665 KB. | 14.07.2024 - 18:57:14