Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Disenchantment - The Disenchantress (S02E01) - 100 %

Disenchantment - The Disenchantress (S02E01) - 100 %

vlcsnap 2019 09 24 20h45m25s416
vlcsnap 2019 09 24 20h45m25s416
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se nám vrá­ti­la Bean po roce na tele­vi­ze a PC (na Netflix), tak zno­vu budu recen­zo­vat jed­not­li­vé epi­zo­dy.  První epi­zo­da dru­hé půl­ky prv­ní sezó­ny pokra­ču­je v pří­bě­hu hlav­ních postav, tedy Bean spo­lu s démo­nem, po celé řiši.

V před­cho­zí epi­zo­dě jsme oži­vi­li mat­ku Bean a celé krá­lov­ství zka­me­ně­lo. Bean se vyda­la se svo­jí mat­kou za pozná­ním nových svě­tů a svých pří­buz­ných.

V prv­ní epi­zo­dě dru­hé půl­ky prv­ní sezó­ny se dosta­ne­me do rod­né­ho krá­lov­ství oživlé mat­ky a dozví­me se dost zají­ma­vých věcí. Nejen to, že si své pří­buz­né nevy­bí­rá­me, ale není vše, co je na prv­ní pohled dob­ré, stá­le dob­ro i na dru­hý pohled na i dal­ší....

vlcsnap 2019 09 24 20h44m18s104

Rodina Bean je totiž pro­kle­tá a její strýc s tetou spo­lu s její mat­kou usi­lu­jí o něco co vůbec neče­ka­la. Dozvíme se i tem­né pro­roc­tví, kte­ré během 30 minut prv­ní epi­zo­dy způ­so­bí, že se spo­jí jedi­ní pře­ži­vší slav­né tro­ji­ce (Bean + démon Luci+ elf Elf (momen­tál­ně mrt­vý)) a vyda­jí se ces­tou, kte­rou hned tak nor­mál­ní lidi neces­tu­jí.

První díl pokra­ču­je v pří­bě­hu, kte­rý se nám uká­zal v prv­ních dese­ti dílech. Dozvíme se dal­ší infor­ma­ce o rodi­ně ze stra­ny sku­teč­ní Beaniny mat­ky a během pro­dlou­že­né sto­pá­že (30 minut) pro­ži­je­me mno­ho zážit­ku spo­leč­ně s hlav­ní posta­vou.

Jsem zvě­da­vý, co nám tvůr­ci při­pra­ví v dal­ších deví­ti dílech, ale 11 díl prv­ní sezó­ny je nej­lep­ší, co jsem zatím během mnou vidě­ných epi­zod viděl.

vlcsnap 2019 09 24 20h44m22s709


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18873 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71951 KB. | 13.06.2024 - 22:32:39