Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Disturbia - další „Okno do dvora“ tentokrát s Shiou LaBeoufem

Disturbia - další „Okno do dvora“ tentokrát s Shiou LaBeoufem

Distrubia
Distrubia
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pod hla­vič­kou Dreamworks se sešla par­ta tvůr­ců, kte­ří bez zby­teč­ných okol­ků nato­či­li zábav­nou podí­va­nou na jeden večer, kte­rá však leda­cos odkou­ka­la od slav­né­ho fil­mu Alfreda Hitchcocka Okno do dvo­ra. Trochu se bude­me bát, zasmě­je­me se a poslech­ne­me si kape­lu System Of A Down.

Děj se točí oko­lo posta­vy typic­ké­ho ame­ric­ké­ho tee­nage­ra Kaleho (Shia LaBeouf), kte­ré­ho však potka­la osu­do­vá rána. Dříve nor­mál­ní kluk nyní rád špe­hu­je své sou­se­dy.
Dělá to nejen pro­to, že má soud­ně naří­ze­né domá­cí věze­ní, ale také hle­dá únik ze své­ho já pohle­dem na živo­ty dru­hých. Objeví tak úsměv­né taj­nos­ti své­ho oko­lí, ale pře­de­vším krás­nou Ashley (Sarah Roemer) a záhad­né­ho pana Turnera (David Morse). Kale není hloupý a i díky své fan­ta­zii začne v samo­tář­ském sou­se­do­vi vidět nedo­pa­de­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha. Pro jeho mat­ku (hra­je mat­ri­xač­ka Carrie-Anne Moss) to však zna­me­ná jen dal­ší výstřel­ky pro­blé­mo­vé­ho potom­ka, namí­ře­né nyní navíc pro­ti sym­pa­tic­ké­mu muži, kte­rý jí začí­ná zvát na kafe.

Kaleho poho­dář­ský kama­rád Ronnie (Aaron Yoo) zase nehod­lá ve vzru­šu­jí­cí hře na špi­ó­ny zachá­zet pří­liš dale­ko. Kale je však tvr­do­hla­vý a chce při­jít prav­dě na kloub stůj co stůj. Snímek dospě­je k neod­vra­ti­tel­né­mu rozuz­le­ní, kte­ré má jen dvě mož­né vari­an­ty. Na obě se stih­ne­te při­pra­vit, přes­to si závěr dle mého sou­du uži­je­te. Pokud nebu­de­te od sním­ku reži­sé­ra D. J. Carusa oče­ká­vat pří­liš, zůsta­ne ve vás po jeho skon­če­ní uspo­ko­ji­vý pocit z dob­ře odve­de­né fil­ma­ři­ny, včet­ně zají­ma­vých herec­kých výko­nů pře­de­vším mla­dé­ho LaBeoufa a ostří­le­né­ho Morsa.

Verdikt: Film nabíd­ne dvě rovi­ny, jed­nu napí­na­vou a nebez­peč­nou, dru­hou milost­nou. Kupte si pop­corn a kolu a užij­te si kla­sic­kou záplet­ku v moder­ním hávu.


Foto: DreamWorks SKG


Podívejte se na hodnocení Disturbia na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28141 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71778 KB. | 29.02.2024 - 05:44:07