Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Expendables: Postradatelní 2 – film, který si nemůžete nechat ujít!

Expendables: Postradatelní 2 – film, který si nemůžete nechat ujít!

expendables postradatelni 2 film ktery si nemuzete nechat ujit
expendables postradatelni 2 film ktery si nemuzete nechat ujit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obrovskou popu­la­ri­tu fil­mu Sylvestera Stallona Expendables: Postradatelní způ­so­bi­ly pře­krás­né a napí­na­vé akce a pře­střel­ky. Dále na divá­ka zapů­so­bi­li zná­mé legen­dy ame­ric­ké­ho fil­mu, kte­rou je napří­klad sám Sylvester Stallone, nebo Jet Li, Dolph Lundgren a dal­ší.

Tentokrát v Expendables: Postradatelní 2 se těš­te neje­nom na ješ­tě více fil­mo­vých legend v podo­bě Chucka Norrise, Jean-Claude Van Damma, apod., ale také na mno­hem více akce a vytří­be­né­ho humo­ru. Celý film obsa­hu­je vti­py a zají­ma­vé hláš­ky, tak­že se může­te těšit na ost­ré hláš­ky v těch pra­vých chví­lích, což oži­ví neje­nom prů­běh fil­mu, ale také cel­ko­vou atmo­sfé­ru a pro­ži­tek.

Již teď je jas­né, že Expendables: Postradatelní 2 budou fil­mo­vým hitem, kte­rý se vyrov­ná prv­ní­mu dílu i přes fakt, že kri­ti­ci vyčí­ta­jí Expendables: Postradatelní 2 slab­ší pří­běh. Ten ovšem hra­vě vykom­pen­zu­jí úder­né hláš­ky, kte­ré vždy při­jdou v ten pra­vý moment. Co se dá vypích­nout na humo­ru v Expendables: Postradatelní 2 je fakt, že si mnoh­dy děla­jí her­ci sran­du samy ze sebe, nebo z ostat­ních fil­mů, ve kte­rých hrá­li, což při­ná­ší zdra­vou sebe­kri­ti­ku.

Pokud chce­te zase jed­nou do kina a hle­dá­te kva­lit­ní film, pak vsaď­te na Expendables: Postradatelní 2. Jistě se poba­ví­te dosyt­nos­ti a bude­te na ten­to film dlou­ho a rádi vzpo­mí­nat. Investice se vám pak vel­mi vypla­tí.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Podívejte se na hodnocení Expendables: Postradatelní 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95991 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71689 KB. | 24.06.2024 - 05:19:46