Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > GLIMMER MAN

GLIMMER MAN

blackdot2
blackdot2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Onehdy jsem naří­kal nad zjev­nou plo­skostí akč­ní­ho sci­fi­ne­smys­lu jmé­nem Solo. Identifikačním zna­kem, kte­rý mě měl trk­nout, byla pro­duk­ce (finan­co­vá­ní) hlav­ním před­sta­vi­te­lem fil­mu. Nákladem vlast­ním.

GLIMMER MAN Logo     GLIMMER MAN
SÁM PROTI ZLU
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 16. říj­na 1996  
Warner Bros., USA 4. říj­na 1996, akč­ní, R, Česko 26. pro­sin­ce 1996
Režie: John Gray
Hrají: Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans, Bob Gunton, Brian Cox, Michelle Johnson, John Jackson, Stephen Tobolowsky.
Web: http://www.glimmerman.com/

New partners V džun­glích roz­vo­jo­vých zemí, jeho nic netu­ší­cí cíle nikdy nic neu­sly­še­li. Nic neu­cí­ti­li. Uviděli jen záblesk, a bylo po všem.

Pan Smith o svém býva­lém pod­ří­ze­ném Coleovi.

Onehdy jsem naří­kal nad zjev­nou plo­skostí akč­ní­ho sci­fi­ne­smys­lu jmé­nem Solo. Identifikačním zna­kem, kte­rý mě měl trk­nout, byla pro­duk­ce (finan­co­vá­ní) hlav­ním před­sta­vi­te­lem fil­mu. Nákladem vlast­ním.
Do Sám pro­ti zlu vra­zil pra­chy Steven Seagal. Nejenom že už straš­ně zta­tí­ko­va­těl, navíc se stro­jí do budd­his­tic­kých hábi­tů, potřá­sá růžen­ci a von­ný­mi tyčin­ka­mi. Přesto stá­le dou­fá v neotře­si­tel­nou image mazá­ka supermana-mlátičky.

Talking to a mobDo Los Angeles je k vyšet­řo­vá­ní série ritu­ál­ních vražd povo­lán newy­or­ský detek­tiv Jack Cole (Steven Seagal), muž se spe­ci­ál­ním nadá­ním a neprů­hled­nou minu­los­tí (jež je nám ovšem zná­ma ústy pana Smithe - viz citát výše - a tvo­ří pod­sta­tu reklam­ních slo­ga­nů sním­ku). Je to samo­rost (umí Seagal před­vést něco jiné­ho?), a dá mu dost prá­ci vyrov­nat se s fak­tem, že na pří­pa­du musí spo­lu­pra­co­vat s míst­ním part­ne­rem Jimem Campbellem (Keenen Ivory Wayans), jehož drs­ný zevněj­šek ambi­ci­óz­ní­ho poli­cis­ty skrý­vá roman­tic­ké­ho fanouš­ka sen­ti­men­tál­ních fil­mů. Zato Cole se utá­pí v nábo­žen­ských pózách a vlast­ní nepo­ra­zi­tel­nos­ti.

Fiery visitPoslední pří­pad ritu­ál­ní­ho masa­k­ru je nemi­lým pře­kva­pe­ním pro celý poli­cej­ní apa­rát. Nejenom že obě­tí je býva­lá Coleova man­žel­ka a její nový muž, ale na scé­ně se najdou i důka­zy obvi­ňu­jí­cí samot­né­ho detek­ti­va. Celé to samo­zřej­mě vede k šíle­né kon­spi­ra­ci svě­to­vé­ho význa­mu a roz­sa­hu, mno­hým půtkám a rvač­kám s moc­ný­mi zlo­čin­ný­mi ban­da­mi, před kte­rý­mi nás ochrá­ní jedi­ně ... hádej­te kdo!

CampbellJak už je vám asi jas­né, bylo to děs­né a mys­lím, že si na Vánoce (sní­mek jde do čes­kých kin 26. pro­sin­ce) může­te urči­tě dopřát něco lep­ší­ho. Jedna neprav­dě­po­dob­něj­ší situ­a­ce stří­dá dru­hou, nor­mál­ní člo­věk by byl šest­krát mrtev. Zvuky bojo­vých úde­rů zně­jí šíle­ně syn­te­tic­ky - však taky jsou ze syn­te­zá­to­ru. Pochopím, když zapřísáhlí/é zbožňovatelé/zbožňovatelky Stevena Seagala film nevy­ne­cha­jí. Ostatním radím, aby pau­zí­ro­va­li.

Hodnocení: NESTOJÍ ZA NIC
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

One on many

 • Kdyby ten film nefi­nan­co­val Seagal, tak by byl hned v prv­ních minu­tách zastře­len, byl by pokoj a cho­vá­ní všech postav by dáva­lo smy­sl. Ne, to se s ním musí zabi­já­ci fac­ko­vat.
 • Čtyři hrdlo­ře­zo­vé s auto­ma­tic­ký­mi a polo­au­to­ma­tic­ký­mi zbra­ně­mi při­pra­ve­ný­mi k pal­bě ver­sus náš hrdi­na. Podřeže je nabrou­še­nou kre­dit­ní kar­tou!!!
 • Všichni čle­no­vé rus­ké mafie muse­jí mít na zápěs­tí vyte­to­vá­no zaměst­na­va­te­lo­vo logo, aby se pak nemoh­li např. vydá­vat za něko­ho jiné­ho.
 • Úmrtím hlav­ní­ho zlo­du­cha (a jeho zlé­ho bos­se) je pří­pad vyře­šen a kon­spi­ra­ce odha­le­na. Nějak se při­tom zapo­mně­lo na původ­ní čin­nost lum­pů a jejich síť, např. zákaz­ní­ky atd.
 • Cole pěk­ně pobož­ně hlá­sá věč­ný klid a mír vyrov­na­ných ori­en­tál­ních duší, a musí se straš­ně pře­má­hat, aby se tedy roz­přá­hl a jed­nou ranou pře­ra­zil vazy něko­li­ka dotěr­ným pohůn­kům. To, že v (prav­da, nebudd­his­tic­kém) kos­te­le zastře­lí chla­pa, ospra­ve­dl­ní lítos­ti­vým „sna­žil jsem se tomu vyhnout.“

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • MMSE24. června 2022 MMSE Posted in Komiks
 • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […] Posted in Recenze knih
 • Sestry z vinice - příběh plný naděje17. července 2022 Sestry z vinice - příběh plný naděje Jackson Swann, oblíbený, uznávaný válečný fotograf zemře a svým dcerám Tess, Charlotte a Natalii odkáže vinici v Oregonu. Tyto tři ženy se neznají a nikdy se vlastně nepotkaly. Pojí je […] Posted in Recenze knih
 • Night House, The (2020)12. března 2022 Night House, The (2020) Nicota existuje!!!Rodinná pohoda a štěstí pro Beth skončili během několika minut. Její manžel Owen si vzal život vlastní rukou a ona to nedokáže pochopit. Svůj smutek utápí […] Posted in Horory
 • Festival Fantazie 28.6.-6.7. Chotěboř27. června 2003 Festival Fantazie 28.6.-6.7. Chotěboř “Je to především zábava.” Říká o desátém ročníku Festivalu Fantazie jeho hlavní organizátor Ing. Václav Pravda, předseda nezávislé neziskové organizace SFK Avalon. - Podtitul jedné části […] Posted in Články
 • Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03)29. ledna 2024 Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03) Noc je temná a na Aljašce ještě temnější. Dál sledujeme vyšetřování smrti na aljašské stanici. Třetí díl je takový výplňový. Postupně se dozvídáme další kousek tajemné skládačky. […] Posted in TV Recenze
 • Cellar Dweller (1988)13. ledna 2017 Cellar Dweller (1988) Komiksy můžou být mnohdy životu nebezpečné!!!   Colin Childress býval jedním z nejnadanějších a nejuznávanějších komiksových kreslířů. Jednoho dne však z nepochopitelných […] Posted in Horory
 • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […] Posted in Rozhovory
 • Populární Among Us je nyní dostupný také na Epic Games...19. prosince 2020 Populární Among Us je nyní dostupný také na Epic Games... Populární Among Us je nyní dostupný také na Epic Games Store. Před pár dny se titul dočkal Nintendo Switch verze. Posted in Krátké herní aktuality
 • Specialisté - Spi sladce29. března 2019 Specialisté - Spi sladce Před očima Erika Holého je unesen jeho otec, úspěšný poskytovatel půjček a úvěrů Karel Holý. Rodina obdrží dopis, ve kterém únosci požadují výkupné milion euro. V následném videu je vidět  […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57459 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71785 KB. | 29.02.2024 - 05:52:54