Kritiky.cz > Recenze knih > Husa Líza a vánoční hvězda-vánočně laděný příběh pro vaše děti

Husa Líza a vánoční hvězda-vánočně laděný příběh pro vaše děti

9788026217763
9788026217763
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Hledáte krás­ný a las­ka­vý advent­ní pří­běh pro vaše děti či vnou­ča­ta? Máte rádi pohád­ky Petra Horáčka? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha nakla­da­tel­ství Portál. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás nád­her­ný pří­běh o jed­né huse, kte­rá si roz­hod­ně pora­dí. 

Co pro vás Petr Horáček při­pra­vil? Husa Líza uvi­dí, že na vánoč­ním stro­meč­ku chy­bí hvězda a roz­hod­ne se, že jí půjde hle­dat. I když její ces­ta nebu­de jed­no­du­chá, vrhá se do ní s vel­kou ver­vou a jen tak se nevzdá. Během své ces­ty potká mno­ho zají­ma­vé­ho. Na kon­ci ces­ty na ní čeká pře­kva­pe­ní. Jaké? Tak to už vám tedy nepro­zra­dím a teď už se poho­dl­ně usaď­te a pusť­te se do čte­ní této nád­her­né vánoč­ně ladě­né kni­hy. Uvařte si výbor­ný vánoč­ní čas, zapal­te svíč­ku a může­te začít číst.

Opravdu nád­her­ná titul­ní obál­ka vás zaujme hned na prv­ní pohled. Je na ní husa Líza, kte­rá kou­ká na vel­kou hvězdu. Kniha je skvě­lá a její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Jelikož jsem měla mož­nost osob­ně pana Petra Horáčka, auto­ra řady úžas­ných dět­ských knih poznat, věř­te, že o to více mě čte­ní bavi­lo. Jeho pří­běhy mají duši a čtou se tak nějak samy. Dětem se moc líbí nejen jeho ilu­stra­ce, ale i poe­tic­ké pří­běhy, kte­ré v sobě mají kouz­lo zaujmout děti, ale i dospě­lé. Zdánlivě jed­no­du­chý pří­běh autor pový­ší na pří­běh plný pona­u­če­ní, jed­no­du­chos­ti, ale pře­de­vším pří­mé krá­sy, kte­rá z jeho pří­bě­hu číší.

Ukázka z kni­hy:

Líza šla a šla. Byla už moc una­ve­ná.

„Hvězda je moc vyso­ko a já na ni nedo­sáh­nu. Je Štědrý večer a moji kama­rá­di jsou tak dale­ko,“ říka­la si.

Husa Líza byla sama. Ztratila se. Najednou usly­še­la zná­mý zvuk. A byl doce­la blíz­ko. Cink,cink, cink.

„Tenhle zvuk znám!“ zara­do­va­la se Líza.

„To jsou moji kama­rá­di.“

„Volají mě!“

Líza se k nim roze­běh­la.

Všichni byli rádi, že je Líza zpát­ky, a vese­le ji víta­li.

Bylo hez­ké být zase mezi svý­mi.

 

Několik slov o auto­ro­vi:

Petr Horáček je výtvar­ník a autor vel­mi úspěš­né série dět­ských knih. V nakla­da­tel­ství Portál vyšly jeho kni­hy Husa Líza, Papuchalk Petr, Nový dome­ček pro myš­ku, O myš­ce, kte­rá se nebá­la, Jak myš­ka sněd­la měsíc, Nejkrásnější mís­to na svě­tě, Pan Baf aj. Jeho kni­hy zís­ka­ly řadu pres­tiž­ních kniž­ních oce­ně­ní. Jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny do něko­li­ka jazy­ků, kni­ha A New hou­se for Mouse byla v Holandsku (po pře­kla­du) zvo­le­na nej­lep­ší dět­skou kni­hou.

Autor: Petr Horáček

Přeložila: Marie Těthalová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2021, Portál, Praha

Počet stran: 40

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1776-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90655 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71680 KB. | 13.06.2024 - 23:18:18