Kritiky.cz > Recenze knih > HYGGE. Prostě šťastný způsob života.

HYGGE. Prostě šťastný způsob života.

324115008 1390079055130380 7966439657918055610 n
324115008 1390079055130380 7966439657918055610 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas od času kaž­dý člo­věk hle­dá ten správ­ný klíč ke své­mu štěs­tí, ane­bo ale­spoň něco, co mu bude pocit štěs­tí při­ná­šet. A jeli­kož s pře­lo­mem roku je prá­vě ono „hle­dá­ní“ oprav­do­vé­ho štěs­tí na pro­gra­mu dne, může­te vsa­dit na jis­to­tu, a vzít si na pomoc sku­teč­né­ho rád­ce „HYGGE. Prostě šťast­ný způ­sob živo­ta“, od Meika Wikinga, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství JOTA, s.r.o.

Knihu, kte­rou napsal sku­teč­ný odbor­ník na štěs­tí Meik Wiking, samot­ný pre­zi­dent Institutu pro výzkum štěs­tí v Kodani se věnu­je stu­diu kouz­la dán­ské­ho živo­ta  roky, jen tak nepus­tí­te z ruky. A pev­ně věřím, že si hned něko­lik ritu­á­lů „pro spo­ko­je­něj­ší a šťast­něj­ší život“ jed­no­du­še osvo­jí­te a začle­ní­te do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta.

„Hygge bývá vysvět­lo­vá­no růz­ně, od umě­ní vytvá­řet intim­ní pro­stře­dí přes klid­ný pocit na duši až po potě­še­ní z pří­jem­ných věcí kolem sebe, kte­ré vytvá­ře­jí útul­ný pro­stor. Mým oblí­be­ným popi­sem je šálek kaka­aa za svi­tu sví­ček...“ (Meik Wiking)

A na co všech­no se může­te v kni­ze těšit? Autor vám odtaj­ní jed­not­li­vé klí­če vedou­cí ke štěs­tí. Pomůže vám napří­klad naplá­no­vat si správ­né osvět­le­ní, jež pro­zá­ří váš milo­va­ný domov, nebo nao­pak tře­ba večí­rek s nej­bliž­ší­mi přá­te­li, neza­po­mí­ná ani na vytvo­ře­ní nej­růz­něj­ších Hygge kra­bi­ček posled­ní záchra­ny.

Bude vám důvěr­ní­kem a moder­ním rád­cem, jež vás bude inspi­ro­vat na ces­tě k „Hygge“ po celý rok, a jeho prin­ci­pech uplat­ňo­va­ných v jíd­le, pití, oble­če­ní, při zútul­ňo­vá­ní domo­va, jak si pocit „hyg­ge“ doko­na­le užít i mimo domov a prak­tic­ky po celý rok.

Velkým plu­sem navíc je, že se jed­ná o kaž­do­den­ní malič­kos­ti, jež obo­ha­tí váš život a navíc buď nesto­jí nic ane­bo jen mini­mum. A o tom je prá­vě ta ces­ta za poci­tem, kdy si bude­te vážit drob­ných oka­mži­ků, zážit­ků než mate­ri­ál­ních věcí.

Díky tomu­to uči­te­li doko­na­le pocho­pí­te, proč se prá­vě o Dánsku říká, že je to jed­na z nej­šťast­něj­ších zemí na svě­tě..... a to prá­vě díky jed­né věci: hyg­ge.

„Hygge. Prostě šťast­ný způ­sob živo­ta.“ by si urči­tě měl kaž­dý ale­spoň jed­nou pře­číst, ane­bo jen pro­lis­to­vat a začle­nit pár stříp­ků i do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, nechce čte­ná­ře nijak moc vyčer­pat, a pro­to je sko­ro polo­vi­na kni­hy dopl­ně­na o inspi­ra­tiv­ní a pro duši laho­dí­cí ilu­stra­ce a foto­gra­fie.

„Hygge pozná­te pod­le poci­tu. Hygge je, když se schou­lí­te na pohov­ce s milo­va­ným člo­vě­kem, nebo když si s nej­bliž­ší­mi přá­te­li pochut­ná­vá­te na jíd­le, kte­ré jste spo­leč­ně uva­ři­li. Jsou to ta svě­ží rána s blan­kyt­ně mod­rou oblo­hou a slu­neč­ní­mi paprsky pro­chá­ze­jí­cí­mi vaši­mi okny... “

 

HYGGE. Prostě šťast­ný způ­sob živo­ta

Meik Wiking - pre­zi­dent Institutu pro výzkum štěs­tí v Kodani

Přeložila: Monika Vitinová

Vydalo Nakladatelství JOTA, s.r.o.

V Brně 2007

Vydání prv­ní

Počet stran: 288

ISBN: 978-80-7565-111-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Jak přijít ke štěstí11. května 2023 Jak přijít ke štěstí Rádi byste poznali recept na opravdové štěstí? Možná vám k němu dopomůže kniha s příznačným názvem "Jak přijít ke štěstí - použijte kouzlo štěstí ke zlepšení práce, lásky a života od […] Posted in Recenze knih
  • Druhý život pana Roose11. února 2023 Druhý život pana Roose Jedna malá otázka: Co byste udělali, kdybyste vyhráli dva miliony korun? Že nevíte? Tak zkuste nahlédnout do knihy Druhý život pana Roose od Hakana Nessera, jež vydala Moravská Bastei […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu"11. února 2020 Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu" Ve spolupráci s Mindest Academy vyhlašujeme soutěž o „KOUČINKOVÉ DIÁŘE“ a o „DIÁŘE PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU“. Jedná se o diáře, které nejsou nijak datovány, takže s nimi můžete začít prakticky […] Posted in Soutěže
  • Psí štěstí-pohodová romance3. května 2024 Psí štěstí-pohodová romance Moře, nádherné pláže, šumění vln, hebká psí srst, to vše můžete zažít v novince Petry Schierové s názvem Psí štěstí, vydala ji Grada pod značkou COSMOPOLIS letos v Praze. Tato kniha by vás […] Posted in Recenze knih
  • Královna, Na cestě k trůnu29. března 2024 Královna, Na cestě k trůnu Máte rádi romány o velmi významných ženách? Chcete se dozvědět, jak žila a vládla Alžběta II.? Do rukou se mně dostává nádherná biografie, která je plná zajímavostí o životě významné […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94334 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71696 KB. | 19.06.2024 - 18:45:27