Kritiky.cz > Recenze knih > Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou

Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou

intuice
intuice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Samotná kni­ha Intuitivní život vás krů­ček po krůč­ku nave­de na ces­tu, jak se správ­ně nala­dit na svo­je vlast­ní poci­ty a koneč­ně být jen a jen sami sebou, změ­nit svůj život k lep­ší­mu a koneč­ně pro­ží­vat plno­hod­not­něj­ší, šťast­něj­ší a spo­ko­je­něj­ší život.

V kni­ze autor­ka krás­ným a jed­no­du­chým způ­so­bem vysvět­lu­je, co to je ona intu­i­ce a jaký zásad­ní vliv má na naše živo­ty, její samot­né a vel­mi úzké pro­po­je­ní s vyš­ší moud­ros­tí.

Zároveň učí čte­ná­ře k tomu, aby se se svý­mi poci­ty mys­lí nau­či­li kaž­do­den­ně a vědo­mě pra­co­vat, díky čemuž se pak budou i lépe roz­ho­do­vat, vnitř­ně růst a v nepo­sled­ní řadě i vést dale­ko více spo­ko­je­něj­ší život.

Jill Willardová v kni­ze uvá­dí a zve­řej­ňu­je vel­mi inspi­ra­tiv­ní pří­běhy svých kon­krét­ních kli­en­tů, jež vás zce­la urči­tě nakop­nou tím správ­ným smě­rem a budou vás skvě­le moti­vo­vat. Naučí vás, jak pro­vá­dět jed­not­li­vé vizu­a­li­za­ce k napl­ně­ní svých snů a jak efek­tiv­ně pro­střed­nic­tvím medi­ta­ce uvol­nit své síly ze sed­mi ener­ge­tic­kých cen­ter čaker.

„Odemknete neu­vě­ři­tel­ný poten­ci­ál své­ho vro­ze­né­ho daru.“

Prostřednictvím toho­to prů­vod­ce si zod­po­ví­te otáz­ku, co to je intu­i­ce. Jak ji pozná­te. Zaobírá se i otáz­kou osud ver­sus svo­bod­ná vůle. Zastaví se nad téma­tem medi­um. Vysvětlí zna­me­ní a syn­chro­ni­ci­tu, čty­ři rovi­ny tj. fyzic­kou, emoč­ní, men­tál­ní či dušev­ní a duchov­ní, a v nepo­sled­ní řadě se postup­ně zamě­ří i na všech­na ener­ge­tic­ká cen­t­ra. A vysvět­li, jak všech­no kom­pakt­ně fun­gu­je dohro­ma­dy.

Provede vás jed­not­li­vý­mi ener­ge­tic­ký­mi cen­ty jako jsou koře­ny - základ­ní potře­by, Sacrum - vzta­hy,  Solar Plexux - čis­té ego, srd­ce - lás­ka,  krk - říkat prav­du, tře­tí oko - intu­i­ce, koru­na - Vše bož­ské, kde kaž­dé z cen­ter se zamě­řu­je na jed­nu zásad­ní život­ní oblast.

Všechny ener­ge­tic­ká cen­t­ra podrob­ně roze­be­re v jed­not­li­vých kapi­to­lách a pod­ka­pi­to­lách po všech rovi­nách, jak po fyzic­ké, emoč­ní, duše­ni, ale i duchov­ní. Nabídne k tomu i spous­tu inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů kli­en­tů, nabíd­ne tipy a for­my medi­ta­ce nej­vhod­něj­ší pro dané cen­t­rum.

Pokud se chce­te sku­teč­ně něco dozvě­dět o intu­i­ci, a vést spo­ko­je­ný a plno­hod­not­ný intu­i­tiv­ní život, je tato kni­ha v podo­bě osob­ní­ho rád­ce to pra­vé pro vás. Ostatně Jill Willardová se naro­di­la s uni­kát­ní schop­nos­tí před­ví­dat budouc­nost a vcí­tit se do ostat­ních lidí a je spo­luza­kla­da­tel­kou spo­leč­nos­ti IM Meditation a žije na Manhattan Beach v Kalifornii.

INTUITIVNÍ ŽIVOT

Nalaďte se na svou intu­i­ci a buď­te sami sebou

Autorka: Jill Willardová

Překlad: Romana Hegedüsová

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 270

ISBN 978-80-265-0779-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • Jak přijít ke štěstí11. května 2023 Jak přijít ke štěstí Rádi byste poznali recept na opravdové štěstí? Možná vám k němu dopomůže kniha s příznačným názvem "Jak přijít ke štěstí - použijte kouzlo štěstí ke zlepšení práce, lásky a života od […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Byl jsem číslo 305298. srpna 2021 Byl jsem číslo 30529 Byl jsem číslo 30529 od Felixe Weinberga je knihou popisující skutečné válečné vzpomínky jednoho židovského chlapce pocházejícího z Čech. Felix Weinberg byl uznávaný vědec, který se […] Posted in Recenze knih
  • SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš7. února 2021 SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš Mějte svojí vlastní příšerku! S knihou "Sešívané příšerky" od autorky Julie Mayer si jednu takovou můžete vlastnoručně ušít a udělat radost nejen sobě, ale hlavně těm nejmenším. Ostatně […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Šťastná kniha, cesta ke štěstí29. ledna 2020 Šťastná kniha, cesta ke štěstí Šťastná kniha, jak už samotný název tak trochu napovídá, pojednává o štěstí a o tom, jak být ve svém životě skutečně šťastný. Ale pozor! Nejedná se o žádný, praktický manuál do ruky, podle […] Posted in Recenze knih
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […] Posted in Recenze knih
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […] Posted in Recenze knih
  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,32802 s | počet dotazů: 8178 | paměť: 75406 KB. | 14.06.2024 - 01:27:18