Kritiky.cz > Recenze knih > Kristína Farkašová - Jsem Máma

Kristína Farkašová - Jsem Máma

Jsemmama
Jsemmama
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S „blo­go­vý­mi“ kni­ha­mi se roz­trh­nul v posled­ních měsí­cích pytel. Marie Doležalová, Aňa Geislerová aj. Na Slovensku při­šla s něčím podob­ným hereč­ka Kristína Farkašová a byl to vel­mi dob­rý krok. Kniha Jsem Máma, kte­rá před pár dny vyšla i u nás, je pros­tě skvě­lá.

Příběh, je psán for­mou dení­ku a autor­ka v něm vel­mi vtip­ně popi­su­je své zku­še­nos­ti s rolí mat­ky. Sama je totiž mat­kou dvou hol­či­ček a tak ví, že to roz­hod­ně není leh­ké. A hned v tomhle je kouz­lo kni­hy. Kristína si nehra­je na nej­lep­ší mat­ku roku, je oby­čej­ná, s oby­čej­ný­mi sta­rost­mi a chví­le­mi kdy má chuť se na vše vykaš­lat a žít zase jinak, pro­to­že dvě děti a hlav­ně dvoj­ča­ta nejsou jen o zába­vě. Je skvě­lé, že i v těž­kých chví­lích, kte­ré mateř­ství při­ná­ší bere vět­ši­nu věcí Kristína oprav­du s nad­hle­dem a smys­lem pro humor, pro­to­že přes­ně tohle ženy, kte­ré mají pocit, že jsou na vše sami a už to nezvlá­da­jí potře­bu­jí.

Na našem trhu najde­te spous­tu pří­ru­ček o tom jak být správ­nou mat­kou, jak správ­ně vycho­vá­vat své děti apod. nikdy se, ale žád­ná mat­ka tako­vých postu­pů neří­dí a řídit nebu­de. Ženy potře­bu­jí a chtě­jí pří­běhy ze živo­ta a přes­ně jim je kni­ha Jsem máma urče­ná. Není se pro­to čemu divit, že ve své domo­vi­ně skli­di­la neví­da­ný úspěch a již se při­pra­vu­je dru­hý díl. A já mohu říci, že i přes­to, že jsem muž i já se někdy oprav­du skvě­le bavil. Koupí kni­hy roz­hod­ně chy­bu neu­dě­lá­te, navíc má oprav­du nád­her­né zpra­co­vá­ní s krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré měl na sta­ros­ti otec autor­ky Boris Farkaš.  Zasloužených 100%!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68301 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71833 KB. | 17.07.2024 - 19:30:33