Kritiky.cz > Recenze knih > KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE

KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE

337130162 964922201550618 1142792203650429998 n
337130162 964922201550618 1142792203650429998 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete léči­vou sílu kvě­to­vých esen­cí? Pak není co řešit a je nut­né si do domá­cí kni­hov­nič­ky poří­dit kni­hu, a tak i tro­chu prů­vod­ce „KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE“ od autor­ky Lindy Perry, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Dobrovský s.r.o.

Tato kni­ha je jed­no­du­chým a sro­zu­mi­tel­ným prů­vod­cem do svě­ta léči­vé vůně kvě­tů a jejich esen­cí tak, že to zvlád­ne i napros­tý začá­teč­ník. Třešničkou na dor­tu je for­mát kni­hy, kte­rý je tak ako­rát do ruky nebo do kapsy.

A na co všech­no se může­te těšit? Kromě jed­no­du­chých zákla­dů do svě­ta von­ných esen­cí kvě­tů se zde dozví­te i spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se nejen toho, jak vybrat správ­nou esen­ci, jak správ­ně inter­pre­to­vat vib­rač­ní otisk rost­lin­ky, ale navíc bude­te mít mož­nost nahléd­nout do slov­níč­ku s více jak 100 jed­not­li­vých esen­cí a jejich samot­né­ho pou­ži­tí.

Autorka rov­něž neo­po­mně­la do kni­hy při­lo­žit pří­pad­né stu­die a milý pří­běh o tom, jak esen­ce doká­ží pomá­hat.

Prostřednictvím toho­to prů­vod­ce si uvě­do­mí­te, že esen­ce lze vyu­žít i jako jem­né a prak­tic­ké nástro­je pro uzdra­vo­vá­ní a jako pro­stře­dek k dosa­že­ní poci­tu jak těles­né, tak i dušev­ní poho­dy.

„Každá rost­li­na má svo­ji život­ní sílu, kte­rá rezo­nu­je s naší vlast­ní vib­rač­ní ener­gií. Tato kni­ha vás bude pro­vá­zet na vaši ces­tě při hle­dá­ní správ­né esen­ce, kte­rou může­te pou­žít pro kon­krét­ní potí­že, od úzkos­ti a níz­ké­ho sebe­vě­do­mí až po pocit pře­tí­že­ní v prá­ci či vzta­zích...“

Kniha je moc hez­ky a pře­hled­ně zpra­co­vá­na a veš­ke­ré návo­dy a pod­ně­ty jsou sro­zu­mi­tel­né i pro abso­lut­ní lai­ky. Pokud bude­te číst pozor­ně, dozví­te se, jak si vyro­bit vlast­ní esen­ci pro svou duši a tělo. 

KVĚTOVÉ ESENCE. SNADNO A RYCHLE

Napsala: Linda Perry

Jediná kni­ha, kte­rou kdy bude­te potře­bo­vat

Překlad: Petra Šach-Kyselová

Vydal: Dobrovský s.r.o.

2018

Počet stran: 140

ISBN: 978-80-7390-795-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56576 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72134 KB. | 22.04.2024 - 09:32:22