Kritiky.cz > Recenze knih > Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty

Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty

Slovicka
Slovicka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte pro­blém se zapa­ma­to­vá­ním slo­ví­ček? Nebaví vás učit se slo­víč­ka z učeb­nic a pří­ru­ček? Máte spí­še vizu­ál­ní paměť? Mohla by vám pomo­ci kníž­ka Německá slo­víč­ka v obráz­cích. 3 000 slov, výslov­nost, pří­kla­do­vé věty. Svým kapes­ním roz­mě­rem se vejde do kuf­ru na dovo­le­nou i do kabel­ky či bato­hu – učit se může­te tře­ba při ces­tě do prá­ce.

Brožovaná pub­li­ka­ce sází na uče­ní zábav­nou for­mou. „Chcete se učit zábav­nou for­mou a nešpr­tat se nazpa­měť? Pak je pro vás tato kni­ha přes­ně to pra­vé. Tato zce­la nově kon­ci­po­va­ná slov­ní záso­ba garan­tu­je zábav­né a sou­čas­ně úspěš­né uče­ní. Funguje to násle­dov­ně: spo­je­ní snad­no zapa­ma­to­va­tel­ných obráz­ků se slo­vem a jeho pou­ži­tí v pří­kla­do­vé větě umož­ňu­je dob­ré ulo­že­ní slo­ví­ček do pamě­ti. A ješ­tě lépe to fun­gu­je, pokud se spo­je­ní pří­kla­do­vé věty s obráz­kem může­me zasmát. Vtipná nebo iro­nic­ká sou­vis­lost mezi slo­vem, obráz­kem a pří­kla­do­vou větou umož­ňu­je dob­ré zapa­ma­to­vá­ní a na kon­ci zjis­tí­te, že jste se nejen dob­ře poba­vi­li, ale také hod­ně nau­či­li,“ píše se v úvo­du kni­hy pod vtip­ným obráz­kem malé­ho klu­ka, zíra­jí­cí­ho na obří ham­bur­ger.

Systém kni­hy je dob­ře vymyš­le­ný. Slovní záso­ba je roz­čle­ně­na do pěti vel­kých oblas­tí živo­ta a vybrá­na s ohle­dem na čet­nost, aktu­ál­nost a uži­teč­nost. Slova spo­lu vždy tema­tic­ky sou­vi­sí, což uče­ní ješ­tě více usnad­ňu­je. Slovní záso­bu dopl­ňu­jí roz­ši­řu­jí­cí sezna­my slov. U kaž­dé­ho slo­va je uve­den slov­ní druh, výslov­nost s fone­tic­kým pře­pi­sem a čes­ký pře­klad. Různé slov­ní dru­hy jsou barev­ně odli­še­ny (napří­klad pod­stat­ná jmé­na mod­ře, slo­ve­sa čer­ve­ně, frá­ze čer­ně). Tipy na barev­ných líst­cích, jako by při­pnu­tých na strán­ce, infor­mu­jí o pou­ži­tí a roz­li­šo­vá­ní snad­no zamě­ni­tel­ných slov nebo o dal­ších jazy­ko­vých zvlášt­nos­tech, napří­klad v oblas­ti slo­vo­tvor­by. Zadní strán­ky kni­hy jsou věno­va­né rejstří­ku, jak němec­ké­mu, tak čes­ké­mu, kte­rý obsa­hu­je všech­na slo­va v kni­ze řaze­ná abe­ced­ně, což pod­stat­ně usnad­ní pří­pad­né hle­dá­ní.

Knížka vyni­ká pěk­ný­mi barev­ný­mi foto­gra­fie­mi, z nichž vět­ši­na sku­teč­ně nepo­strá­dá vtip, nad­hled a iro­nii. Doporučuji tuto meto­du uče­ní vyzkou­šet. Já si napří­klad nemoh­la zapa­ma­to­vat slo­vo die Macht – moc. Nyní, co jsem ho při­řa­di­la k jed­né z postav z Hvězdných válek to není pro­blém. Problém není dokon­ce ani věta: „Auch ohne sein Lichtschwer übt er gros­se Macht aus – tedy I bez svě­tel­né­ho meče má vel­kou moc.


 • Německá slo­víč­ka v obráz­cích. 3 000 slov, výslov­nost, pří­kla­do­vé věty
 • Autor: Arndt Knieper, Martin Waller
 • Překlad: Jana Bílková
 • Vydalo: Grada Publishing a.s.
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: 304
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz se sle­vou za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • #DP97: Daredevil Vol. 1: Know Fear16. září 2020 #DP97: Daredevil Vol. 1: Know Fear  Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Chip ZdarskyKresba: Marco ChecchettoDaredevil od Chipa Zdarskyho je jedna z nejoblíbenějších řad, která u Marvelu aktuálně vychází v rámci […] Posted in Recenze komiksů
 • Pustina 5. díl.21. listopadu 2016 Pustina 5. díl. Přečtěte si, co nás čeká v 5. dílu Pustiny na HBO - 27.11.2016. Karel se u výslechu snaží přesvědčit policii, že s Míšiným zmizením nemá nic společného. Je zoufalý z toho, že mu nikdo […] Posted in Spoilery
 • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
 • Paranormal Activity (2007)30. září 2017 Paranormal Activity (2007) Další z řady „rádoby pecek“ které si získaly neuvěřitelný počet příznivců a já prostě nikdy nepochopím PROČ… Mladý pár Micah a Katie si užívají spokojený […] Posted in Horory
 • Jágr, legenda21. listopadu 2021 Jágr, legenda Každá známá a uznávaná osobnost si zaslouží, aby sloužila nejen jako vzor pro budoucí generace, ale často i jako inspirace pro umělecká díla. Jaromír Jágr se takovou legendou stal již za […] Posted in Recenze knih
 • Kingukongu tai Gojira (1962)28. srpna 2012 Kingukongu tai Gojira (1962) Souboj dvou gigantických monster, jenž ve své době pobláznily celý svět. Americká ponorka narazí do podivně světélkující kry a nevědomky tak uvolní z ledového zajetí Gojiru, která zde […] Posted in Horory
 • Jde nám o to, vybírat filmy s výrazným autorským rukopisem, říká o výběru filmů umělecký ředitel Karel Och.23. června 2016 Jde nám o to, vybírat filmy s výrazným autorským rukopisem, říká o výběru filmů umělecký ředitel Karel Och. Karel Och je umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu, který letos nabídne 200 filmů téměř z celého světa. Vedle osobností českého filmu se ho letos zúčastní například scénárista […] Posted in Rozhovory
 • Marokánky13. srpna 2013 Marokánky Hromada oříšků a sušeného ovoce spojená pouze banánem. Na kurzu mi to nevěřili, ale opravdu to drží a nic se po upečení nerozpadne. Nejlepší marokánky s domácí čokoládovou polevou - […] Posted in Domácí rady
 • Doctor Strange in the Multiverse of Madness15. prosince 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness Do světa internetu se už šíří první trailer na druhého Doctor Strange. Ukázka je oficiálně pouze na konci filmu Spider-Man: Bez domova. Podívejte se na 13 obrázků z tohoto […] Posted in Trailery
 • Epic Games Store do příštího čtvrtka, 15. 10., rozdává...9. října 2020 Epic Games Store do příštího čtvrtka, 15. 10., rozdává... Epic Games Store do příštího čtvrtka, 15. 10., rozdává taktickou akci Rising Storm 2: Vietnam od Tripwire Interactive a netradiční dobrodružství Abzû od Giant Squid Posted in Krátké herní aktuality

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58705 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71645 KB. | 14.07.2024 - 18:33:50