Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nevědomí (2013) - 80%

Nevědomí (2013) - 80%

OblivionCruise
OblivionCruise
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdá se, že se v mém oblí­be­ném žán­ru vědec­ké fan­tas­ti­ky začí­ná blýs­kat na lep­ší časy. V nej­bliž­ší době nás čeká hned něko­lik zají­ma­vých fil­mů a již prv­ní z nich „Nevědomí“ („Oblivion“) mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pil.

Nepotřebuji žád­ný spe­ci­ál­ní důvod, abych šel do kina na sci-fi, pro­to­že mě ten­to žánr vždyc­ky bavil. Nicméně musím při­znat, že Tom Cruise v hlav­ní roli může být tako­vým důvo­dem pro spous­tu divá­ků a pře­de­vším diva­ček. V mém pří­pa­dě zača­la bli­kat varov­ná kon­t­rol­ka, jeli­kož jeho posled­ní film „Jack Reacher“ vzbu­dil mír­né roz­pa­ky a nazna­čil, že by měl stár­nou­cí lamač dív­čích srd­cí začít někte­ré typy rolí odmí­tat.

Oblivion1.jpg

„Nevědomí“ je ovšem zce­la jiný šálek kávy. Tom Cruise před­vá­dí solid­ní herec­kou „one man show“, ve sty­lu, jaký zná­me z fil­mů „Válka svě­tů“ nebo „Minority report“ a ani na chví­li nene­chá divá­ka na pochy­bách, že je doko­na­lý pro­fe­si­o­nál, kte­rý ke kaž­dé roli při­stu­pu­je s maxi­mál­ním nasa­ze­ním.

Ačkoliv lze fil­mu vyčíst něko­lik drob­ných logic­kých i fak­tic­kých lap­su­sů, nic zásad­ní­ho ve fil­mu neskří­pe a přes mno­ho zají­ma­vých dějo­vých zvra­tů si zacho­vá­vá čitel­nou linii, na kte­rou se vel­mi pří­jem­ně dívá. Režisér Joseph Kosinski na sebe upo­zor­nil již fil­mem „Tron: Legacy“, kdy vzkří­sil z mrtvých legen­dár­ní cyber­pun­ko­vý film „Tron“ způ­so­bem, kte­rý byl při­ja­tel­ný a sou­do­bý. Jeho vize budouc­nos­ti je i ten­to­krát tak vizu­ál­ně při­taž­li­vá, že i kdy­by se ve fil­mu nic nedě­lo, a spíš opak je prav­dou, dalo by se mu to odpus­tit. Možná pro­to, že měl kame­ru ve fil­mu na sta­ros­ti Claudio Miranda, kte­rý se význam­ně pode­psal i pod vizu­ál­ně bez­chyb­ný „Pí a jeho život“.

Oblivion2.jpg

Hudební dopro­vod za vizu­á­lem nijak nepo­kul­há­vá a při­po­mí­ná pře­vrat­ný soun­d­track k fil­mu „Sunshine“, kte­rý evo­ku­je i podob­ný závěr fil­mu. Divil bych se, kdy­bychom už o chláp­ko­vi s pseu­do­ny­mem M.8.3. nikdy nesly­še­li, pro­to­že vytvo­řil zatím jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších soun­d­trac­ků toho­to roku.

Všichni her­ci ve ved­lej­ších rolích, jeli­kož o té hlav­ní zde nemů­že být pochyb, zvlá­da­jí své par­ty bez zavá­há­ní. Ačkoliv hlav­ní žen­ská herec­ká hvězda fil­mu Olga Kurylenko (Julia) je zná­má svým „sní­že­ným pra­hem styd­li­vos­ti“, ve fil­mu se neob­je­ví v žád­né samo­ú­čel­né, chou­los­ti­vé scé­ně a roz­hod­ně neslou­ží ději pou­ze jako deko­ra­ce k potě­še muž­ské­ho oka.

Oblivion3.jpg

Morgan Freeman po vel­mi dlou­hé době nedě­lá pou­ze krát­ko­do­bou šta­fáž a je uhran­či­vě pře­svěd­či­vým vůd­cem odbo­je. Partnerka Toma Cruise (mecha­nik čís­lo 49 Jack) Andrea Riseborough (Victoria) je nebes­ky éte­ric­ká a jejich spo­leč­ná bazé­no­vá scé­na má všech­ny atri­bu­ty pro to, aby se nesma­za­tel­ně zapsa­la do his­to­rie fil­mu.

„Nevědomí“ k doko­na­los­ti schá­zí jen málo. Především neo­plý­vá původ­ní­mi nápa­dy. Jakkoliv svět budouc­nos­ti divá­ka upou­tá, vyu­ží­vá léta­jí­cí dro­ny ve sty­lu „Hvězdných válek“, bojo­vé scé­ny a pro­pri­e­ty jako v posled­ním „Terminátorovi“ a finál­ní scé­nu, jak vystři­že­nou ze „Dne nezá­vis­los­ti“.  Zatímco jsem u řady fil­mů hoře­ko­val nad 3D for­má­tem, tomu­to fil­mu by výraz­ně pro­spěl. A nako­nec i přes Cruisovu pro­fe­si­o­na­li­tu a for­mu se nemo­hu zba­vit dojmu, že s jiným, mla­dým a ne tolik okou­ka­ným her­cem, by mohl film dosáh­nout kul­tov­ní­ho roz­mě­ru, zatím­co tak­to je to „jen dal­ší skvě­lý film s Tomem Cruisem v hlav­ní roli“.

Mám rád, když film baví a uná­ší nás od kaž­do­den­ních povin­nos­tí do ima­gi­nár­ní­ho svě­ta snů, fan­ta­zie nebo budouc­nos­ti. Filmu „Nevědomí“ se to nad oče­ká­vá­ní dob­ře poved­lo.


Podívejte se na hodnocení Nevědomí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Zajímavosti3. dubna 2020 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka - Zajímavosti Maďarský animovaný seriál o kultovní rodince Smolíkových měl premiéru v roce 1973. Seriál má celkem 13 dílů. Seriál volně navazuje na Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství […] Posted in Zajímavosti
  • RECENZE – VRAŽDA NA HŘIŠTI30. listopadu 2022 RECENZE – VRAŽDA NA HŘIŠTI Autorka: Catherine ShepherdPřeklad: Rudolf ŘežábekNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 304Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-271-3644-5Anotace:U skluzavky na […] Posted in Recenze knih
  • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […] Posted in Speciály
  • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […] Posted in Recenze knih
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […] Posted in Filmové recenze
  • Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je...15. září 2020 Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je... Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je nejrychleji prodávaným dílem série. Hra jedenáct dní od svého uvedení prodala už milion kopií. Posted in Krátké herní aktuality
  • Rite, The (2011)3. května 2014 Rite, The (2011) Hledal cestu k Bohu, místo toho si ho našel Ďábel. Mladý student Michael se rozhodne navštěvovat kněžské semináře, protože v jeho rodině platí pravidlo: „Buď se […] Posted in Horory
  • Meky – Recenze – 50%16. července 2020 Meky – Recenze – 50% Film Meky vznikl tak, že režisér Štěpán Šafránek hledal vhodný soundtrack pro svůj dokumentární snímek z roku 2018 King Skate a objevil přitom písničky Miroslava „Mekyho“ Žbirky, […] Posted in Filmové recenze
  • Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí?23. května 2011 Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí? Mnoho pacientů, kteří později šli k lékaři, si dříve byli jisti, že tento problém na ně nebude mít vliv. Má se za to, že impotence postihuje pouze alkoholiky, kuřáky, workoholiky, seniory […] Posted in Domácí rady
  • Jack Frost (1997)1. ledna 2013 Jack Frost (1997) Tahle to dopadá, když se nebezpečný vrah promění v pěkně nasraného sněhuláka, toužícího po pomstě. Dlouho dobu byla policie bezradná a nebezpečný zabiják Jack Frost v […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54549 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72255 KB. | 18.05.2024 - 18:44:29