Kritiky.cz > Speciály > Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA

Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA

More
More
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Se svý­mi sko­ro 190 cen­ti­me­t­ry je Robert Maillet těž­ko k pře­hléd­nu­tí. Urostlý herec hra­je v PERCYM JACKSONOVI: MOŘI NESTVŮR dvě role, ale pub­li­kum neu­vi­dí jeho tvář ani v pří­pa­dě legen­dár­ní­ho Kyklopa Polyféma, ani jako Lukova oblud­né­ho kum­pá­na Laistrygoniana.

Alec Gillis, fil­mo­vý mas­kér, vytvo­řil (spo­leč­ně s Tomem Woodruffem, Jr.) vzhled Polyféma a Orákula. Co se týká Orákula, říká Gillis „cílem bylo, aby vypa­da­lo jako sou­část své­ho pro­stře­dí. Chtěli jsme, aby vypa­da­lo sku­teč­ně, a to bylo jed­ním z důvo­dů, proč jsme se roz­hod­li jej vytvo­řit ani­ma­t­ro­nic­ky. Další posta­vy byly ztvár­ně­ny namas­ko­va­ný­mi her­ci, Orákulu jsme ale chtě­li dát odliš­ný vzhled, čás­teč­ně i pro­to, že má prázd­né oční důl­ky a vypa­dá jako kost­ra, což se nedá dob­ře udě­lat s lid­mi. To nás ved­lo k tomu, že jsme vytvo­ři­li ani­ma­t­ro­nic­kou lout­ku.”

Loutku Orákula obslu­ho­va­li čty­ři lidé – dva pomo­cí dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní, kte­ré umož­ňo­va­lo rádi­o­vě kon­t­ro­lo­vat jeho mimi­ku a dva pří­mo za pou­ži­tí pro­váz­ků (např. jako kla­sic­ká lout­ka) nebo kabe­lů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16553 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72205 KB. | 25.04.2024 - 09:20:44