Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly

Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly

Pirati01
Pirati01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Já osob­ně pirát­ské a námoř­ní fil­my vše­o­bec­ně moc rád nemám. Ale na ten­to sní­mek jsem se těšil a dou­fal jsem, že nebu­du zkla­mán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl.

Celý pří­běh se točí kolem mla­dé­ho a tak tro­chu ztřeš­tě­né­ho pirá­ta Jacka Sparrowa (Johnny Depp), svůd­né a krás­né Elizabeth (Keira Knightly), odváž­né­ho kovář­ské­ho učně Willa Turnera (Orlando Bloom) a v nepo­sled­ní řadě i pirát­ské­ho kapi­tá­na Barbossy (Geoffrey Rush), pod jehož vele­ním se nachá­zí loď Černá per­la.

Jack Sparrow je mla­dý pirát, kte­rý má spí­še víc štěs­tí než rozu­mu. Jednoho dne se mu poda­ří zachrá­nit ze spá­rů smr­ti guver­né­ro­vu dce­ru Elizabeth, ale i přes svůj ušlech­ti­lý čin je vsa­zen do věze­ní a má být popra­ven. Město je však náh­le pře­pa­de­no posád­kou pirát­ské lodi Černá per­la, pod vede­ním kapi­tá­na Barbossy, jehož posád­ka, jakož­to i jeho loď a on sám, jsou pro­kle­ti věč­nou klet­bou, pro­to­že ulou­pi­li a roz­pro­da­li poklad sta­rých Inků. Teď jsou odsou­ze­ni k neko­neč­né­mu puto­vá­ní po moři a za měsíč­ní­ho svi­tu se z nich stá­va­jí děsi­vé pří­zra­ky nemrtvých. Jediná nadě­je na pro­lo­me­ní klet­by, je dát poklad zno­vu dohro­ma­dy tak, jak byl ulou­pen a zasvě­cen krví toho, kdož vlast­ní posled­ní kus. A tím posled­ním je prá­vě Elizabeth, kte­rou Barbossa une­se, aby mohl doko­nat, co zapo­ča­to bylo.
Když se o tom dozví kovář­ský učeň Will Turner, kte­rý Elizabeth taj­ně milu­je, roz­hod­ne se ji zachrá­nit. Jediným člo­vě­kem, kte­rý ale ví, kde Černá per­la plu­je, je prá­vě smo­lař Jack Sparrow. Will mu nabíd­ne svo­bo­du za to, když mu pomů­že Elizabeth zachrá­nit. Jack sou­hla­sí a spo­leč­ně s Willem ulou­pí loď a vydá­va­jí se na záchran­nou misi, na kte­ré ješ­tě sta­čí při­b­rat i novou Jackovu posád­ku.

Tak to by bylo struč­ně k ději, na zby­tek se podí­vej­te sami. Co se týče kva­li­ty toho­to fil­mu, nijak zvlášť jsem z něj nad­še­ný roz­hod­ně nebyl! Už pře­dem jsem do toho vstu­po­val s fak­tem, že tyhle fil­my nepat­ří k mým oblí­be­ným a pod­le toho to také dopadlo. Ale na dru­hou stra­nu, Pirátům z Karibiku nechy­bí dob­rá akce, vtip­né a vese­lé scé­ny, kva­lit­ní her­ci, per­fekt­ně pro­maka­né pro­stře­dí s tema­tic­kou hud­bou na poza­dí a ani dech berou­cí počí­ta­čo­vé efek­ty. Celkově mě ten­to film ale moc neza­u­jal a řadím jej mezi prů­měr­ně ohod­no­ce­né kous­ky. Komu ale ten­to žánr není cizí, urči­tě se na něj podí­vej­te! Bude to stát za to.

Hodnocení toho­to fil­mu: 3/5


Photo © 2003 WALT DISNEY Pictures


Podívejte se na hodnocení Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64662 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72649 KB. | 21.02.2024 - 05:12:14