Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pulp Fiction-Historky z podsvětí

Pulp Fiction-Historky z podsvětí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film, kte­rý pro­sla­vil Quentina Tarantina.1.Pulp Fiction je dru­hý režij­ní a scé­náris­tic­ký počin Quentina Tarantina

2.Podíl Rogera Avaryho (Zabít Zoe) na tom­to fil­mu je minimální.Má záslu­hu jen na začát­ku povíd­ky Zlaté hodinky.Q.T. by se bez něj s grá­cií obešel-jeho původ­ní scé­nář měl přes 500 stran!!!!!

3.Když si Q.T. a Avary pře­bí­ra­li Oscara za naj­lep­ší scé­nář Q.T. pro­hlá­sil: „Díky.Byl to pro mě hroz­ně div­nej rok.Tím jsem si jist.Hmmm.Myslím, že tohle je asi jedi­ná cena, kte­rou tu dnes dostanu.Takže mož­ná bych prá­vě tady a prá­vě teď měl říct spous­tu věcí.Dostat je ze sebe ven.Udělat si dobrou rekla­mu a napa­ro­vat se celou noc.Ale já nic neřek­nu.“

Následovala řeč Rogera Avaryho: „Chtěl bych podě­ko­vat  mé dra­hé ženě Gretchen, kte­rou milu­ji víc než coko­liv na světe…a teď se musím jít oprav­du vymo­čit, tak­že mě omluv­te.“

4.Q.T. začal psát scé­nář k Pulp Fiction v Holandsku, kam odjel se 900 000 dolla­ry „v kapse“.Ze začát­ku jen cho­dil do kina a do videopujčovny.Nechal si napo­sí­lat tuny paper­bac­ků a hle­dal inspiraci.Pak začal psát a scé­nář měl ve výsled­ku 500 stran, Q.T. je musel na nalé­há­ní pro­du­cen­tů zkrátit.Nakonec zůstal scé­nář o veli­kos­ti cca. 120 stran

5.Producenti chtě­li někte­ré scé­ny nechat odstranit-jednalo se pře­de­vším o tu, ve kte­ré si Vincent (John Travolta) píchá injek­ci s hero­i­nem a scé­nu, ve kte­ré Vincent omy­lem ustře­lí hla­vu jejich pomoc­ní­ko­vi.

6.Pulp Fiction doko­na­le vzkří­si­la kari­é­ru Johnu Travoltovi, kte­ré­mu v té době hro­zi­lo „tež­ké béč­ka­ře­ní“ a ani mož­ná to NE!!!

7.Q.T. doká­zal do fil­mu sehnat ty nej­lep­ší lidi-například Bruce Willis (Buch) si ve smlou­vě kla­dl mini­mál­ní finanč­ní náro­ky.

8.Bruce Willis fil­mu kla­dl tako­vou důvě­ru, že si ho nechal pro­mít­nout až na ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ře v Cannes v květ­nu 1994.

9.Velmi zná­má je teo­rie o obsa­hu kufříku.Však ji znáte-v kufří­ke je duše Marselluse Wallace, v kufří­ku je ato­mo­vá bom­ba, v kufří­ku jsou diamanty.Pravda je tako­vá, že kufřík je „MacGuffin“ a sám Samuel L. Jackson (Jules) k tomu řekl: „Já se do toho kuf­ru podí­val a ve vnitř bylo pár bate­rií a žárovek.To je celý.“

10.Vingh Rhames má v roli M.Wallace na krku náplast.Z toho si někdo vyvo­dil, že mu tím mís­tem ďábel vzal duši.Jenže Rhames měl při natá­če­ní na krku bolák a ten vypa­dal vel­mi ošklivě-Q.T. ho chtěl jen nějak zamas­ko­vat.

Více na Kritiky.cz
Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 04 ...
Husiti Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit...
Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty Kondiční trénink pro bojové sporty je dle mého názoru další úspěšnou knihou v sérii knih...
Michel Bussi: Maminka neříká pravdu Koho by nezaujalo vyprávění tříletého chlapce, který tvrdí, že jeho rodiče nejsou jeho sku...
Quantum Break Hru Quantum Break již několikrát Microsoft propagoval jako úžasně zpracovanou hru, opak je vš...

11.Roli Bruce Willise měl původ­ně hrát Matt Dillon, za Samuela L. Jacksona tu měl být Laurence Fishburn z Rychlopalby a Michael Madsen měl původ­ně hrát roli Johna Travolty.

12.Ve fil­mu měl hrát i Steve Buscemi z Farga a Gaunerů.Jenže prá­vě natá­čel a tak musel s poli­to­vá­ním svou roli odložit.Ve fil­mu si ale zahrál malou rolič­ku číš­ní­ka Buddy Hollyho, kte­rý ve fil­mu obslu­hu­je Umu Thrumanovou a Johna Travoltu.

13.Q.T. si z Cannes odve­zl Zlatou Palmu za PF.

14.V Americe PF vydě­la­li přes 100 mili­o­nů dolla­rů a po celém svě­te přes 200 mili­o­nů dolla­rů.

15.PF měli 7 nomi­na­cí na Oscara (nako­nec zís­kal jen jed­no­ho) a 6 nomi­na­cí na Zlatý Glóbus (taky jen jeden).Obě ceny za scé­nář.

16.PF stá­lo jen 8 mili­o­nů dolla­rů.

17.John Travolta zahy­ne na zácho­dě „mezi dveřmi“:Zastřelí ho tam Bruce Willis.Ostatně Travolta na zácho­dě pobyl v PF třikrát.1-Mia se pře­dáv­ku­je hero­i­nem 2-Butch zastře­lí Vince na zácho­dě a 3-Pumpkin a Honey Bunny pře­pad­nou kavár­nu.

18.Na PF spo­lu­pra­co­val s něko­li­ka her­ci z Gaunerů- Tim Roth, Harvey Keitel, Steve Buscemi nebo Rich Turner.

19.Pulp Fiction je inspi­ro­ván těmi­to fil­my: Psycho, Taxikář, Hluboký spá­nek, Poslední skaut, Brutální Nikita, Jeho dív­ka pátek, Vysvobození atd.

20.Na strán­ce www.imdb.com je PF na 19 mís­tě mezi 250 nej­lep­ší­mi filmy.Před ním je na 18 mís­tě i Psycho kte­rým se PF inspi­ro­val ve scé­ně, kdy Butch zasta­ví na pře­cho­du a přes něj pře­chá­zí Marsellus Wallace, kte­ré­ho nedáv­no pod­ra­zil.

21.V časo­pi­se Cinema dostal PF hod­no­ce­ní jen 80% a přes­to byl téměř o sedm let poz­dě­ji v čís­le 12/2000 ozna­čen, za jeden z jejich nej­mi­lej­ších fil­mů…

22.Quentinovi se nej­ví­ce vyda­ři­li ty čás­ti fil­mu, kte­ré se ode­hrá­va­li ve dne.Například já nemá rád prv­ní „povíd­ku“ Žena Marselluse Wallace ale Zlaté hodin­ky a Situace kolem Bonnie se mi vel­mi líbí…a jen tak pro zajímavost-poslední povíd­ka je moje nej­ob­lí­be­něj­ší…

23.V PF Quentin pou­žil hod­ně osob­ních zážit­ků atd.-např. Vincent a Jules jedou po inci­den­tu s „ustře­le­nou hla­vou“ ke kama­rá­do­vi v Toluka Lake-tam QT cho­dil do herec­ké školy.Učil se tam herec­tví u Jamese Besta- James je lec­kdy také Jim-Jimmy-Jimmie-.Julesův pří­tel, za kte­rým jedou se jme­nu­je Jimmie (hra­je ho sám QT).

Více na Kritiky.cz
Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D mů...
Legenda československého krasobruslení Ondrej Nepela ožije ve filmu Nepelu ztvární mladý herec Adam Kubala, jeho trenérku Jana Nagyová ...
Život gangstera v Mafia: Definitive Edition Život gangstera v Mafia: Definitive Edition...
56th Zlin Film Festival Interview - Luca Coker, Frederik Meldal Norgaard - Villads from Valby ...
#2111: DC komiksový komplet 83: Noví bohové, kniha druhá DC komiksový komplet 83: Noví bohové, kniha druhá (New Gods)Vydalo Eaglemoss Collections&nb...

atd.Tohle vlast­ně ani není recen­ze v pra­vém slo­va smys­lu, ale psát něco o fil­mu, kte­rý je zná­měj­ší než Ježíš…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina28. března 2019 Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina V roce 1994 se svět filmových fanoušků nenávratně změnil - po Gauneřích, kteří už cosi dávali tušit, na kina opět zaůtočil "šílený maniak z videopůjčovny" a pohled na to, co nazýváme […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(31. října 2023 Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-( Pokud se dobře pamatuju, film jako takový by měl být "za každých okolností" chápán jako umělecké dílo, byť se může přihodit, že svého konzumenta kolikrát neosloví. V prvé řadě je třeba […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj soused zabiják31. října 2023 Můj soused zabiják Můj soused zabiják je americká kriminální komedie z roku 2000, kterou režíroval Jonathan Lynn a distribuovala společnost Warner Bros. Scénář napsal Mitchell Kapner a v hlavních rolích se […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea17. května 2023 Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea O Expendables se toho namluvilo hodně, takže nemá cenu se moc rozepisovat. Přece jen, pro ty kteří nevědí, jedná se o poctu akčnímu žánru nad kterou drží taktovku Silvester Stallone. Do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41666 s | počet dotazů: 297 | paměť: 70045 KB. | 30.11.2023 - 16:02:57