Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > RECENZE: Detectorists

RECENZE: Detectorists

detectorists 1920
detectorists 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

  Vzpomínáte na jed­no­o­ké­ho pirá­ta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trů­ny (ten, kte­rý se převtě­lo­val do orla)? Tak to je pro­sím Mackenzie Crook, kte­rý nám v pro­za­tím tři­nác­ti epi­zo­dách, nabí­dl jeden z nej­lep­ších feel-good poči­nů posled­ních let. Bohužel ten­to seri­ál v dneš­ní zápla­vě kva­lit­ní tele­viz­ní pro­duk­ce poně­kud zapa­dl, ale minout ho úpl­ně by byla zatra­ce­ná ško­da!

Andy (Mackenzie Crook) a Lance (Toby Jones - Captain America, Princ a pruďas) jsou dva lose­ři, kte­ří toho nema­jí moc na prá­ci, a tak věnu­jí se tak své­mu nej­ob­lí­be­něj­ší­mu koníč­ku - hle­dá­ní kovů. Jak název napo­ví­dá, jsou to detek­to­ris­té (POZOR neplést s detek­to­ry), kte­ří cho­dí po lou­kách, polích a hle­da­jí.. a pro­to­že i ces­ta může být cíl, je prá­vě hle­dá­ní to, co je baví nej­víc. sice dou­fa­jí, že najdou zla­to nebo podob­ný cen­ný poklad, ale po vět­ši­nu času se musí spo­ko­jit s krouž­ky od ple­cho­vek, zát­ky od piv a podob­ný­mi cet­ka­mi. Na dru­hou stra­nu i těmi­to cet­ka­mi se pak můžou před ostat­ní­mi chlu­bit na pra­vi­del­ných schůz­kách DMDC (Danebury Metal Detecting Club).

S hlav­ní­mi hrdi­ny se sezná­mí­me ve chví­li, kdy neza­měst­na­ný a zada­ný Andy dokon­ču­je stu­di­um arche­o­lo­gie a dob­ro­di­nec Lance se prá­vě dost těž­ce vyrov­ná­vá s roz­cho­dem se ženou, kte­rá vyu­ží­va­la jeho dob­ro­ty a dokon­ce v tom dál pokra­ču­je i po jejich roz­cho­du. Těmto dvě­ma do jejich zave­de­ných ste­re­o­ty­pů vstou­pí sym­pa­tic­ká Sofie, do kte­ré se oba zakou­ka­jí a dají se do pohy­bu udá­los­ti, kte­ré všem zamo­ta­jí hla­vu.

Ano, je to tak trh­lé a v zákla­du jed­no­du­ché, jak se Vám zdá, ale roz­hod­ně by byla chy­ba nechat se tou­to základ­ní pre­mi­sou celé­ho seri­á­lu odra­dit. Přišli bys­te totiž o výbor­né posta­vič­ky ang­lic­ké­ho ven­ko­va, kte­ré jsou všech­ny do jed­né bez­chyb­ně zahra­né, a co je snad ješ­tě důle­ži­těj­ší - všech­ny Vás budou zají­mat a hlav­ně bavit. Detectorists je seri­ál prá­vě o těch­to posta­vách a je tro­chu ško­da, že více pro­sto­ru dosta­nou ved­lej­ší cha­rak­te­ry až ve dru­hé řadě (hlav­ně dvoj­ka Russel a Hugh, kte­ří by snad utáh­li i vlast­ní seri­ál). Všechno je navíc nato­če­no veli­ce líbi­vou for­mou, kdy se Vám za všech (pro­za­tím) 13 epi­zod nepře­jí jedi­ný detail­ní záběr na jaké­ho­ko­li hmy­zá­ka, pole, rost­li­nu, sle­do­vá­ní hrdi­nů při dete­ko­vá­ní za výcho­du nebo zápa­du slun­ce a pokud nepo­čí­tá­me Lancův pokus při hudeb­ní sou­tě­ži, tak si celý seri­ál vysta­čí s jedi­nou pís­ní a jed­ním ústřed­ním moti­vem, a to je v tomhle pří­pa­dě také napros­to v pořád­ku.

Zcela záměr­ně jsem Vám načr­tl pou­ze hlav­ní posta­vy - nechci Vás ochu­dit vůbec o nic z toho­to málem zapad­lé­ho kle­no­tu sou­čas­né tele­viz­ní tvor­by. Pokud Vás baví absurd­ní brit­ský humor a ven­kov­ské pro­stře­dí, kte­ré má co nabíd­nout ohled­ně roz­ma­ni­tos­ti cha­rak­te­rů, nevá­hej­te a do Detektoristů se pusť­te hned teď. Není to jeden z těch seri­á­lů, na kte­ré musí­te kou­kat vku­se (navíc se skrov­ným počtem epi­zod by byla ško­da si je vyplá­cat na jed­no odpo­led­ne). Rozhodně ale sto­jí za to, mít je v pořa­dí, a když nebu­de­te vědět na co se zrov­na podí­vat.

   Jednooký pirát a dok­tor Zola totiž pře­sta­li být jed­no­o­kým pirá­tem a dok­to­rem Zolou. Stali se pro mě Andym a Lancem.

9/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Recenze: Taboo3. srpna 2017 Recenze: Taboo  Tom Hardy spojil síly s tvůrcem úspěšného (a kvalitního) seriálu Peaky Blinders a jako spoluscénárista nám servíruje depresivní podívanou z Londýna 19. století.    Taboo […] Posted in TV Recenze
  • Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo31. července 2023 Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo Nad průměrností a hloupostí většiny MCU seriálů skřípu zuby. Naplno mě bavily vlastně jen WandaVision a Loki. A teď Tajná invaze. Tenhle velký seriálový event se vcelku povedl. Jistě, o […] Posted in TV Recenze
  • The Circle – reality show made by Netflix3. prosince 2020 The Circle – reality show made by Netflix Máte rádi sociální sítě? Cítíte se v nich jako ryba ve vodě? Nebo vám naopak Instagram, Facebook a další, nic neříká? Ať už jste z jednoho, nebo druhého tábora, v reality show The Circle […] Posted in Reality show
  • Hodný holky (Good Girls) - Netflixovka ne(jenom) pro holky1. prosince 2020 Hodný holky (Good Girls) - Netflixovka ne(jenom) pro holky Hodný holky (Good Girls) je americký seriál o třech kamarádkách, které už mají dost toho, že mají nedostatek peněz a spoustu dluhů. Vše začne zcela nevinně: loupeží v místním obchodě. […] Posted in TV Recenze
  • Láska je slepá - reality show z dílny Netflix8. listopadu 2020 Láska je slepá - reality show z dílny Netflix Znáte rčení o tom, že láska je slepá? Tvůrci reality show Láska je slepá (Love is blind) se rozhodli toto rčení ověřit v praxi. Pomocí sociálního experimentu chtěli zjistit, zda je opravdu […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou12. dubna 2019 Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou    Není čas ztrácet čas. Alespoň tak se to na začátku dílu zdá a my pokračujeme přesně tam, kde předchozí díl skončil - na spáleništi po bitvě Dothraků s Lannistery a cliffhanger z […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark11. dubna 2019 Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark    V epizodě The Spoils of War pokračujeme tam, kde jsme v předchozí skočili. Jaime, Bronn a Tarlyové  jsou na cestě z Vysoké zahrady spolu s kořistí, kterou tam získali. Pro Cersei v […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE: Bodyguard1. února 2019 RECENZE: Bodyguard  BBC nám minulý rok naservírovala jeden nenápadný hit. Minisérie Bodyguard, ve které se v hlavní roli objevil Richard Madden, kterého většina z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trůny. Já […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE: A Series Of Unfortunate Events11. srpna 2017 RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carrym. Letos přišel se svou seriálovou verzí Netflix a titulní role hraběte Olafa se namísto Carryho […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE: GoT Queen's Justice1. srpna 2017 RECENZE: GoT Queen's Justice    Příští týden nás čeká předěl řady a i když jsme se dnes dočkali především "upovídané" epizody Spravedlnost pro královnu, tak je samozřejmě stále na co se dívat, a to nejen díky […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04353 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71758 KB. | 29.02.2024 - 16:59:44