Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Režisér Terry Giliam osobně představí na karlovarském festivalu svůj nový film Muž, který zabil Dona Quijota, který měl premiéru na letošním MFF v Cannes

Režisér Terry Giliam osobně představí na karlovarském festivalu svůj nový film Muž, který zabil Dona Quijota, který měl premiéru na letošním MFF v Cannes

Gillam
Gillam
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek Muž, kte­rý zabil Dona Quijota (The Man Who Killed Don Quixote), vzni­kal řadu let a pro­vá­ze­la ho řada peri­pe­tií. Původní natá­če­ní fil­mu, v němž měli hlav­ní role vytvo­řit Johnny Depp a Jean Rochefort, bylo před osm­nác­ti lety pře­ru­še­no po šes­ti dnech.

Sérii kata­strof, kte­ré zasta­vi­ly pro­jekt, do nějž Terry Gilliam inves­to­val 10 let pří­prav, násled­ně zma­po­val doku­ment Keitha Fultona a Louise Pepeho Ztracen v La Mancha (Lost in La Mancha, 2002), kte­rý byl uve­den na 37. roč­ní­ku MFF Karlovy Vary.  Legendární reži­sér se však své­ho snu nevzdal a po osm­nác­ti letech film před­sta­vu­je pub­li­ku.

Cynický reklam­ní reži­sér Toby, nara­zí na téměř zapo­me­nu­tou kopii své­ho stu­dent­ské­ho fil­mu a vydá­vá se na mís­to, kde adap­ta­ci slav­né­ho Cervantesova romá­nu nato­čil. Zjišťuje, že jeho teh­dej­ší počin navždy změ­nil nadě­je a sny malé ves­nič­ky. Potkává poma­te­né­ho výrob­ce obu­vi, kte­rý se domní­vá, že je Don Quijote a Toby jeho Sancho Panza. Toby se oci­tá uvěz­ně­ný v bizar­ních fan­ta­zi­ích staré­ho pána. Rozlišit rea­li­tu od fik­ce je pro něj stá­le těž­ší. V prů­bě­hu komic­kých až surre­a­lis­tic­kých dob­ro­druž­ství je Toby nucen čelit tra­gic­kým důsled­kům své­ho fil­mu.

Hlavních rolí se uja­li Adam Driver, Jonathan Pryce, Olga Kurylenko, Stellan SkarsgårdJoana Ribeiro

Terry Gilliam, kte­rý pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším sou­čas­ným svě­to­vým reži­sé­rům, se pro­sla­vil jako člen legen­dár­ní sku­pi­ny Monty Pythonův léta­jí­cí cir­kus a spo­lu s Terrym Jonesem se podí­lel na režii celo­ve­čer­ních fil­mo­vých pro­jek­tů Pythonů. K jeho nej­vý­raz­něj­ším samo­stat­ným režij­ním titu­lům pat­ří filmy Král rybář (The Fischer King, 1991) za nějž zís­kal nomi­na­ci na Zlatý Glóbus za režii, dra­ma 12 opic (Twelve Monkeys,1995), Strach a hnus v Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998) nebo Kletba brat­ří Grimmů (The Brothers Grimm, 2005).

V roce 2006 byl Terry Gilliam hos­tem MFF KV, kde osob­ně před­sta­vil film Krajina pří­li­vu (Tideland, 2005).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16580 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71932 KB. | 25.04.2024 - 14:57:42