Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Nelly Řehořovou

Rozhovor s Nelly Řehořovou

Rehorova
Rehorova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak se ti spo­lu­pra­co­va­lo s reži­sé­rem Jiřím Chlumským a s dospě­lý­mi her­ci? Naučila ses něco, co tře­ba vyu­ži­ješ při dal­ším fil­mo­vá­ní?
Na tohle natá­če­ní vzpo­mí­nám moc ráda, pro­to­že to bylo oprav­du hod­ně zábav­né, při­rov­na­la bych to tře­ba k vodác­ké­mu tábo­ru. Celé léto u vody a na vodě, co víc si přát. Myslím ale, že to pan reži­sér s námi dět­mi měl koli­krát dost těž­ké a musel mít vel­kou trpě­li­vost, pro­to­že udr­žet na pla­ce tolik dětí, aby se sou­stře­di­ly a děla­ly to, co mají, neby­lo jed­no­du­ché. Poprvé jsem zaži­la noč­ní natá­če­ní, na to čas­to vzpo­mí­nám, pro­to­že neby­lo zrov­na ide­ál­ně tep­lo. Točilo se v lese, na sobě jsme muse­li mít pro­mo­če­né věci, tak­že nejen­že kolem 3 hodi­ny ran­ní už jsme všich­ni usí­na­li a pada­li úna­vou, ale ješ­tě nám byla šíle­ná zima, tak­že jsem se nau­či­la při natá­če­ní trpě­li­vos­ti, kte­rá je u natá­če­ní všech fil­mů pro her­ce důle­ži­tá. Naštěstí všich­ni dospě­lá­ci táto­vé nám straš­ně moc ve všem pomá­ha­li, jsou to oprav­do­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé a kama­rá­di. V roli tatín­ků se obje­ví Jiří Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák. Ale i ostat­ní, pros­tě celý štáb byl taky fajn a my si uží­va­li spous­tu legra­ce.

Jaká je tvo­je oblí­be­ná rodin­ná kome­die?
Tady nemu­sím dlou­ho pře­mýš­let, z čes­kých to je S tebou mě baví svět. V něčem si Špunti budou podob­né, tře­ba v tom, že si tatín­ko­vé vez­mou na sta­rost své děti. Tady jen s tím roz­dí­lem, že je to v létě a sjíž­dí se voda.

Co nej­ra­dě­ji děláš v létě? Jezdíš na kole, na vodu, na hory nebo k moři?
To je přes­ně to, co mám v létě ráda. Všechno tohle najed­nou, ale jest­li mám říct jen jed­no, co mám nej­ra­dě­ji, tak asi prá­vě tu vodu. Od malin­ka s rodi­či totiž na vodu jez­dím. Jen teď posled­ní dobou na někte­rých řekách je doce­la ruš­no a plno lidí a to se ztrá­cí ta pra­vá vodác­ká atmo­sfé­ra. Na kole také čas­to jez­dím a hory a moře mám taky moc ráda, i když hory asi víc v zimě a v létě moře.

Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte se spo­lu ješ­tě po natá­če­ní?
My jsme byli oprav­du správ­ná par­ta a moc jsme si rozu­mě­li a natá­če­ní cel­ko­vě uží­va­li. O pauzách jsme toči­li různá videa, sel­fie, dokon­ce dvě videa mám na Youtube na svém kaná­le. Lidi mi říka­jí, že je z toho vidět, jak moc jsme si to uží­va­li a že si to tam dospě­lá­ci s námi asi muse­li užít. Jen ško­da, že už jsme nemě­li po natá­če­ní čas se vidět. Každý byd­lí­me jin­de, máme své akti­vi­ty, moc času není, tak si s někým aspoň píšu a těším se, že se všich­ni uvi­dí­me na pre­mi­é­ře v dub­nu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […] Posted in Profily osob
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […] Posted in Filmové recenze
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […] Posted in Speciály
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […] Posted in Speciály
  • Cesta za smířením (2021)15. října 2021 Cesta za smířením (2021) Tommy Wirkola je šikula to už dávno víme a byť si tentokrát vybral komornější film než jeho předešlé kousky, tak funguje obstojně byť menší výtky mám.Je to tak trochu variace na Ruský Tak […] Posted in Krátké recenze
  • Přehlídka filmů Ingmara Bergmana v novém sále kina Lucerna7. ledna 2014 Přehlídka filmů Ingmara Bergmana v novém sále kina Lucerna Praha, 6. 1. 2014 – U příležitosti 105. výročí velkého sálu kina Lucerna je pro návštěvníky tohoto pražského biografu připraveno slavnostní otevření druhého, malého kinosálu. Původem sál […] Posted in Festivaly
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […] Posted in Recenze knih
  • Vzpomínky na farmačku 130. října 2020 Vzpomínky na farmačku 1 Posted in Komiks

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48163 s | počet dotazů: 261 | paměť: 69856 KB. | 01.12.2023 - 07:53:14