Kritiky.cz > Recenze knih > Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy

Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy

tytytyty e1532809530524
tytytyty e1532809530524
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se při čte­ní pořád­ně zasmát od srd­ce? Tak si zce­la urči­tě nenech­te ujít úsměv­né lapá­lie jed­né malé hol­čič­ky v kni­ze pod názvem„Ty, ty, ty, Matyldo!“, jež vyda­la Grada Publishing,a.s. pod znač­kou Bambook.

Příběh vyprá­ví o roz­pus­ti­lé malé sleč­ně jmé­nem Matylda. Je to čer­stvá prvňač­ka, a tak tro­chu i postrach oko­lí. Je to třeš­ti­dlo v pra­vém slo­va smys­lu, nepo­se­da a zmat­kář, díky čemuž se dob­ře míně­ný sku­tek sko­ro vždyc­ky obrá­tí v neo­če­ká­va­nou kata­stro­fu.

A i když si Matylda sama usmys­lí a i to sva­tosva­tě všem v oko­lí při­slí­bí, že už bude jen a jen hod­ná, a že už nebu­de pro­vá­dět žád­né tram­po­ty; okol­nos­ti jsou vždyc­ky pro­ti ní!

A jak říká její star­ší bra­tr: „Když mi pomá­háš, mám z toho samou ško­du. Skoro bych řekl, že by si naši na tebe měli poří­dit zbroj­ní pas. Jsi jako tank, nadě­láš hroz­nou pohro­mu.“ Jiný člo­věk by se po tako­vé poznám­ce mož­ná i ura­zil, ale to Matylda ne. Raději své­ho bra­t­ra obe­jme, pro­to­že tako­vé lás­ky­pl­né obje­tí dělá s rozzlo­be­ným člo­vě­kem divy. To už má Matylda moc­krát vyzkou­še­no.

Ona Matylda je jako vítr, hned je tu a hned zase tamhle. Všechno chce vidět, všech­no chce zažít, a i když je to oprav­do­vé třeš­ti­dlo, nepo­se­da a potrh­lík, tak i přes­to ji mají všich­ni rádi, pro­to­že život bez ní by nebyl tak barev­ný a plný neza­po­me­nu­tel­ných pří­hod.

Příhodami trpí pře­váž­ně Matyldino oko­lí napří­klad, když vypere bra­t­ro­vi seši­ty v akvár­ku, o tom, jak z bra­t­ra chtě nechtě udě­lá fara­o­na, ane­bo jak je jed­no­du­ché při­du­sit tatín­ka a pro­mě­nit ho málem v cha­me­le­o­na.

Matylda je pros­tě expert na všech­ny mož­né prů­švi­hy svě­ta a nepo­mů­že tomu ani pod­ko­len­ko­vý had, ani rybí taj­tr­lík, kte­rý bude muset spo­lu s žeh­lič­kou puto­vat do ško­ly, aby nako­nec moh­la do akce zasáh­nout škol­ní uklí­zeč­ka, a od pomy­sl­né kata­stro­fy zachrá­nit Matyldinu uči­tel­ku a opět v její tří­dě nasto­lit pat­řič­ný řád.

A věř­te nebo ne, i drob­ná neho­da může zapří­či­nit, že se rodi­na roz­ros­te o jed­no­ho čle­na, ač čtyř­no­hé­ho a jeho pří­tom­nost tak nasto­lí ale­spoň na chví­li „dočas­ný“ klid. 

„Tak to vidíš, konec dob­rý, všech­no dob­rý!“

Knížka je vhod­ná pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­rým Matyldiny lapá­lie udě­la­jí nejen radost, ale i při samot­ném čte­ní vykouz­lí úsměv na tvá­ři, a kdo ví, tře­ba se budou i smí­chy za bři­cho popa­dat. Samotná kni­ha je roz­dě­le­na do krás­ně pře­hled­ných a oddě­le­ných kapi­tol, jež jsou nejen psá­ny vel­kým pís­men, ale navíc oži­ve­ny krás­ně barev­ný­mi a pou­ta­vý­mi obráz­ky od ilu­strá­tor­ky Markéty Vydrové. Obrázky, jež jsou dopl­ně­ny komic­ký­mi popis­ky jako v pra­vém komik­su. 

A proč zrov­na název „Ty, ty, ty, Matyldo!“? To je vel­mi jed­no­du­ché, pro­to­že sko­ro pořád je Matylda za své ztřeš­tě­nos­ti a lapá­lie kára­ná se zdvi­že­ným prs­tem a kla­sic­kým slov­ním důra­zem: „Ty, ty, ty, Matyldo!“.

Knížka je moc pěk­ně napsa­ná a poba­ví nejen malé­ho, ale i vel­ké­ho čte­ná­ře.


 • Ty, ty, ty, Matyldo!
 • Napsala: Lenka Rožnovská
 • Ilustrace: Markéta Vydrová
 • Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou bam­book
 • První vydá­ní, v roce 2018
 • Počet stran 88

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
 • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
 • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
 • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
 • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
 • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
 • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
 • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
 • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
 • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58917 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71827 KB. | 29.02.2024 - 11:36:16