Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Seriál The Deuce: Špína Manhattanu o zrodu pornoprůmyslu vás doslova teleportuje do New Yorku 70. let

Seriál The Deuce: Špína Manhattanu o zrodu pornoprůmyslu vás doslova teleportuje do New Yorku 70. let

The Deuce 1
The Deuce 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další skvost­ný seri­á­lo­vý kou­sek od spo­leč­nos­ti HBO. Letošní pod­zim­ní osmi­díl­ná novin­ka The Deuce s čes­kým podti­tu­lem Špína Manhattanu nám věr­ně uka­zu­je, jak to vypa­da­lo v newy­or­ských uli­cích v sedm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. Legalizace a násled­ný vze­stup por­no­prů­mys­lu je v prv­ní sérii spí­še na ved­lej­ší kole­ji. Neobyčejný seri­á­lo­vý záži­tek nám v úvod­ních dílech zpro­střed­ko­vá­va­jí pře­de­vším pro­sti­tut­ky, jejich čer­no­šští pasá­ci, homose­xu­á­lo­vé, poli­cis­té, mafi­á­ni či bar­ma­ni.

Směsice všech těch­to nevšed­ních postav se pra­vi­del­ně setká­vá prá­vě v baru u Vincenta. Barmana Vincenta i jeho jed­no­va­ječ­né dvoj­če, nezod­po­věd­né­ho a hláš­ka­mi srší­cí­ho gam­ble­ra Frankieho, si zahrál vyni­ka­jí­cí James Franco. Ten napros­to doko­na­le ztvár­nil roz­díl­né cha­rak­te­ry obou bra­trů a prá­vě on dává seri­á­lu tu nej­vět­ší jis­kru.

Jiskru dává seri­á­lu také krás­ná stu­dent­ka a poz­dě­ji ser­vír­ka Abby, kte­rou ztvár­ni­la nepří­liš zná­má hereč­ka Margarita Levijeva půvo­dem z Ruska. Přestože je tu postav požeh­na­ně, je The Deuce pře­hled­ným a hlav­ně kva­lit­ním kous­kem, v němž tvůr­ci do nejmen­ších detai­lů vyšper­ko­va­li dobo­vou atmo­sfé­ru Manhattanu.

The Deuce je pros­tě a jed­no­du­še sty­lo­vý. Asi tak bych ho vysti­hl jed­ním slo­vem. Stylové je tu téměř vše. Ať už jde o zněl­ku, kte­rá doko­na­le vysti­hu­je atmo­sfé­ru seri­á­lu, výkon Jamese Franca nebo hláš­ku­jí­cí čer­noš­ské pasá­ky s jejich nevšed­ním výra­zi­vem a neza­mě­ni­tel­nou into­na­cí. Na závěr vám nabíd­nu malou ochut­náv­ku jed­no­ho jejich neza­po­me­nu­tel­né­ho roz­ho­vo­ru. Tak uje­tou kon­ver­za­ci jsem snad ješ­tě nesly­šel.

  • Osoba 1: Dneska ti huba nějak neje­de, Larry.
  • Osoba 2: Jedna z holek dosta­la krá­my. Tohle nedá­vám.
  • Osoba 3: Občas holt musíš jet na čer­ve­nou.
  • Osoba 4 (jedi­ný běloch): Měsíc je moc­ný čaro­děj, kámo.
  • Osoba 2: Ženský jsou jako vlkod­la­ci?
  • Osoba 1: Holky mají svá tajem­ství.
  • Osoba 3: Tímhle se sla­dí s Měsícem. Dává jim pěk­ně zabrat. Mě by tro­cha keču­pu na pár­ku neza­bi­la.
  • Osoba 2: Píchat zaje­ba­nej Měsíc.
  • Osoba 4: Přesně o tom mlu­ví­me. Měsíčky musíš pro­pí­chat.

Pažótí verdikt: 80 %Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  The Deuce: Špína Manhattanu


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41687 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72190 KB. | 24.04.2024 - 16:55:26