Kritiky.cz > Recenze knih > Školnice Valerie odhalena - kniha

Školnice Valerie odhalena - kniha

101832 3 250 0 fit
101832 3 250 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Martin a Šimon jsou ve dru­hé tří­dě základ­ní ško­ly tří­dy A a kama­rá­di ješ­tě s Vojtou a Pepíkem ze tří­dy B. Ve ško­le byli uči­te­lé na děti zlí a přís­ní, ale nyní se to změ­ni­lo a Martin se Šimonem měli pode­zře­ní, že za to může Valerie - škol­ni­ce. Ta je vel­mi milá a hod­ná k dětem. Vojta a Pepík mají zase v uvo­zov­kách spa­de­no na Gabrielu, jejich novou uči­tel­ku, kte­rá nekři­čí a je cel­ko­vě milá a hod­ná. Navíc všem dává samé jed­nič­ky. Po ško­le se všich­ni klu­ci sešli na lavič­ce v par­ku. Tam o tom všem roko­va­li. Usnesli se na jed­nom zna­me­ní, a to jest­li budou mít škol­ni­ce Valerie i paní uči­tel­ka Gabriela na těle vyte­to­va­né neto­pý­ry, tak v tom bude něja­ká čer­to­vi­na.

Šimona ješ­tě navíc napadlo, že se musí zamě­řit i na pana Richarda. Druhý den hned po pří­cho­du vidě­li, že škol­ni­ce Valerie má vyte­to­va­né­ho neto­pý­ra a poz­dě­ji ve tří­dě také paní uči­tel­ka Gabriela také, až klu­ky napadlo, jest­li nejsou sest­ry, aniž by se s tím nako­nec něko­mu svě­ři­li. Těsně před kon­cem hodi­ny se k jejich lavi­ci při­to­či­la Gabriela a pro­nes­la, že nejsou s Valerii sest­ry. Kluci si po skon­če­ní hodi­ny všech­no řek­li, ale nešlo jim do hla­vy, jak Gabriela vědě­la, na co mys­lí.

Kluci se usnes­li, že jsou to prav­dě­po­dob­ně čaro­děj­ni­ce. Už nepo­kra­čo­va­li, pro­to­že zazvo­ni­lo na dal­ší hodi­nu. Ve tří­dě B bylo vše v kli­du a s úsmě­vem, v áčku se děl pra­vý opak. Tam jim uči­tel­ka nadá­va­la do tup­ců, a že je všech­ny do jed­no­ho nechá pro­pad­nout. V tu chví­li se celá ško­la otřás­la jako by v ní bouch­nul gra­nát. Učitelku našli ve skle­pě, přihnal se dokon­ce i sám pan ředi­tel a hned se ptal, jak se dosta­la do skle­pa. Ona jen zaje­če­la, že jí žáci necha­li pro­pad­nout. Ředitel se na ni díval, jako­by byla sla­bo­my­sl­ná. Ředitel jí pomohl vytáh­nout, ale uči­tel­ka poda­la oka­mži­tou výpo­věď.

V dal­ším oka­mži­ku při­šla mla­dá žena - Erika - a uchá­ze­la se o mís­to uči­tel­ky. Dostala ho v pod­sta­tě oka­mži­tě. Kluci na sebe význam­ně pomr­ká­va­li, pro­to­že i nová uči­tel­ka měla v křest­ním jmé­nu pís­me­no R. Šimon se takřka oka­mži­tě pokou­šel najít na jejím těle vyte­to­va­né­ho neto­pý­ra, avšak neda­ři­lo se mu to, pro­to­že měla na sobě dlou­hé ruká­vy. Zazvonilo na konec pře­stáv­ky a dru­há A šla na hodi­nu. Jejich uči­tel­ka se v duchu dur­di­la, pro­to­že zmeš­ka­li sko­ro celou hodi­nu, ale zatím nic nahlas neřek­la. Chystala se na ně hned v té příští. Tam hned na začát­ku ozná­mi­la, že bude písem­ka.

Vzápětí po prv­ní písem­ce se roz­hod­la, že si dají dru­hou. Jenže než se do toho vůbec dali, tak zakle­pa­la na dve­ře nová uči­tel­ka Erika s tím, že hle­dá tříd­ní kni­hu páté A. Zlá uči­tel­ka byla pře­svěd­če­ná o tom, že tam není, ale když se podí­va­la na stůl, tak ztuh­la pře­kva­pe­ním - tříd­ni­ce byla tam. Když ode­šla Erika, tak si uči­tel­ka nemoh­la vzpo­me­nou, cože to vlast­ně chtě­la. Po obě­dě se klu­ci setka­li a povyprá­vě­li o všem, co se sta­lo. Pepík šel na výzvě­dy k dětem, kte­ré Erika uči­la. Ti na ni pěli jen samou chvá­lu.

Knížka je psa­ná pro men­ší děti, ale oprav­du tak, aby z toho měli záži­tek. Škola je tu sice vykres­le­ná zle, ale díky čaro­děj­ni­cím a čaro­dě­jům se to změ­ní. Rozhodně dopo­ru­ču­ju k zakou­pe­ní. Má 72 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 • Autor: Zuzana Pospíšilová
 • Ilustrace: Zuzana Osako
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní:11. 09. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […] Posted in Recenze knih
 • Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?23. června 2020 Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo? Lucka je úplně normální jedenáctiletá holka, řekl by si možná někdo. Ovšem má vlastně svým způsobem smůlu. Sice v uvozovkách disponuje tím, že má neuvěřitelně bohaté rodiče a také […] Posted in Recenze knih
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […] Posted in Recenze knih
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […] Posted in Recenze knih
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66370 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71919 KB. | 21.07.2024 - 00:24:57