Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha

Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha

105090
105090
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V živo­tě dětí jed­né tří­dy základ­ní ško­ly se to změ­ni­lo od té doby, co nastou­pi­la nová paní uči­tel­ka - víla Jasmína. Ta je uči­la pomo­cí kou­zel - děti vždyc­ky všech­no vědě­li, nic neza­po­mně­li, dostá­va­li samé jed­nič­ky a ani nezlo­bi­li. Bohužel to skon­či­lo ve dru­hé tří­dě a do té tře­tí nastou­pi­li s panem uči­te­lem Novým. Kouzlení sice neo­vlá­dal, ale byl také hod­ný. Dokonce s dět­mi byli navští­vit Jasmínu v její vílí říši. Nebylo to jen tak. Dostali se tam pomo­cí kou­zel­né­ho pro­váz­ku od víly Jasmíny. Jasmína dala panu Novému dokon­ce něko­lik dár­ků, kte­ré měly pomá­hat při zkou­še­ní. Například to byl kou­zel­ný pol­štá­řek.

Už se nestá­lo při zkou­še­ní u tabu­le, ale zůsta­li sedět na žid­li s kou­zel­ným pol­štářkem. Kromě pol­štář­ku dostal ješ­tě kou­zel­nou kří­du. Kdo ji měl momen­tál­ně v ruce, tak při psa­ní u tabu­le doká­zal psát správ­né odpo­vě­di. Navíc bylo deví­zou této kří­dy to, že z ní neu­bý­va­lo, i když se pou­ží­va­la kaž­dý den. Pan uči­tel ji měl ulo­že­nou ve spe­ci­ál­ní kra­bič­ce u sebe ve stol­ku. Když do tří­dy při­šel napří­klad pan ředi­tel, tak mu pan uči­tel uká­zal, jak chyt­ré má žáky a vyslou­žil si tím pochva­lu. Pak při­šli prázd­ni­ny a po nich už děti nastou­pi­li do čtvr­té tří­dy. Děti měli po prázd­ni­nách spous­tu zážit­ků, kte­ré si muse­li vyprá­vět.

První den pro­bě­hl vcel­ku dob­ře. Pan uči­tel byl sice spo­ko­je­ný se svou tří­dou, avšak vzpo­mí­nal i na Jasmínu, kte­rou by zno­vu rád viděl. Mimo jiné jí chtěl i podě­ko­vat za kou­zel­né dár­ky, díky kte­rým jeho žáci měli samé dob­ré znám­ky. Přes prázd­ni­ny si kou­zel­né věcič­ky nebral domů a nechal je v šuplí­ku ve sto­le. Křídu našel bez pro­blé­mů v zásuv­ce. Ale kou­zel­ný pro­vá­zek ani pol­štá­řek neby­li k nale­ze­ní. Pan uči­tel pro­hle­dal všech­no, co mohl, ale nikde nic. Dokonce ho napadlo, jest­li si ty věci nezva­la Jasmína zpát­ky. I dětem se stýska­lo po Jasmíně, ale zatím nemě­li tuše­ní, že se kou­zel­né věci ztra­ti­li.

Děti se roz­hod­li, že navští­ví Jasmínu, ale k tomu potře­bo­va­li kou­zel­ný pro­vá­zek. Rozhodli se, že si pro­vá­zek pros­tě půj­čí. Původní nápad byl ten, že si ho vez­mou bez vědo­mí pana uči­te­le, ale Adélka navrh­la, jest­li se radě­ji neze­pta­jí pana uči­te­le Nového. Nakonec se ten­to návrh schvá­lil. Ovšem musí se zeptat Adélka. Ta si celou dobu při­pra­vo­va­la, co vlast­ně řek­ne. Druhý den jí neby­lo nej­lé­pe a tak ostat­ní ji v tom nene­cha­li a roz­hod­li, že se zepta­jí všich­ni spo­leč­ně. Po vyu­čo­vá­ní šli za panem uči­te­lem, ale ten jim řekl po pro­ne­se­ní jejich žádosti, že pro­vá­zek i všech­no ostat­ní zmi­ze­lo.

Děti měli spous­tu návrhů, jak se to moh­lo stát, nicmé­ně ani jeden nebyl ten správ­ný. Nakonec se usnes­li na tom, že to muse­la být myš a hle­da­li něja­ké sto­py. Odtáhli dokon­ce i skříň a tam našli spous­tu pra­chu, tak pan uči­tel poslal hol­ky za paní uklí­zeč­kou. Tu při­ved­li k panu uči­te­li. Ta se při­zna­la, že během prázd­nin důklad­ně ukli­di­la všech­ny tří­dy. V tu chví­li panu uči­te­li zača­lo sví­tat. Hned se jí ptal, jest­li náho­dou nevi­dě­la pol­štá­řek. Paní uklí­zeč­ka se dozna­la, že ho vypra­la, pro­to­že byl hroz­ně ušmud­la­ný. Sice ho i pově­si­la, ale ukrad­li ho i spo­lu se šňůrou na prádlo.

Velmi hez­ké čte­ní pro malé děti. Písmo je dost vel­ké, tak­že ti men­ší, kte­ří umí číst, si to mohou v uvo­zov­kách pře­lous­kat i sami. Je to váž­né moc hez­ký pří­běh, autor­ka má evi­dent­ní cit pro dět­skou čet­bu. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 72 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 189 Kč zde.

 • Autor: Zuzana Pospíšilová
 • Ilustrace: Drahomír Trsťan
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní:11. 09. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […] Posted in Recenze knih
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […] Posted in Recenze knih
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […] Posted in Recenze knih
 • Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?23. června 2020 Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo? Lucka je úplně normální jedenáctiletá holka, řekl by si možná někdo. Ovšem má vlastně svým způsobem smůlu. Sice v uvozovkách disponuje tím, že má neuvěřitelně bohaté rodiče a také […] Posted in Recenze knih
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […] Posted in Recenze knih
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […] Posted in Recenze knih
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43349 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71920 KB. | 20.07.2024 - 20:51:57