Kritiky.cz >

V tento den roku 1986 byl uveden film Malý krámek hrůz

Během natá­če­ní nato­čil reži­sér Frank Oz 23minutový závěr pod­le závě­ru off-broadwayského muzi­ká­lu. Poté, co na něj však divá­ci na před­pre­mi­é­ro­vých pro­jek­cích nere­a­go­va­li pozi­tiv­ně, musel být závěr pře­psán a pro uve­de­ní... Read more »
Stránka načtena za 2,39194 s | počet dotazů: 183 | paměť: 46936 KB. | 21.07.2024 - 17:46:59